สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272013
 

AEC คืออะไร?

AEC หรือ Asean Economics Community เรียกเป็นภาษาจีนว่า 東盟經濟共同體 [Dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ]  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน(東盟) 10 ประเทศ(東盟成員國)  คือ

 • 文萊 [Wénlái] บรูไน
 • 緬甸 [Miǎndiàn] พม่า
 • 菲律賓 [Fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์
 • 新加坡 [Xīnjiāpō] สิงคโปร์
 • 泰國 [Tàiguó] ไทย
 • 越南 [Yuènán] เวียดนาม
 • 柬埔寨 [Jiǎnpǔzhài] กัมพูชา
 • 印度尼西亞 [Yìndùníxīyà] อินโดนีเซีย
 • 馬來西亞 [Mǎláixīyà] มาเลเซีย)  และ
 • 老撾人民民主共和國 [Lǎowō rénmín mínzhǔ gònghéguó] สาธารณะรัฐประชาชนลาว

 

 

มองโลกแบบวิกรม ตอน ประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกจะได้รับจากอาเซียน

 

อาเซียน(東盟/Asean)จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน/一個單一市場和生產基地
2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง/在激烈競爭的經濟區域
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน/在公平的經濟發展區域
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก/一個地區完全融入全球經濟

อ้างอิงจาก: http://www.thai-aec.com/41#ixzz2Oj1pGRTm

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง

 • 東盟 [dōngméng] อาเซียน/Asean
 • 東盟共同體 [dōngméng gòngtóngtǐ] ประชาคมอาเซียน
 • 東盟經濟共同體 [dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ] ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
 • 東盟自由貿易區 [dōngméng zìyóumàoyìqū] เขตการค้าเสรีอาเซียน
 • 東盟投資區 [dōngméng tóuzīqū] เขตการลงทุนอาเซียน
 • 東盟憲章 [dōngméngxiànzhāng] กฏบัตรอาเซียน (คือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน)
 • 東南亞國家聯盟 [Dōngnányà Guójiā Liánméng] สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ทำไมถึงต้องเรียนภาษาจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!