สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 072011
 

武俠帝女花 ศึกสองนางพญา

落花哪可蔽月光 帝苑月色嗟怨深

含樟老樹借花落 悼着亡國恨

哀聲謝我知心 心知你重緣份

為我決走生死約 我心又何忍

生也挽手 死也兩人

今夕還君相思孽 悠然淚下花影滿身

共君兩心靠緊 與君共舉杯暢飲

紅燭帶淚卻忍淚 相擁訂終生

結伴泉壤有幸再生也不分

  One Response to “เพลงจีน : ศึกสองนางพญา [武俠帝女花-張德蘭]”

  1. ขอบคุณมาก ๆ สำหรับเพลงและเนื้อเพลงที่นำมาให้ผู้สนใจในการศึกษาภาษาจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!