สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 262011
 

จันทร์เลี่ยงหลบเมฆา [閉月貂蟬-哈輝]

擎一柱高香, 一柱高香,
Burn an incense of serenity, an incense,
披着溶溶的月色而來。
(She) walks under a thick blanket of moonlight.
點一根火燭, 一根火燭,
Burn a candle of serenity, a candle of serenity,
燃起心中的祝福, 心中的祝福。
Light up the hopes and wishes from bottom of heart, hopes and well wishes.

你的冷艷, 驚閉了皎結的月光,
Your beauty, made bright moonlight pale in comparison,
盈盈一拜, 雖有多少愁苦也心甘情願,
You knelt (in front of incense), and put all pain and sorrow behind.
鳳儀亭的俏情,不知是真是假,
The love at the Pavilion of Phoenix, unable to tell whether is real or not,
女兒的聲名, 只能由後人去評說啊,
Your reputation, is only left to the future generations to judge,
只能由後人去評說, 去評說。
only left to the future generations to judge.
——————-
貂 [diāo] นามสกลุ
姓名:貂蟬 [diāochán]
哈輝 [hāhuī] : 古典音樂演唱家
擎 [qíng] :  ชู
披 [pī] : ห่อหุ้ม, เปิด
盈盈 [yíng yíng] : clear
燃起 [rán qǐ] : ลุกไหม้
火燭 [huǒ zhú] : วัสดุที่ติดไฟ, เชื้อเพลิง
冷艷 [lěngyàn] : เย็นชา
驚 [jīng] : ตื่นตกใจ
皎 [jiǎo] : สุกสกาว
愁苦 [chóukǔ] : ระทมทุกข์
心甘情願 [xīn gān qíng yuàn] : ยอมด้วยความสมัครใจ
俏 [qiào] : สวย, หล่อ
評說 [píng shuō] : วิจารณ์

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!