Oct 302014
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ศัพท์เกี่ยวกับ social network ค่ะ

 • 脸书 [Liǎn shū] Facebook
 • 连我 [Lián] wǒ line
 • 推特 [Tuī tè] Twitter
 • 谷歌 [Gǔgē] google
 • 谷歌加 [Gǔgē jiā] google+
 • 维基百科 [Wéijī bǎikē] Wikipedia
 • 邻客音 [Lín kè yīn] LinkedIn
 • 四方 [Sìfāng] four square
 • 品趣志 [Pǐn qù zhì] Pinterest
 • 我们心吧 [Wǒmen xīn ba] We heart it
 • 汤博乐 [Tāng bó lè] Tumblr
 • 苹果手机 [Píngguǒ shǒujī]  iphone
 • 智能手机 [Zhìnéng shǒujī] smartphone
 • 电子邮件 [Diànzǐ yóujiàn] e-mail
 • 平板电脑 [Píngbǎn diànnǎo] แท็ปเล็ต
 • 微信 [wēixìn] we chat

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>