สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 182011
 

天地男兒 – 陳松伶/張智霖

天分 [tiānfèn] พรสวรรค์
不出 [bùchū] ไม่…(ไม่ได้, ไม่ออก)
邊界 [biānjiè] เขตแดน
卻 [què] กลับ
連接 [liánjiē] ติดต่อกัน
白天 [báitiān] กลางวัน
每個 [měigè] ทุกๆ
黑夜 [hēiyè] กลางคืน
分不開 [fēnbùkāi] แยกจากกันไม่ได้
蒼老 [cānglǎo] แก่ชรา
冷卻 [lěngquè] หนาวเย็น
地 [dì] พื้นดิน, โลก
滿載了[mǎnzàile] เต็มไปด้วย
一切 [yíqiè] ทั้งหมด
悲 [bēi] เศร้าเสียใจ
與 [yǔ] กับ, และ
喜 [xǐ] ยินดีปรีดา
季節 [jìjié] ช่วงเทศกาล
累積 [lěijī] สะสม
欠缺 [qiànquē] ขาด
告別 [gàobié] อำลา, กล่าวคำอำลา
天長地久 [tiānchángdìjiǔ] สุดหล้าฟ้าเขียว, ตลอดกาล, ชั่วฟ้าดินสลาย
握 [wò] กุมไว้, จับไว้
緊緊 [jǐnjǐn] แน่นๆ
放在 [fàngzài] วางที่
胸口 [xiōngkǒu] ทรวงอก
紅塵 [hóngchén] โลกมนุษย์
女子 [nǚzǐ] หญิงสาว
溫柔 [wēnróu] อ่อนโยน
天地 [tiāndì] โลก
男兒 [náner] ชายหนุ่ม
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ, ท่าด่าน (port)
盡頭 [jìntóu] ท้ายสุด,สิ้นสุด
全部 [quánbù] ทั้งหมด
所有 [suǒyǒu] มี, ครอบครอง
交錯 [jiāocuò] สลับไปมา, สลับกัน
相遇 [xiāngyù] พบกัน
一生 [yìshēng] ชีวิตนี้
相 [xiāng] ซึ่งกันและกัน
守 [shǒu] คุ้มกัน, สังเกตุ
(女)天分不出邊界
卻又連接
白天每個黑夜
那是我對你分不開的心
蒼老了
都不冷卻 

(男)地滿載了一切
這些那些
悲與喜的季節
那是我為你累積的真
再沒有欠缺
再沒有告別
天長地久
握你的手緊緊放在我胸口

(女)紅塵女子的溫柔天地男兒的港口
(男)天長地久沒有盡頭你是我全部所有
(女)天地交錯得相遇
(男)用我一生和你相守。。。

(女)天分不出邊界
卻又連接
白天每個黑夜
那是我對你分不開的心
蒼老了
都不冷卻

(男)地滿載了一切
這些那些
悲與喜的季節
(合)那是我為你累積的真
再沒有欠缺
再沒有告別
天長地久
(合)握你的手緊緊放在我胸口
(女)紅塵女子的溫柔天地男兒的港口
(男)天長地久
(合)沒有盡頭你是我全部所有
(女)天地交錯得相遇
(男)用我一生和你相守
(男)天長地久
(合)握你的手緊緊放在我胸口
(女)紅塵女子的溫柔天地男兒的港口
(男)天長地久
(合)沒有盡頭你是我全部所有
(女)天地交錯得相遇
(男)用我一生
(合)和你相守

ฟังจาก http://www.1ting.com/player/18/player_33568.html

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!