สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112011
 

เพลง : 王昭君 [wángzhāojūn]
ขับร้อง : 李燕萍 [lǐyànpíng]

悶坐 [mènzuò] เบื่อหน่าย, นั่งเฉยๆไม่ทำอะไร
雕 [diāo] แกะสลัก
鞍 [ān] อาน
皇 [huáng] จักรพรรดิ
神傷 [shénshāng] หดหู่ใจ
朝朝暮暮 [zhāozhāomùmù] เช้ายังเย็น, ทั้งวัน
黯然 [ànrán] เศร้าสลด,มืดสลัว
黯然神傷 [ànránshénshāng] รู้สึกหดหู่ใจ
前途 [qiántú] อนาคต
茫茫 [mángmáng] อ้างว้าง
極目 [jímù] มองสุดสายตา
翹望 [qiáowàng] เงยหน้าทอดสายตาออกไป
沙 [shā] ทราย
平 [píng] เสมอเรียบ, ระดับ, ยุติธรรม
雁 [yàn] ห่านป่า
落 [luò] ลง
聲 [shēng] เสียง
斷 [duàn] ขาด, หยุด
衡陽 [HéngYáng] เมืองเหิงหยาง
昏黃 [hūnhuáng] สลัว
返照 [fǎnzhào] สะท้อน
雁門關[yànménguān] ด่านประตูห่านป่า
塞外 [Sàiwài] ทางเหนือของกำแพงเมืองจีน
風霜 [fēngshuāng] ลมหิมะ
悠悠 [yōuyōu] เอ้อระเหย, ที่ไกล
馬蹄 [mǎtí] กีบเท้าม้า
忙 [máng] ยุ่ง
整日 [zhěngrì] ทั้งวัน
思想 [sīxiǎng] คิดถึง
長夜 [chángyè] กลางคืนที่ยาวนาน
思量 [sīliang] คิดพิจารณา
夢 [mèng] ฝัน
君王 [jūnwáng] กษัตริย์, จักรพรรดิ
魂 [hún] วิญญาณ
往事 [wǎngshì] เรื่องในอดีต
難忘 [nánwàng] ยากที่จะลืม
琵琶 [pípa] ผีผา
一疊 [yīdié] หนึ่งรอบ
回首 [huíshǒu] หันหัวกลับ
望 [wàng] มอง
故國 [gùguó] บ้านเกิด
河山 [héshān] ภูเขาและแม่น้ำ
斷腸 [duàncháng] อกหัก
家庭 [jiātíng] ครอบครัว
景況 [jǐngkuàng] สถานการณ์
家鄉 [jiāxiāng] ชนบท
樁 [zhuāng] เสาเข็ม, กอง
恩 [ēn] บุญคุณ
前塵 [qiánchén] เรื่องในอดีต
惆悵 [chóuchàng] หดหู่ใจ,เศร้า
野草 [yěcǎo] ต้นหญ้า
天涯 [tiānyá] สุดขอบฟ้า
大道 [dàdào] ทางสัญจร,ถนนหลวง
風光 [fēngguāng] ทัศนียภาพ
殘山剩水 [cánshānshèngshuǐ]
無心 [wúxīn] ไม่มีใจ
後事 [hòushì] เรื่องคราวหลัง
凄涼 [qīliáng] เศร้าวังเวง
身世 [shēnshì] ประสบการณ์ในชีวิต
飄零 [piāolíng] ร่วงโรย
渺茫 [miǎománg] ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ
目睹 [mùdǔ] เห็นกับตา
朝陽 [zhāoyáng] อาทิตย์ยามเช้า
地老天長 [dìlǎotiāncháng] ชั่วฟ้าดินสลาย
懷想 [huáixiǎng] ระลึกถึง
王昭君
悶坐雕鞍 思憶漢皇
朝朝暮暮 暮暮朝朝
黯然神傷 前途茫茫
極目空翹望 見平沙雁落
聲斷衡陽 月昏黃
返照雁門關上 塞外風霜
悠悠馬蹄忙 整日思想
長夜思量 魂夢憶君王… 

 

陽關初唱 往事難忘
琵琶一疊 回首望故國
河山總斷腸 憶家庭景況
樁萱恩重 隸萼情長
遠別家鄉 舊夢前塵
前塵舊夢 空惆悵
陽關再唱 觸景神傷

琵琶二疊 凝眸望野草
閑花驛路長 問天涯茫茫
平沙雁落 大道霜寒
胡地風光 剩水殘山
殘山剩水 無心賞

陽關終唱 後事凄涼

琵琶三疊 前途望身世
飄零付渺茫 矚君眼茫茫
魂歸漢地 目睹朝陽
久後思量 地老天長
天長地老 長懷想
一曲琵琶 恨正長

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!