สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 262013
 

เรียนภาษาจีนกับ seemile.com

 

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • 出租車 [chūzūchē] รถแท๊กซี่ –> 打出租車 [dǎchūzūchē] ขึ้นรถแท๊กซี่
 • 去哪裡? [qù nǎlǐ] ไปที่ไหน
 • 去哪兒? [qùnǎ’er] ไปที่ไหน
 • 請到天安門。[qǐngdào tiān’ānmén] ไปเทียนอันเหมินครับ
 • 請把我送到… [qǐngbǎwǒ sòngdào] ช่วยส่งฉันไปที่…
 • 能送我去…..嗎?[néngsòng wǒqù….. ma]  ส่งผมไปที่…ได้ไหมครับ
 • 請送我去北京機場。[qǐngsòngwǒqù běijīngjīchǎng] ช่วยส่งฉันไปสนามบินปักกิ่งด้วยครับ
 • 我想去這裡…(สถานที่ปลายทาง)…。 [wǒxiǎngqù zhèlǐ] ฉันอยากไปที่นี่…(ที่อยู่หรือแผนที่)…
 • 到天安門,好嗎?[dàotiān’ānmén, hǎoma] ไปเทียนอันเหมินครับ, ช่วยพาไปที
 • 好吧,什麼時候到? [hǎoba, shénmeshíhoudào?] อืม, จะถึงเมื่อไหร่ครับ
 • 這兒離..(สถานที่ปลายทาง)..有多遠? [zhè’erlí…… yǒuduōyuǎn] ที่นี่อยู่ห่างจาก…ไกลแค่ไหนครับ
 • 我的時間很緊,您能再開快一點兒嗎? [wǒdeshíjiānhěnjǐn, nínnéngzàikāikuàiyīdiǎner ma] ผมมีเวลาน้อย คุณขับเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะครับ
 • 您能開快點兒嗎?我趕時間。[nínnéngkāikuàidiǎn’er ma? wǒgǎnshíjiān] คุณช่วยขับเร็วอีกหน่อยได้ไหม ผมกำลังรีบครับ
 • 請開得慢一點。[qǐngkāidémànyīdiǎn] กรุณาขับช้าลงหน่อยครับ
 • 到了, 停車。 [dàole, tíngchē] ถึงแล้ว จอดรถด้วยครับ
 • 讓我下車吧。[ràngwǒxiàchēba] ให้ผมลงรถด้วยครับ
 • 到了,就在這下車就好了。 [dàole, jiùzàizhèxiàchē jiùhǎole] ถึงแล้ว ลงลงที่นี้ก็ได้แล้วครับ
 • 你為什麼不讓我下車? [nǐwèishéme bùràngwǒxiàchē] ทำไมคุณไม่ให้ฉันลงรถ
 • 開票,好嗎? [kāipiào, hǎoma] ขอใบเสร็จด้วยครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!