สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112011
 

詞:晨曦
曲:黎小田
編曲:陳志遠

天蠶 [tiāncán] ตัวไหม, ไหมฟ้า
獨自 [dúzì] เพียงลำพัง
山坡 [shānpō] เนินเขา
高處 [gāochǔ] ที่สูง
未 [wèi] ไม่
處 [chù] สถานที่
命運 [mìngyùn] โชคชะตา
冷笑 [lěngxiào] หัวเราะเยาะ,เย้ยหยัน
暗示 [ànshì] บอกเป็นนัย, ดังว่า
浮雲 [fúyún] เมฆที่ลอยอยู่
身邊 [shēnbiān] ข้างกาย
發出 [fāchū] ส่งออก, ออก
警告 [jǐnggào] เตือน
發出警告(發出警告) [fāchūjǐnggào] ส่งสัญญาณเตือน
高視闊步 [gāoshìkuòbù] ก้าวอย่างองอาจ
雖 [suī] ถึงแม้
此 [cǐ] นี้
山頭 [shāntóu] ยอดเขา
猛虎 [měnghǔ] เสือที่ดุร้าย
布 [bù] ผ้า, ประกาศ, กระจายไปทั่ว, จัดวาง
膽小 [dǎnxiǎo] ขี้ขลาด
非 [fēi] ผิด, ไม่ใช่
英雄 [yīngxióng] ฮีโร่, วีระบุรุษ, ผู้กล้า
決不 [juébù] จะไม่,ไม่
冷眼 [lěngyǎn] อย่างเฉยเมย, เย็นชา
血路 [xuèlù] ถนนสายโลหิต
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
明月 [míngyuè] แสงจันทร์
映 [yìng] สะท้อน, ส่อง
山崗 (山岡) [shāngǎng] สันเขา
倍 [bèi] เท่า(จำนวน), ทวีคูณ
命途 [mìngtú] เส้นทางชีวิต
孤高 [gūgāo] โอหังลำพอง
飽 [bǎo] อิ่ม, พอใจ
愛慕 [àimù] ความรักอาลัย,ชมเชย,เลื่อมใส
遭 [zāo] ประสบเคราะห์
拋開 [pāokāi] ทิ้ง
煎熬 [jiān’áo] ทุกข์ทรมาน
代價 [dàijià] ค่าใช้จ่าย,มีค่า
絲 [sī] ไหม, เส้นด้าย
方 [fāng] ทิศทาง, สี่เหลี่ยม, ด้าน, สถานที่
盡 [jìn] ที่สุด
吐 [tǔ] คายออก
繭 [jiǎn] รังไหม
必須 [bìxū] จะต้อง
籠 [lóng] กรง
牢 [láo] คอกเลี้ยงสัตว์, คุก
一生 [yīshēng] ตลอดชีวิต
永 [yǒng] ตลอดไป
不信 [búxìn] ไม่เชื่อ
命數 [mìngshù] โชคชะตา
經得起 [jīngdeqǐ] ทนไหว
經不起 [jīngbuqǐ] ทนไม่ไหว
波濤 [bōtāo] คลื่นลูกใหญ่
更 [gèng] ยิ่งขึ้น
感 [gǎn] รู้สึก
自傲 [zì’ào] โอหัง,ผยอง
抹去了 [mǒqùle] เช็ดออกไป
背上了 [bēishàngle] แบกเอาไว้
眼淚 [yǎnlèi] น้ำตา
憤怒 [fènnù] โกรธแค้น
攀 [pān] ปีน
險峰 [xiǎnfēng] ยอดเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย
天比高 [tiānbǐgāo] สูงเสียดฟ้า
獨自在山坡 高處未算高 命運在冷笑
暗示前無路 浮雲遊身邊 發出警告
我高視闊步 雖知此山頭 猛虎滿布
膽小非英雄 決不願停步 冷眼對血路
寂寞是命途 明月映山崗 倍覺孤高
拋開愛慕 飽遭煎熬 早知代價高
絲方吐盡 繭中天蠶必須破籠牢

獨自在山坡 高處未算高 命運在冷笑
暗示前無路 浮雲遊身邊 發出警告
我高視闊步 雖知此山頭 猛虎滿布
膽小非英雄 決不願停步 冷眼對血路
寂寞是命途 明月映山崗 倍覺孤高
拋開愛慕 飽遭煎熬 早知代價高
絲方吐盡 繭中天蠶必須破籠牢

一生稱英雄 永不信命數 經得起波濤
更感自傲 抹去了眼淚 背上了憤怒
讓我攀險峰 再與天比高

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!