สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 132011
 

ใจ 心 [xīn]

 • ใจกว้าง 寬宏大量 [ kuānhóng dàliàng],慷慨大方 [kāngkài dàfāng],心胸豁達 [xīnxiōng huòdá]
 • ใจแคบ 心胸狹窄 [xīnxiōng xiázhǎi],小氣 [xiǎoqì],自私 [zìsī]
 • ใจร้อน 急躁 [ jízào],性急 [xìngjí],衝動 [chōngdòng]
 • ใจเย็น 冷靜 [lěngjìng],沉着 [chénzhe]
 • ใจแข็ง 硬心腸 [yìngxīncháng],鐵石心腸 [tiěshí xīncháng]
 • ใจอ่อน  心腸軟 [xīnchángruǎn]
 • ใจดำ  心黑 [ xīnhēi],心腸歹毒 [xīncháng dǎidú]
 • ใจดี 好心的 [hǎoxīnde],心地仁慈的 [xīndì réncíde]
 • ใจร้าย 狠心的 [hěnxīnde],冷酷無情的 [lěngkù wúqíngde],殘忍的 [cánrěnde]
 • ใจลอย, ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  漫不經心 [màn bù jīng xīn] , 心不在焉 [xīnbùzàiyān]
 • หลายใจ 花心 [huāxīn]
 • ดีใจ 高興 [gāoxìng],歡喜 [huānxǐ]
 • เบาใจ 放心 [fàngxīn],寬心 [kuānxīn]
 • หนักใจ 心情沉重的 [xīnqíng chénzhòngde]
 • ชื่นใจ 欣慰 [xīnwèi],心情愉快 [xīnqíng yúkuài]
 • สบายใจ 心情舒暢 [ xīnqíng shūchàng]
 • ภูมิใจ 自豪的 [zìháode]
 • นอกใจ  不忠的 [bùzhōngde]
 • พอใจ 滿意 [mǎnyì]
 • ตกใจ 吃驚 [chījīng],大吃一驚 [dàchī yījīng]
 • มั่นใจ 自信的 [zìxìnde],有信心的 [yǒuxìn xīnde]
 • แน่ใจ 確信 [quèxìn],深信 [shēnxìn]
 • เสียใจ 後悔 [hòuhuǐ],懊惱 [àonǎo],悔恨 [huǐhèn],悔悟 [huǐwù],傷心 [shāngxīn],悲痛 [bēitòng],悲傷 [bēishāng],哀悼 [āidào],遺憾 [yíhàn],抱歉 [ bàoqiàn],過意不去 [guòyì bùqù]
 • เอาใจ 取悅 [qǔyuè],討xxx歡欣 [tǎo xxx huānxīn]
 • ตัดสินใจ 決定 [ juédìng],決意 [juéyì]
 • ตั้งใจ 用心 [yòngxīn],專心 [zhuānxīn],決定決意 [juédìng juéyì]
 • สนใจ 關心 [guānxīn],關注 [guānzhù]
 • เกรงใจ 尊敬 [zūnjìng],尊重 [zūnzhòng],敬重 [jìngzhòng],客氣 [kèqì],怕打擾或者談繞別人 [ pàdǎrǎo huòzhě tánràobiérén](的那種心情)
 • ตามใจ 隨意 [suíyì],隨便 [suíbiàn]
 • ยอมด้วยความสมัครใจ 心甘情願 [xīn​gān​qíng​yuàn]
 • เจ็บใจ 痛心 [tòngxīn]
 • กลุ้มใจ 鬱悶 [yùmèn],憂鬱 [ yōuyù]
 • เปลี่ยนใจ 變心 [biànxīn],變卦 [biànguà]
 • แปลกใจ 驚奇 [jīngqí],驚訝 [jīngyà],詫異 [chàyì]
 • ไว้ใจ 相信 [xiāngxìn],信任 [xìnrèn],信賴 [xìnlài]
 • หายใจ 呼吸 [hūxī],氣息 [qìxī]
 • ปลุกใจ  激起, 引起 [ jīqǐ, yǐnqǐ]
 • จากก้นบึ้งของหัวใจของคน /จากใจจริง 打心眼裡 [dǎxīnyǎnli]  –> 你太厲害了!我打心眼裡佩服你。เธอยอดเยี่ยมมากเลย ฉันยอมรับนับถือเธอจากใจจริง

เพลงในวิทยุที่เราได้ยินในวันนี้ ตามปกติจะปลุกใจให้รักชาติและเรียกร้องความทรงจำเกี่ ยวกับสมัยสงคราม
今天我們在收音機里聽到的歌曲喚起了我們極大的愛國熱情,讓我們彷彿回到了戰爭時代。
[jīn tiān wǒ men zài shōu yīn jī lǐ tīng dào de gē qū huàn qǐ le wǒ men jí dà de ài guó rè qíng, ràng wǒ men fǎng fó huí dào le zhàn zhēng shí dài]

ปลื้มใจ – 非常興奮 [ fēi cháng xīng fèn]
พ่อแม่ซูซี่ปลื้มใจมากที่ลูกสาวได้รับปริญญา เขารอวันนี้มานานแล้ว
蘇珊的畢業典禮上,她的父母親非常興奮。他們等這天已經等了很久了。
[sū shān de bì yè diǎn lǐ shàng,tā de fù mǔ qīn fēi cháng xīng fèn。 tā men děng zhè tiān yǐ jīng děng le hěn jiǔ le]

เปลี่ยนใจ – 改變主意;朝定夕改 [gǎi biàn zhǔ yì, cháo dìng xī gǎi]
เธอเปลี่ยนใจอยู่เสมอและทั้งวัน ไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอต้องการอะไร
她非常多變,整天朝三暮四、朝定夕改,沒有人知道她到底想要什麼。
[tā fēi cháng duō biàn, zhěng tiān zhāo sān mù sì, cháo dìng xī gǎi, méi yǒu rén zhī dào tā dào dǐ xiǎng yào shén me]

ปวดใจ – 心痛 [xīn tòng]
เด็กสาวปวดใจมากตอนที่พระเอกในหนังต้องมาตายในตอนจบ
那個年輕的姑娘看到電影中的英雄死了,便感到痛心疾首。
[nà gè nián qīng de gū niáng kàn dào diàn yǐng zhōng de yīng xióng sǐ le, biàn gǎn dào tòng xīn jí shǒu]

ปวดร้าวใจ – 突然而劇烈成為碎片;粉碎 [tū rán ér jù liè chéng wéi suì piàn, fěn suì]
ซูซานปวดร้าวใจมาก เมื่อทราบว่าสามีไปมีหญิงอื่น
蘇珊聽說她的丈夫對她不忠,頓時感覺心碎了一般。
[sū shān tīng shuō tā de zhàng fū duì tā bù zhōng, dùn shí gǎn jué xīn suì le yī bān]

ประหลาดใจ – 驚訝的 [jīng yà de]
เธอไม่ประหลาดใจหรอกหรือว่าทำไมวันนี้รถไม่ติด
你對現在的交通情況沒有感到驚訝嗎?
[nǐ duì xiàn zài de jiāo tōng qíng kuàng méi yǒu gǎn dào jīng yà ma]

แปลบใจ – 劇痛;陣痛 [jù tòng zhèn tòng]
ทุกครั้งที่เห็นแพ๊ท ฉันรู้สึกแปลบใจหวนคิดถึงความหลังเสมอ
看到派特常常讓我想起以前的事情,每每此時,我都會感到心痛。
[kàn dào pài tè cháng cháng ràng wǒ xiǎng qǐ yǐ qián de shì qíng, měi měi cǐ shí, wǒ dū huì gǎn dào xīn tòng]

เป็นใจ -(在辯論中)袒護、支持 [ (zài biàn lùn zhōng) tǎn hù, zhī chí ]
ฉันรู้เลยว่าพี่ชายและน้องสาวเป็นใจที่จะปกปิดความผิดให้น้องสาวคนเล็ก
可以說,我的姐姐和哥哥相互袒護着為他們的小妹妹找借口。
[kě yǐ shuō, wǒ dí jiě jiě hé gē gē xiāng hù tǎn hù zhe wéi tā men de xiǎo mèi mèi zhǎo jiè kǒu]

แน่ใจ -確定的 [què dìng de]
มาร์คแน่ใจว่าเจ้านายเขาบอกทุกคนในบริษัทว่าจะได้ขึ้ นเงินเดือนในปีนี้
馬克很肯定他老闆說,公司里的每一個員工將在今年之內獲得晉陞機會。
[mǎ kè hěn kěn dìng tā lǎo bǎn shuō, gōng sī lǐ de měi yī gè yuán gōng jiāng zài jīn nián zhī nèi huò de jìn shēng jī huì]

น้ำใจ – 有幫助的;體貼的 [yǒu bāng zhù de, tǐ tiē de]
ฉันไม่เคยพบคนมีน้ำใจเช่นจูนเลย เธอพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอถ้ามีงานสำคัญๆ
我從未遇到過像祖恩這樣有幫助而又善解人意的人。她經常主動幫別人做一些很重要的事情。
[wǒ cóng wèi yù dào guò xiàng zǔ ēn zhè yàng yǒu bāng zhù ér yòu shàn jiě rén yì de rén. tā jīng cháng zhǔ dòng bāng bié rén zuò yī xiē hěn zhòng yào de shì qíng]

บริสุทธิ์ใจ – 無辜的;清白的 [ wú gū de qīng bái de]
ดูตามหลักฐานแล้ว ตำรวจเชื่อว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยมีความบริสุทธิ์ใจ
根據提供的證據,警察相信那個被控的竊賊是清白的。
[gēn jù tí gòng de zhèng jù, jǐng chá xiāng xìn nà gè bèi kòng de qiè zéi shì qīng bái de]

เบิกบานใจ – 高興的;欣喜若狂 [gāo xìng de, xīn xǐ ruò kuáng]
ลูกสาวฉันเบิกบานใจเมื่อเราบอกเธอว่าจะพาเธอไปดิสนีย ์แลนด์ในฤดูร้อนปีหน้า
我女兒聽到我告訴她我們明年暑假帶她去迪斯尼樂園頓時欣喜若狂。
[wǒ nǚ ér tīng dào wǒ gào sù tā wǒ men míng nián shǔ jiǎ dài tā qù dí sī ní lè yuán dùn shí xīn xǐ ruò kuáng]

บาดใจ – 傷害某人的感情 [shāng hài mǒu rén de gǎn qíng]
แม้ว่าไมค์และแอนจะแต่งงานกันมาหลายปีแล้ว แต่รูปภรรยาเก่าของไมค์บนโต๊ะก็ยังบาดใจแอนอยู่เสมอ
雖然麥克和安已經結婚多年,擺在麥克桌子上的麥克的前妻的照片還在傷害了安的感情。
[suī rán mài kè hé ān yǐ jīng jié hūn duō nián, bǎi zài mài kè zhuō zǐ shàng de mài kè de qián qī de zhào piàn hái zài shāng hài le ān de gǎn qíng]

แปลกใจ – 驚訝的 [jīng yà de]
คุณไม่แปลกใจหรือที่น้ำหนักเธอลดลง 5 กิโลกรัมภายใน 7 วัน
7天之內減肥5公斤這種事情你不覺的奇怪嗎?
[ tiān zhī nèi jiǎn féi gōng jīn zhè zhòng shì qíng nǐ bù jué de qí guài ma]

ประทับใจ – 印象深刻的 [yìn xiàng shēn kè de]

อ้างอิงจาก : http://hi.baidu.com

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : ใจ [心]”

 1. พี่สุดยอดเลยครับ คำศัพท์ของพี่ตรงมาก ผมต้องขอขอบคุณมากจริงๆ คนดีๆแบบพี่หายากมาก

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!