Oct 112013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

รังสีต่างๆในภาษาจีนค่ะ

  • 红外线 hóngwàixiàn รังสีอินฟาเรด
  • 紫外线 zǐwàixiàn รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
  • 折射线 zhéshèxiàn รังสีหักเห
  • 宇宙射线 yǔzhòushèxiàn รังสีคอสมิก
  • 热线 rèxiàn รังสีความร้อน
  • X射线 รังสีเอ็กซ์
  • 倍塔射线 bèitǎshèxiàn รังสีเบต้า
  • 原子射线 yuánzǐshèxiàn รังสีปรมาณู
  • 伽马射线 gāmǎshèxiàn รังสีแกมมา
  • 阿爾法射線 Ā’ěrfǎ shèxiàn รังสีอัลฟา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>