สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 072012
 
 • 放 [fàng] วาง
  –> 放在桌子上 วางไว้บนโต๊ะ
  –>  放物品  วางสิ่งของ
 • 放 [fàng] ใส่
  –> 做菜時放點兒蜂蜜營養又健康。
  –> 這菜太淡, 再放點兒鹽。
  –> 放水 ใส่น้ำ –> 因為我喜歡吃原汁原味的湯,所以沒有放水。
  放 [fàng] ปล่อย(to release)
  –> 愛他,就放他走吧! รักเขา ก็ปล่อยเขาไปเถอะ!
  –> 放魚 ปล่อยปลา

  –> 放鳥 ปล่อยนก
 • 放在眼裡 [fàngzàiyǎnlǐ]  ให้ความสำคัญ, อยู่ในสายตา –> 如果她當上經理助理就會把我們不放在眼裡。
 • 放出 [fàngchū] ปล่อยออกมา  –> 工廠和汽車放出的廢氣嚴重污染大氣。
 • 放下 [fàngxia] วางลง(to put down) –> 能放下是智慧,不放棄是慈悲。
 • 放下包袱 [fàngxiabāofu] วางภาระที่หนักลง (to lay down a heavy burden)
 • 放下屠刀,立地成佛 [fàngxiàtúdāo lìdìchéngfó] วางดาบ สำเร็จเป็นพระอรหันต์
 • 放不下 [fàngbuxià] วางไม่ลง, ปล่อยวางไม่ได้(to be unable to let go) –> 對不起!我真的放不下你。
 • 放不下心 [fàngbuxiàxīn] ไม่ไว้วางใจ (cannot stop worrying) –> 最讓老婆放不下心的男人!
 • 放假 [fàngjià] วันหยุด(to have a holiday), ปิดเทอม –> 放假啦,我們去旅遊吧! ปิดเทอมแล้วล่ะ พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ
 • 放債 [fàngzhài] ผู้ให้กู้เงิน –> 讓我們大家都放棄放債取利吧! ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด
 • 放貸 [fàngdài] ปล่อยเงินกู้
 • 放款 [fàngkuǎn] เงินให้กู้ยืม
  –> 長期放款。 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
  –>  短期放款。 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 • 放在心上 [fàngzàixīnshàng] เอามาใส่ใจ (to take to heart)
  –> 所謂“好教育”,就是把孩子放在心上的教育。ที่เรียกว่า “การศึกษาที่ดึ” ก็คือการใส่ใจในการศึกษาของเด็ก
  –> 人生還有很多美好的事情,為何把不愉快的事情一直放在心上呢? ชีวิตคนเรามีเรื่องดี ๆ อีกตั้งเยอะ แต่ทำไม จะต้องเอาเรื่องไม่สบายใจ มาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาด้วย?
 • 別放在心上 [biéfàngzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ(think nothing of it) หรือ 不要放在心上 –> 這件事你別放在心上。
 • 放大 [fàngdà] ขยายใหญ่ขึ้น(to enlarge) –> 把這張照片放大。
 • 放大器 [fàngdàqì] เครื่องขยายเสียง(amplifier) –> 真空管放大器 เครื่องขยายเสียงแบบหลอด แอมป์หลอด
 • 放大紙 [fàngdàzhǐ] enlarging paper (photography); bromide paper
 • 放學 [fàngxué] เลิกเรียน, ปิดเทอม
 • 放學後 [fàngxuéhòu] หลังเลิกเรียน(after school)
 • 放暑假 [fàngshǔjià] ปิดเทอมภาคฤดูร้อน
 • 放寬 [fàngkuān] to relax restrictions
 • 放射 [fàngshè] ปล่อยกัมมันตภาพรังสี(to radiate)
 • 放射作戰 [fàngshèzuòzhàn] radiological operations
 • 放射免疫測定 [fàngshèmiǎnyìcèdìng] radioimmunoassay
 • 放射性 [fàngshèxìng] มีสารกัมมันตรังสี(radioactive)
 • 放射治療 [fàngshèzhìliáo] การรักษาด้วยการฉายรังสี(radiotherapy)
 • 放射病 [fàngshèbìng] โรคที่เกิดจากการได้รับรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีมากเกินไป(radiation sickness)
 • 放射線 [fàngshèxiàn] แสงรังสี (rays of radiation)
 • 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด(to fart; to break wind) , พูดจาเลวไหล(to talk nonsense)
 • 放工 [fànggōng] เลิกงาน(to knock off work for the day) –> 大家放工後都做些什麼?
 • 放平 [fàngpíng] ทำให้สงบ –> 把心放平。
 • 放得下 [fàngdexià] วางได้(ไม่ยึดติด) –> 你放得下戀人的過去嗎?
 • 提得起放得下 [] ยกได้วางได้(ไม่ยึดติด) –> 做人要提得起放得下。
 • 放心 [fàngxīn] วางใจ (to feel relieved)
 • 放手 [fàngshǒu] ปล่อยมือ, วางมือ –> 別放手 อย่าปล่อยมือ, 牽手 จับมือ/จูงมือ, 我不會放手 ฉันจะไม่วางมือ
 • 放手一搏 [fàngshǒuyībó] ต่อสู้ถึงที่สุด (to put one’s all into the fight)
 • 放映 [fàngyìng] ฉายภาพยนตร์(to show a movie)
 • 放映室 [fàngyìngshì] ห้องฉายภาพยนตร์(cinema room)
 • 放棄 [fàngqì] ทิ้ง, สละ(to abandon; to give up) –> 放棄你是我做過最勇敢的事。
 • 放槍 [fàngqiāng] ยิงปืน –> 他從沒放過搶 เขาไม่เคยยิงปืนมาก่อน
 • 放箭 [fàng jiàn] ยิงธนู
 • 放毒 [fàngdú] วางยาพิษ (解毒 ถอนพิษ)
 • 放水 [fàngshuǐ] ปล่อยน้ำ, เปิดน้ำ, ใส่น้ำ –> 放水閥 วาล์วปล่อยน้ำ
 • 放光 [fàngguāng] เปล่งแสง,ปล่อยแสง
 • 放風箏 [fàngfēngzhēng] เล่นว่าว –> 放風箏在泰國有很悠久的歷史。
 • 放水燈 [fàngshuǐdēng] ลอยกระทง
 • 放天燈 [fàngtiāndēng] ปล่อยโคมลอย
 • 放火 [fànghuǒ] วางเพลิง(to set on fire)
 • 放爆竹 [fàngbàozhú] จุดประทัด(to set off firecrackers)
 • 放鞭炮 [fàngbiānpào] จุดประทัด –> 春節為什麼要放鞭炮。
 • 放牧 [fàngmù] ปล่อยสัตว์เลี้ยงตามทุ่ง –> 草原放牧生活。
 • 放生 [fàngshēng] ปล่อยชีวิตสัตว์ –> 放生改變命運。
 • 放眼 [fàngyǎn] สำรวจ(to survey) กวาดสายตามอง –> 做好今天的事,放眼於未來,成功必然就在眼前
 • 放眼望去 [fàngyǎnwàngqù] ทอดสายตามองไป (as far as the eye can see) –> 放眼望去到處都是情侶。 ทอดสายตามองไปที่ไหนก็เห็นแต่คู่รัก
 • 放置 [fàngzhì]  วางไว้ (to put) –> 放置架 ชั้นวางของ
 • 放聲 [fàngshēng] ส่งเสียงร้อง (to shout) –> 放聲大笑 ส่งเสียงหัวเราะดัง
 • 放膽 [fàngdǎn] แสดงความกล้าหาญ(to act boldly) –>  放膽去愛你。
 • 放血 [fàngxuè] ปล่อยเลือด(การรักษาแผนจีน)
 • 放行 [fàngxíng] ปล่อยให้ผ่าน(to let pass)
 • 放進 [fàngjìn] ใส่เข้าไป (to put into) –> 為什麼雞蛋不能放進微波爐里烤?
 • 放過 [fàngguò] ปล่อยเถอะ (to let somebody off) –> 放過我, 求求你放過我。 ปล่อยฉันนะ ปล่อยฉันเถอะ ฉันขอร้อง
 • 放長線釣大魚 [fàngchángxiàndiàodàyú]  วางแผนระยะยาวโดยไม่รีบหวังผล เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้น
 • 放開 [fàngkāi] ปล่อย(to release) –> 放開我。
 • 放炮 [fàngpào] ยิงปืนใหญ่
 • 放電 [fàngdiàn] ปล่อยกระแสไฟ(electrical discharge)
 • 放味兒 [fàngweir] ปล่อยกลิ่น
 • 放飛 [fàngfēi] ปล่อยให้บินได้(to allow to fly)
 • 放養 [fàngyǎng]  เลี้ยงปล่อย
 • 放鬆 [fàngsōng] ผ่อนคลายสบายๆ (to loosen; to relax)
 • 放鴿子 [fànggēzi] เบี้ยว เช่น เบี้ยวนัด, เบี้ยวไม่จ่ายเงิน
  • 我被放鴿子了。ฉันถูกปล่อยรอเก้อแล้ว
  • 放你鴿子。 ปล่อยให้เธอรอเก้อ
  • 放我鴿子。 ปล่อยให้ฉันรอเก้อ, เบี้ยวเงินฉัน
 • 解放 [jiěfàng] ปลดปล่อย –> 來吧 所有的對錯都解放。
 • 放大鏡 [fàngdàjìng] แว่นขยาย –> 世界上最小的報紙,要用放大鏡才能閱讀!
 • 解放戰爭 [jiěfàng zhànzhēng ] สงครามปลดแอก สงครามปลดปล่อย
 • 開放 [kāifàng] บาน(ดอกไม้)  ,เปิด, ให้เข้าชม
  –> 改革開放 ปฎิรูปและเปิดประเทศ
  –> 開放考試  เปิดสอบ
  –> 公園星期一開放嗎?
 • 播放 [bōfàng] ออกอากาศ(broadcast) –> 今晚16號11點播放。
 • 擺放 [bǎifàng]  วาง(เพื่อโชว์) –> 結婚照擺放在什麼位置最好?
 • 發放 [fāfàng] จ่าย(เงิน) –> 公司發放福利。 (福利 [fúlì] สวัสดิการ)
 •  放任  [fàngrèn] ปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!