สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

สุดยอด พจนานุกรมจีน-อังกฤษ-จีน

有道桌面詞典除了具備中英、英中、英英翻譯功能外,創新的“網絡釋義”功能將各類新興詞彙和英文縮寫收錄其中,並就任一詞條可提供多達30個網絡例句參考,突破了傳統詞典的例句容量限制,結合了互聯網在線詞典和桌面詞典的優勢。

有道詞典 3.3正式版 更新說明:

1.新增例句和網絡釋義發音功能。
2.屏幕取詞兼容64位應用程序。
3.查詢下拉框中提供更詳細的查詢歷史。
4.補充了基本詞條的變形詞。
5.改進了劃詞兼容性。

有道詞典主要的功能更新有:

新增日、韓、法多語種詞典功能
屏幕取詞中增加“有道指點”技術
網絡釋義和例句數量倍速擴容
增加例句查詢界面,全面兼容Windows 7操作系統

詞庫離線安裝:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictLib.exe
有道詞典3.3官方下載:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDict.exe
有道詞典3.3本地增強版下載(29.79MB):http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictFull.exe

桌面【zhuōmiàn】 บนโต๊ะ
詞典【cídiǎn】 พจนานุกรม
除了【chúle】 นอกจาก..
具備【jùbèi】 มีพร้อม
翻譯【fānyì】 แปล
功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น
創新【chuàngxīn】 แนวคิดใหม่
新興【xīnxīng】 รูปแบบใหม่
詞彙【cíhuì】 คำศัพท์
英文【yīngwén】 ภาษาอังกฤษ
縮寫【suōxiě】 ตัวย่อ
收錄【shōulù】 ว่าจ้าง, รวม, บันทึก
其中【qízhōng】 ในนั้น
就任【jiùrèn】 เข้าดำรงตำแหน่ง
提供【tígōng】 เสนอ
網絡【wǎngluò】 โครงข่าย, เน็ตเวิร์ค
例句【lìjù】 ประโยคตัวอย่าง
參考【cānkǎo】 อ้างอิง
突破【tūpò】 ทะลุผ่าน, บุกทะลวง
傳統【chuántǒng】 ประเพณี
容量【róngliàng】 ความจุ
限制【xiànzhì】 จำกัด
結合【jiéhé】 รวมกัน
互聯網【hùliánwǎng】 อินเตอร์เน็ต
優勢【yōushì】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
正式【zhèngshì】 เป็นทางการ
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่ยม
說明【shuōmíng】 อธิบาย
屏幕【píngmù】 หน้าจอ
兼容【jiānróng】 (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์) เข้ากันได้ หรือ compatible
應用【yìngyòng】 ประยุกต์ใช้
程序【chéngxù】 กระบวนการ
查詢【cháxún】 สอบถาม
詳細【xiángxì】 รายละเอียด
歷史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
補充【bǔchōng】 เสริม
基本【jīběn】 พื้นฐาน
變形【biànxíng】 เปลี่ยนรูป
改進【gǎijìn】 แก้ไขให้ดีขึ้น
兼容性【jiānróngxìng】ความเข้ากันได้ (compatibility)
主要【zhǔyào】 หลัก
增加【zēngjiā】 เพิ่ม
指點【zhǐdiǎn】 ชี้แนะ,ให้คำแนะนำ
數量【shùliàng】 จำนวน
界面【jièmiàn】 การเชื่อมต่อ (interface)
全面【quánmiàn】 ทั้งหมด
操作系統【cāozuòxìtǒng】 ระบบปฎิบัติการ (operating system)
安裝【ānzhuāng】 ติดตั้ง
詞典【cídiǎn】 พจนานุกรม
官方【guānfāng】 ทางราชการ
下載【xiàzài】 ดาว์นโหลด
本地【běndì】 ท้องถิ่น
增強【zēngqiáng】 เสริมให้แข็งแกร่ง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!