สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 102011
 

你是風兒我是沙 เธอคือสายลมฉันคือทราย

纏綿 [chánmián] เคลื่อนไหว, เกาะกุม
風 [fēng] ลม
沙 [shā] ทราย
繞 [rào] พันกัน
天涯 [tiānyá] สุดขอบฟ้า
珍重 [zhēnzhòng] ทะนุถนอม
再見 [zàijiàn] ลาก่อน, จากกัน
今宵 [jīnxiāo] คืนนี้
蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ
憶 [ yì ] หวนลำลึก
款款 [kuǎnkuǎn] ซื่อสัตย์, น่าเชื่อถือ
留戀 [liúliàn] อาลัยอาวรณ์, ไม่อยากจาก, ไม่สามารถพรักพราก
莫 [mò] ไม่มีใคร, ไม่มีอะไร
富貴榮華 [fùguìrónghuá] ชื่อเสียงเกียรติยศ
都是 [dōushì] ล้วนแต่
假 [jiǎ] ของปลอม
叮嚀 [dīngníng] กำชับ, ตักเตือน
囑咐 [zhǔfu] กำชับ, ตักเตือน
千言萬語 [qiānyánwànyǔ] พันหมื่นคำ, คำพูดมากมาย
不住 [bùzhù] ไม่หยุด
人海 [rénhǎi] คลื่นมนุษย์
茫茫 [mángmáng] เวิ้งว้าง
何處 [héchǔ] ที่ใด
浪跡 [làngjì] เร่ร่อน, เตร็ดเตร่
從此 [cóngcǐ] จากนี้
並肩 [bìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
彩霞 [cǎixiá] เมฆสี
點滴 [diǎndī] เล็กๆน้อยๆ
往日 [wǎngrì] อดีต
雲煙 [yúnyān] เมฆหมอก
天地 [tiāndì] ฟ้าดิน, จักรวาล
悠悠 [yōuyōu] เชื่องช้า, เอื่อยๆ
守 [shǒu] ปกป้อง
朝朝暮暮 [zhāozhāomùmù] จากเช้าถึงเย็น, ตลอดเวลา
踏遍 [tàbiàn] ผู้พเนจร
不妨 [bùfáng ] ไม่มีอันตราย
紅塵 [hóngchén] โลกโลกีย์, สังคมโลกมนุษย์
(伴) 你是風兒。。。。。。
(伴) 你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯 

(周) 珍重再見 今宵有酒今宵醉
對酒當歌 長憶蝴蝶款款飛

莫再留戀 富貴榮華都是假
纏纏綿綿 你是風兒我是沙

(伴) 你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯

(周)叮嚀囑咐 千言萬語留不住
人海茫茫 山長水闊知何處

浪跡天涯 從此並肩看彩霞
纏纏綿綿 你是風兒我是沙

(林)點點滴滴 往日雲煙往日花
天地悠悠 有情相守才是家

朝朝暮暮 不妨踏遍紅塵路
纏纏綿綿 你是風兒我是沙

你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!