สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082011
 

歌曲《大城小愛》參考歌詞:
รักเล็กๆในเมืองใหญ่
—————————————————-

烏黑 [wūhēi] ดำมืด
發 [fà] เส้นผม (頭髮)
圍盤 [wéi pán] วงล้อม
圈 [quān] วงกลม
纏繞 [chánrǎo] ผูกพัน,รบกวน,ก่อกวน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
眷戀 [juànliàn] อาลัยอาวรณ์
半透明 [bàntòumíng] กึ่งโปร่งแสง
門帘 [ménlián] ม่านประตู
擱 [gē] วางไว้
語言 [yǔyán] ภาษา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
沒有 [méiyǒu] ไม่มี
欺騙 [qīpiàn] หลอกลวง
屋頂 [wūdǐng] หลังคาบ้าน
灰色 [huīsè] สีเทา
瓦片 [wǎpiàn] แผ่นกระเบื้อง
安靜 [ānjìng] สงบ
畫面 [huàmiàn] ภาพที่ปรากฎ
燈火 [dēnghuǒ] ไฟ
美麗 [měilì] สวยงาม
終於 [zhōngyú] ในที่สุด, ท้ายสุด
找到 [zhǎodào] หาพบ, หาเจอ
流浪 [liúlàng] พเนจร
終點 [zhōngdiǎn] จุดสิ้นสุด
念 [niàn] คิดถึง,อ่าน,เรียน
微笑 [wēixiào] รอยยิ้ม
疲倦 [píjuàn] เหน็ดเหนื่อย
千萬 [qiānwàn] อย่างเด็ดขาด, จักต้อง(ทำให้ได้)
不要 [bùyào] ไม่ต้อง, ไม่
天長地久 [tiānchángdìjiǔ] ชั่วฟ้าดินสลาย,ตลอดไป
不切實際 [bùqièshíjì] ไม่มองดูสภาพจริงๆ, เกินความจริง
多麼 [duōme] สักเท่าไร
簡單 [jiǎndān] ง่ายๆ
媽媽 [māma] แม่
告訴 [gàosù] บอก
我的 [wǒde] ฉัน
哲理 [zhélǐ] หลักปรัชญา
腦袋 [nǎodai] ศรีษะ
都是 [dōushì] ล้วนแต่
心裡 [xīnli] ในใจ
城裡 [chénglǐ] ในเมือง
甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น,หอมหวาน
全部 [quánbù] ทั้งหมด
大城 [DàChéng] เมืองใหญ่
傾心 [qīngxīn] เลื่อมใสศรัทธา
傾聽 [qīngtīng] รับฟัง
票根 [piàogēn] ต้นขั้ว
紀念 [jìniàn] ระลึกถึง
不必 [bùbì] ไม่ต้อง
害怕 [hàipà] กลัว
面對 [miànduì] ต่อหน้า
一邊 [yībiān] ด้านหนึ่ง
頭髮 [tóufà] เส้นผม
那裡 [nàli] ที่นั่น
寸步 [cùnbù] ก้าวเดียว,ขั้นตอนเดียว
感覺 [gǎnjué] รู้สึก
知道 [zhīdào] รู้
烏黑的發圍盤成一個圈
纏繞所有對你的眷戀
擱着半透明的臉嘴裡說的語言
完全沒有欺騙
屋頂灰色瓦片安靜的畫面
燈火是你美麗那張臉
終於找到所有流浪的終點
你的微笑就輸了疲倦
千萬不要說天長地久
免的你覺的不切實際
想多麼簡單就多麼簡單
是媽媽告訴我的哲理
腦袋都是你心裡都是你
小小的愛在那城裡好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的愛在大城裡只為你傾心
烏黑的發圍盤成一個圈
纏繞所有對你的眷戀
終於找到所有流浪的終點
你微笑就輸了疲倦
千萬不要說天長地久
免的你覺的不切實際
想多麼簡單就多麼簡單
讓我大聲的對你說
I FIANGEN NOW YOU
腦袋都是你心裡都是你
小小的愛在大城裡好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的愛在那城裡只為你傾心
那回城的票根你留做紀念
不必害怕面對一邊
剪掉一絲頭髮讓我放在胸前
走到那裡都有你陪
相隨~~~~
腦袋都是你心裡都是你
小小的愛在大城裡好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的愛在那城裡只為你傾心
腦袋都是你心裡都是你
小小的愛在那城裡好甜蜜
OH~~念的都是你全部都是你
小小的愛在大城裡只為你傾心
拉拉拉拉拉
烏黑的發圍盤成一個圈
纏繞所有對你的眷戀
那一種寸步不離的感覺
我知道就叫~~做~~~緣

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!