Jul 232013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

 • 桌上足球 [zhuōshàng zúqiú] โต๊ะฟุตบอล, โต๊ะโกล์
 • 桌球, 桌球台 [zhuō​qiú, zhuōqiútái] โต๊ะสนุกเกอร์
 • 乒乓桌 [pīngpāngzhuō] โต๊ะปิงปอง
 • 四方桌 [sìfāngzhuō] โต๊ะสี่เหลี่ยม
 • 圆桌 [ yuánzhuō] โต๊ะกลม
 • 梳妆台 [shūzhuāngtái] โต๊ะเครื่องเเป้ง
 • 办公桌 [bàngōngzhuōi] โต๊ะทำงาน/โต๊ะสำนักงาน
 • 电脑桌 [diànnǎozhuō] โต๊ะคอมพิวเตอร์
 • 饭桌,餐桌 [fànzhuō,cānzhuō] โต๊ะกินข้าว
 • 玻璃餐桌 [ bōlí cānzhuō] โต๊ะกินข้าวกระจก
 • 餐桌布,饭桌布  [cānzhuōbù, fànzhuōbù] ผ้าปูโต๊ะกินข้าว
 • 台布 [táibù] ผ้าปูโต๊ะ (tablecloth)
 • 客桌 [kèzhuō] โต๊ะรับแขก
 • 课桌 [ kèzhuō] โต๊ะเรียน ; 课桌椅 [kèzhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้เรียน
 • 供桌 , 佛桌 [gòngzhuō,fózhuō] โต๊ะบูชา
 • 桌脚 [zhuōjiǎo] ขาโต๊ะ
 • 桌脚垫 [zhuōjiǎodiàn]  ที่รองขาโต๊ะ
 • 服务台 [fúwùtái] เค้าเตอร์บริการ / เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • 设计桌 [shèjìzhuō]  โต๊ะเขียนแบบ
 • 折桌 [zhézhuō] โต๊ะพับ
 • 铸铝桌椅 [zhùlǚ zhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้อลูมิเนียมหล่อ

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>