สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 嗎 (嗎) [ma]* ใช้ในประโยคคำถาม –> 真的嗎 [zhēndema] จริงหรือ
 • 嗎 (嗎) [mǎ]* –> 嗎啡 [mǎfēi] มอร์ฟีน(morphine)
 • 媽 (媽) [mā] แม่ –> 媽媽 [māma] แม่, 乾媽 [gānmā] แม่บุญธรรม (ในชื่อเท่านั้น)
 • 抹 [mā]* เช็ด,ถู –> 抹布 [mābù] ผ้าเช็ดโต๊ะ
 • 蟆 (蟇) [má] กบหรือคางคก –> 蛤蟆 [háma] คางคก
 • 麻 (蔴) [má]* ป่าน,ปอ –> 麻煩 [máfan] รบกวน, 麻木 [mámù] ชา, 芝麻 [zhīma] งา, 白芝麻 [báizhīma] งาขาว, 黑芝麻 [hēizhīma] งาดำ
 • 馬 (馬) [mǎ] ม้า –> 馬路 [mǎlù] ถนน, 馬上 [mǎshàng] ทันที, 馬甲 [mǎjiǎ] เสื้อกั๊ก, 馬來西亞 [mǎláixīyà] ประเทศมาเลเซีย, 馬六甲 [mǎliùjiǎ]  เมืองมะละกา(มาเลเซีย)
 • 嘜 [mà] –> 鷹嘜 [yīngmà] ตรานกอินทรี(สินค้า)
 • 埋 [mái] กลบฝัง –> 埋單 [máidān] เช็คบิล, 埋伏 [máifú]  ดักซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 埋 [mái] ฝัง, กลบ –> 埋伏 [máifú] หมอบซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 買 (買) [mǎi] ซื้อ –> 購買 [gòumǎi] จัดซื้อ, 購買力 [gòumǎilì] กำลังซื้อ, 買賣 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 賣 (賣) [mài] ขาย –> 非賣品 [fēimàipǐn] ไม่ได้ขาย(Not For Sale) เช่น 很抱歉,這幅畫是非賣品。ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ภาพรูปนี้ไม่ได้ขาย ,賣品 [màipǐn] สำหรับขาย(For Sale),零賣 [língmài] ขายราคาปลีก, 賣主 [màizhǔ] ผู้ขาย, 賣國 [màiguó] ขายชาติ, 賣淫 [màiyín] ขายตัว, 買賣 [mǎimai] ซื้อมาขายไป, 販賣 [fànmài] ค้าขาย, 販賣機 [fànmàijī] ตู้ขายของหยอดเหรียญ
 • 麥 (麥) [mài] ข้าวสาลี –> 小麥 [xiǎomài] ข้าวสาลี, 麥克風 [màikèfēng] ไมโครโฟน, 麥片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 大麥 [dàmài] ข้าวบาร์เล่ย์
 • 埋 [mán]* –> 埋怨 [mányuàn] กล่าวโทษ/ตำหนิ เช่น 不要經常埋怨別人ไม่ควรตำหนิผู้อื่นทุกครั้งครา
 • 蠻 (蠻) [mán] หยาบคาย, ป่าเถื่อน –> 野蠻 [yěmán] ป่าเถื่อน
 • 瞞 (瞞) [mán] ปิดบัง –> 瞞騙 [mánpiàn] หลอกลวง
 • 蟎 [mǎn] ไร
 • 滿 (滿) [mǎn] เต็ม –> 滿意 [mǎnyì] พอใจ, 滿足 [mǎnzú] พอใจ, 豐滿 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 充滿 [chōngmǎn] เต็มไปด้้วย
 • 曼 [màn] นิ่มนวล,อ่อนช้อย –> 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ , 曼妙 [mànmiào] อ่อนช้อยงดงาม, 曼聯 [mànlián] แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • 幔 [màn] ผ้าม่าน
 • 蔓 [màn]* เครือไม้เลื้อย –> 蔓延 [mànyán] แพร่ขยาย
 • 漫 [màn] ล้น, น้ำท่วม –> 漫遊 [mànyóu] ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง, 漫步 [mànbù] เดินเล่น, 漫畫 [mànhuà] การ์ตูน
 • 慢 [màn] ช้า –> 慢性 [mànxìng] เรื้อรัง, 慢性病 [mànxìngbìng] โรคเรื้อรัง, 慢火 [mànhuǒ] ไฟอ่อน, 慢走 [mànzǒu]  เดินทางดีๆนะ/ถนอมตัวด้วย
 • 茫 [máng] –> 茫然 [mángrán] ไม่รู้อะไรเลย งงงวย
 • 貓 (貓) [māo] แมว –> 加菲貓 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield)
 • 貌 [mào] หน้าตา –> 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 美貌 [měimào] โฉมงาม, 禮貌 [lǐmào] มารยาท, 貌相 [màoxiàng] / 相貌 [xiàngmào] สิ่งที่เห็นจากภายนอก, 人不可貌相 [rénbùkěmàoxiàng] คนเราไม่สามารถตัดสินจากภายนอกได้ คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ
 • 么 (麽) [me] (มีความหมายเหมือนกับ 嗎 [ma], 嘛 [ma] –> 怎麼 [zěnme] อย่างไร, 為什麼 [wèishénme] ทำไม, 沒什麼 [méishénme] ไม่มีอะไร, 多麼 [duōme] สักเท่าไร, 那麼 [nàme] อย่างนั้น, 那麼些 [nàmexiē] มากอย่างนั้น
 • 沒 [méi] ไม่ –> 沒勁 [méijìn] ไม่สนใจ เช่น 太沒勁了 ไม่น่าสนใจ,
 • 每 [měi] แต่ละ, ทุกๆ –> 每日 [měirì] ประจำวัน(daily), 每年 [měinián] ทุกปี
 • 美 [měi] สวย –> 美女 [měinǚ] สาวสวย, 美麗 [měilì] สวยงาม, 美國 [měiguó] ประเทศสหรัฐฯ, 美味 [měiwèi] อาหารที่เอร็ดอร่อย, 美不勝收 [měibúshèngshōu] สวยเกินคำบรรยาย
 • 媚 [mèi] ประจบ –> 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 媚眼 [mèiyǎn] ดวงตาที่สวยหยาดเยิ้ม
 • 門 (門) [mén] ประตู –> 朱門 [zhūmén] ประตูสีแดง, 門診部 [ménzhěnbù] คลีนิก, 門把手 [ménbǎshou] ลูกบิดประตู ที่เปิดประตู, 門口 [ménkǒu] ประตูทางเข้า
 • 夢 (夢) [mèng] ฝัน –> 做夢 [zuòmèng] ฝัน, 夢想 [mèngxiǎng] เพ้อฝัน, 夢遺 [mèngyí] ฝันเปียก, 夢見 [mèngjiàn] ฝันเห็น, 夢話 [mènghuà] ละเมอ, 惡夢 [èmèng] ฝันร้าย(nightmare), 白日做夢 [báirìzuòmèng] ฝันกลางวัน(daydream)
 • 彌 (彌) [mí] –> 阿彌陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ,沙彌 [shāmí] สามเณร, 彌勒 [mílè] พระอริยเมตรัย/พระสังขจาย, 彌天 [mítiān] ลวงโลก,彌撒 [mísā] พิธีมิซซา(ศาสนาคริสต์)
 • 迷 [mí] หลง –> 迷信 [míxìn] เชื่อเรื่องโชคลางของขลัง ,影迷 [yǐngmí] แฟนหนัง(film fan), 迷路 [mílù] หลงทาง, 迷上 [míshàng] หลงไหล, 迷人 [mírén] น่าหลงไหล, 萬人迷 [wànrénmí] หนุ่มสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหล
 • 謎 (謎) [mí] ปริศนา(riddle) –> 猜謎 [cāimí] ทายปริศนา, 謎語 [míyǔ] คำปริศนา
 • 米 [mǐ] เมตร, ข้าว –> 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 米飯 [mǐfàn] ข้าวสวย, 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง, 泰國香米 [Tàiguó iāngmǐ] ข้าวหอมมะลิ,  厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร, 毫米 [háomǐ] มิลิเมตร(มิล), 有米的 [yǒumǐde] คนมีเงิน, 米粉 [mǐfěn] แป้งข้าวจ้าว, 米湯 [mǐtāng] น้ำข้าวต้ม, 玉米 [yùmǐ] ข้าวโพด, 米線 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี๋ยว), 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 小米 [xiǎomǐ] ข้าวฟ่าง(millet), …ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยวัดความยาว
 • 覓 (覓) [mì] หา(look for) –> 覓求 [mìqiú] แสวงหา เช่น 不要向你的身外覓求真理,因為真理就在你的身體裡面,此外無處可覓。, 尋覓 [xúnmì] แสวงหา เช่น 請勿去尋覓生活的意義,請去創造它。 อย่าแสวงหาความหมายของชีวิต แต่จงสร้างมันขึ้นมา
 • 密 [mì] ชิด –> 密度 [mìdù] ความหนาแน่น, 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ, 密件 [mìjiàn] เอกสารลับ, 機密文件 [jīmìwénjiàn] เอกสารลับ(confidential file), 密會 [mìhuì] การประชุมลับ, 密信 [mìxìn] จดหมายลับ, 密室 [mìshì] ห้องลับ, 密封 [mìfēng] ผนึกแน่น, 密布 [mìbù] ปกคลุมอย่างหนาแน่น, 密切 [mìqiè] สนินสนม
 • 秘 [mì] ลับ, เคล็ดลับ –> 秘訣 [mìjué] เคล็ดลับ เช่น 自信是成功的第一秘訣。ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเคล็ดลับอันดับ 1 ของความสำเร็จ  , 秘書 [mìshū] เลขานุการ, 秘密 [mìmì] ความลับ, 秘寶 [mìbǎo] ของล้ำค่าที่หายาก, 便秘 [biànmì] ท้องผูก(constipation)
 • 泌 [mì]  –> 分泌 [fēnmì] , ขับออก分泌物 [fēnmìwù] สารคัดหลั่ง, 內分泌 [nèifēnmì] น้ำคัดหลั่งภายใน, 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ
 • 蜜 [mì] ฝึ้ง,หวาน –> 甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น/มีความสุข, 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง, 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง, 蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน(honeymoon)
 • 棉 [mián] ฝ้าย –> 棉花 [miánhua] ฝ้าย, 衛生棉條 [wèishēngmiántiáo] ผ้าอนามัยแบบสอด, 棉被 [miánbèi] ผ้านวม
 • 綿 [mián อ่อนนุ่ม –> 綿羊 [miányáng] แกะ, 綿延 [miányán] ทอดยาวติดต่อกัน, 海綿 [hǎimián] ฟองน้ำ(sponge), 小綿羊 [xiǎomiányáng] คนที่ว่านอนสอนง่าย
 • 眠 [mián] นอนหลับ,จำศีล –> 睡眠 [shuìmián] นอนหลับ, 失眠 [shīmián] นอนไม่หลับ, 長眠 [chángmián] ตาย
 • 緬 (緬) [miǎn] ไกลโพ้น –> 緬甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า, 緬懷 [miǎnhuái] รำลึกถึงเรื่องในอดีต, 緬想 [miǎnxiǎng] คิดถึงอดีต
 • 免 [miǎn] ปลอด, ไม่ต้อง –> 免稅 [miǎn shuì] ปลอดภาษี, 免費 [miǎnfèi] ฟรี, 免疫力 [miǎnyìlì] ภูมิคุ้มกัน(immunity)
 • 勉 [miǎn] ให้กำลังใจ –> 勉勵 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 勉力 [miǎnlì] ให้กำลังใจ
 • 娩 [miǎn] คลอด(give birth) –> 分娩 [fēnmiǎn] คลอด เช่น 先期分娩 คลอดก่อนกำหนด
 • 面 (麵) [miàn] หน้า –> 方便麵 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 麵包 [miànbāo] ขนมปัง, 雜糧麵包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread), 全麥麵包 [quánmài miànbāo] ขนมปังโฮลวีท(whole wheat bread), 麵包車 [miànbāochē] รถตู้, 麵條 [miàntiáo] ก๋วยเตี๋ยว, 見面 [jiànmiàn] พบหน้า, 外面 [wàimian] ด้านนอก, 面色紅赤 [miànsèhóngchì] สีหน้าแดงก่ำ, 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 面孔 [miànkǒng] ใบหน้า, 愛面子 [àimiànzi]  กลัวเสียหน้า, 沒面子 [méimiànzi] เสียหน้า, 整形 [zhěngxíng] ศัลยกรรมตกแต่ง, 手術 [shǒushù] ผ่าตัด, 面部整形手術 [miànbùzhěngxíngshǒushù] ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า,正面 [zhèngmiàn] ด้านหน้า/front(หัว),反面 [fǎnmiàn] ด้านหลัง(ก้อย), 後面 [hòumian] ด้านหลัง, 面積 [miànjī] พื้นที่, 面膜 [miànmó] มาส์กหน้า, 桌面 [zhuōmiàn] เดสท๊อป, 側面 [cèmiàn] ด้านข้าง(เช่น ด้านข้างหน้า), 對面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม(the opposite)
 • 緬 (緬) [miǎn] –> 緬甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า
 • 靦 [miǎn]  –> 靦腆 [miǎntiǎn] ขี้อาย
 • 苗 [miáo] วัคซีน –> 疫苗 [yìmiáo] วัคซีน, 苗條 [miáotiao] ผอมเพรียว/หุ่นดี(slim), 禾苗 [hémiáo] ต้นข้าว
 • 瞄 [miáo] เล็ง –> 瞄準 [miáozhǔn] เล็ง
 • 描 [miáo] –> 描 [miáo] 掃描器 [sǎomiáoqì] เครื่องแสกนบาร์โค้ด, 描寫 [miáoxiě] พรรณนา
 • 秒 [miǎo] วินาที –> 秒針 [miǎozhēn] เข็มวินาที
 • 渺 (淼) [miǎo] เล็กน้อย –> 渺小 [miǎoxiǎo] เล็กน้อย เช่น 每個渺小的理由。เหตุผลอันเล็กน้อยทุกเหตุผล
 • 妙 (玅) [miào]  –> 美妙 [měimiào] วิเศษ, 奇妙 [qímiào] ยอดเยี่ยม
 • 廟 (廟) [miào]  –> 寺廟 [sìmiào] วัด
 • 滅 (滅) [miè] ไฟดับ –> 滅鼠器 กับดักหนู, 熄滅 [xīmiè] ดับสูญ, 希望破滅 ความหวังล้มละลาย
 • 民 [mín] ประชาชน –> 農民 [nóngmín] เกษตรกร, 民族 [mínzú] ชนชาติ(nationality), 漁民 [yúmín] ชาวประมง
 • 皿 [mǐn] ภาชนะ –> 器皿 [qìmǐn] ภาชนะ
 • 閩 [mǐn] เป็นชื่อย่อของมณฑลฝูเจี้ยน(福建省) หรือฮกเกี้ยน –> 閩南話 [mǐnnánhuà] ภาษาฮกเกี้ยน, 閩方言 [mǐnfāngyán] สำเนียงฮกเกี้ยน
 • 憫 (憫) [mǐn] เมตตา,สงสาร –> 憐憫 [liánmǐn] ความเมตตา
 • 敏 [mǐn] –> 靈敏 [língmǐn] ว่องไว , 敏感 [mǐngǎn] มีความรู้สึกไว(sensitive), 過敏 [guòmǐn] แพ้อาหาร(allergy) เช่น 我對海鮮過敏。 ฉันแพ้อาหารทะเล
 • 明 [míng] สว่าง –> 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง,明星 [míngxīng] ดารา, 說明 [shuōmíng] อธิบาย, 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 明理 [mínglǐ] เข้าใจในเหตุผล เช่น 明理之人  คนที่เข้าใจในเหตุผล
 • 螟 [míng] ปิดตา –> 死不瞑目 [sǐbùmíngmù] ตายตาไม่หลับ
 • 名 [míng] ชื่อ –> 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 名不虛傳 สมกับชื่อเสียง, 名字 ชื่อ, 小名 ชื่อเล่น, 名片 นามบัตร, 第一名 อันดับที่หนึ่ง
 • 命 [mìng] ชีวิต, โชคชะตา –> 算命 [suànmìng] ดูดวง, 命運 [mìngyùn] ดวงชะตา(fate), 命令 [mìnglìng] คำสั่ง
 • 航 [háng] เดินเรือ –> 民航 [mínháng] สายการบินประชาชน, 航空 [hángkōng] การบิน
 • 命 [mìng] ชีวิต, คำสั่ง –> 命運 [mìngyùn] โชคชะตา, 算命 [suànmìng] ดูดวง, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง, 捨命 [shěmìng] สละชีวิต
 • 摸 [mō] ลูบ, คลำ –> 摸彩 [mōcǎi] จับสลากรางวัล
 • 磨 [mó]* –> 琢磨 [zuómo] ครุ่นคิด, 折磨 [zhémó] ทรมาน(torment), 磨損 [mósǔn] สึกหรอ(wear … out), 折磨 [zhémó] ทรมาน เช่น 不要拿過去的記憶來折磨自己。 อย่าเอาความทรงจำในอดีตมาทรมานตนเอง
 • 魔 [mó] ภูตผีปีศาจ –> 魔法 [mófǎ] เวทมนตร์, 魔法師 [mófǎshī] พ่อมด, 魔鬼 [móguǐ] ปีศาจร้าย, 惡魔 [èmó] ปีศาจที่ชั่วร้าย, 魔術師 [móshùshī] นักมายากล(magician)
 • 摩 [mó] เสียดสี –> 按摩 [ànmó] นวด, 摩托車 [mótuōchē] รถจักรยานยนต์, 摩擦 [mócā] เสียดสี, 摩洛哥 [móluògē]  โมร็อกโก, 摩天 [mótiān] เสียดฟ้า, 摩天輪 [mótiānlún] ชิงช้าสวรรค์, 摩天大樓 [mótiāndàlóu] ตึกสูงเสียดฟ้า
 • 蘑 [mó] เห็ด –> 蘑菇 [mógu] เห็ด(mushroom), 草菇 [cǎogū] เห็ดฟาง(straw mushroom), 菇房 โรงเพาะเห็ด, 養菇段木 ท่อนไม้ที่ใช้ในการเพาะเห็ด, 木耳 [mù’ěr] เห็ดหูหนู, 洋菇 [yánggū] เห็ดแชมปิญอง, 鮑魚菇 [bàoyúgū] เห็ดเป๋าฮื้อ, 金針菇 [jīnzhēngū] เห็ดเข็มทอง, 香菇 [xiānggū] เห็ดหอม, 靈芝 [língzhī] เห็ดหลินจือ
 • 膜 [mó] เยื่อหุ้มเซลล์ –> 膜拜 [móbài] ก้มลงกราบ, 腦膜炎 [nǎomóyán] โรคเยื่อสมองอักเสบ
 • 模 [mó]* แบบ –> 模式 [móshì] รูปแบบ(pattern), 模特兒 [mótèr] นางแบบ, 模範 [mófàn] แบบอย่าง, 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ
 • 無 [mó] –> 南無 [nāmó] นะโม(ขอนอบน้อมแด่), 南無佛 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธ, 那魔法 ขอนอบน้อมแด่พระธรรม, 南無僧 ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ ,  阿彌陀佛 [ĒmítuóFó] อมิตาพุทธ
 • 抹 [mǒ]  ทา, ฉาบ –> 抹粉 [mǒfěn] ปะแป้ง, 抹口紅 ทางลิปสติก, 抹刀 [mǒdāo] เกรียงฉาบปูน, 抹水泥 ฉาบปูน, 水泥[shuǐní] ปูนซีเมนต์
 • 默 [mò] เงียบ –> 默哀 [mò āi] ยืนสงบไว้อาลัย, 默契 [mòqì] สัญญาลับ, 默劇 [mòjù] ละครใบ้, 默默 [mòmò] เงียบกริบ, 沉默 [chénmò] เงียบ, 幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน
 • 末 [mò] ปลาย –> 周末 [zhōumò] ปลายสัปดาห์, 月末 [yuèmò] ปลายเดือน
 • 茉 [mò] –> 茉莉 [mòlì] มะลิ
 • 沫 [mò] ฟอง –> 泡沫 [pàomò] ฟอง
 • 陌 [mò] –> 陌生人 [mòshēngrén] คนแปลกหน้า
 • 沒 (沒) [mò]* ไม่เป็นไร –> 沒齒難忘 [mòchǐnánwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต, 沒世不忘 [mòshìbúwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต,
  沉沒 [chénmò] จมน้ำ, 沒關係 [méi*guānxì] ไม่ต้องเกรงใจ, 沒命 [méi*mìng] ไม่มีชีวิต
 • 莫 [mò] อย่า, ไม่, ไม่มีใคร –>  莫斯科 [mòsīkē] มอสโคว์(Moscow),  莫打岔 อย่าขัดจังหวะ(打岔 [dǎchà] ขัดจังหวะ, 莫生氣 อย่าโกรธ, 莫明其妙 [mòmíngqímiào] เรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • 寞 [mò] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงาเปล่าเปี่ยว(lonely)
 • 漠 [mò] ทะเลทราย –> 沙漠 [shāmò] ทะเลทราย(desert), 漠不關心 เฉยเมยไม่สนใจ
 • 墨 [mò] หมึก –>  墨玉 [mòyù] นิล, 墨西哥 [mòxīgē] เม็กซิโก
 • 默 [mò] เงียบ –> 幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน(humorous), 沉默 [chénmò] ความเงียบ, 默哀 [mò’āi] ไว้อาลัย
 • 謀 (謀) [móu] แผนการ –>  同謀犯 [tóngmóufàn] ผู้สมรู้ร่วมคิด(accessory),謀生 [móushēng] ทำมาหากิน(earn one’s living), 謀殺案 [móushāàn] คดีฆาตกรรม(case of murder), 謀事 [móushì] วางแผน
 • 某 [mǒu] ใครบางคน, สถานที่บางแห่ง  –> 某人 [mǒurén] ใครบางคน, 某些公司 บริษัทบางแห่ง,  某些地區  พื้นที่บางแห่ง, 某些季節里 ในบางฤดูกาล
 • 母 [mǔ] แม่, ตัวเมีย –> 母親 [mǔqīn] แม่
 • 牡 [mǔ] ตัวผู้ –> 牡蠣 [mǔlì] หอยนางรม(oyster), 牡丹[mǔdān] ดอกโบตั๋น
 • 畝 [mǔ] หน่วยวัดพื้นที่ของจีน
 • 拇 [mǔ] –> 拇指 [mǔzhǐ] นิ้วโป้ง(thumb)
 • 牧 [mù] เลี้ยงสัตว์ –> 牧師 [mùshī] บาทหลวง(priest), 牧場 [mùchǎng] ฟาร์มเลียงสัตว์, 牧業 [mùyè] กิจการเลี้ยงสัตว์
 • 木 [mù] ไม้ –> 樹木 [shùmù] ต้นไม้, 木材 [mùcái] วัสดุไม้, 木工 [mù gōng] ช่างไม้
 • 目 [mù] ตา –> 盲目 [mángmù] ตาบอด(blind), 目送 [mùsòng] ใช้สายตาส่งลา, 目前 [mùqián] ปัจจุบัน, 目光 [mùguāng] แวตา/ประกายตา, 目的 [mùdì] เป้าหมาย, 目瞪口呆 [mùdèngkǒudāi] ตกตะลึงจนอ้าปากค้า, 一目了然  [yímùliǎorán] มองปราดเดียวก็แจ่มแจ้ง,過目不忘 [guòmùbúwàng]  แค่ดูผ่านตาก็จำได้ไม่ลืม
 • 沐 [mù] อาบน้ำ –> 沐浴 [mùyù] อาบน้ำ, 沐浴露 [mùyùlù] ครีมอาบน้ำ,  沐足 สปาเท้า
 • 牧 [mù] เลี้ยงสัตว์ –> 牧羊人 [mùyángrén] คนเลี้ยงแกะ(shepherd), 牧民 [mùmín] คนเลี้ยงสัตว์, 牧師 [mùshī] ศาสนจารย์/บาทหลวง(priest)
 • 墓 [mù] สุสาน, หลุมฝังศพ –> 墳墓 [fénmù] สุสาน(grave), 掃墓 [sǎomù] ปัดกวาดสุสาน(清明節), 墓碑 [mùbēi] ป้ายศิลาหน้าหลุมฝังศพ, 公墓 [gōngmù] สุสานสาธารณะ
 •  幕 (幙) [mù] ผ้าม่าน, จอภาพยนต์ –> 銀幕 [yínmù] จอเงิน, 字幕 [zìmù] คำบรรยาย(subtitle), 閉幕式 [bìmùshì] พิธีปิดงาน, 開幕式 [kāimùshì] พีธีปิดงาน
 • 慕 [mù] ชื่นชม –> 羨慕 [xiànmù] อิจฉา, 慕尼黑 [mùníhēi] เมืองมิวนิค เยอรมัน, 慕名 [mùmíng] เลื่อมใสในชื่อเสียง,  仰慕 [yǎngmù] เลื่อมใสศรัทธา
 • 睦 [mù] ปองดองกัน –> 和睦 [hémù] ปรองดอง/สมานฉันท์, 睦鄰 [mùlín] สมานฉันท์เพื่อนบ้าน, 和睦相處 [hémùxiàngchǔ] อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์
 • 暮 [mù]  –> 暮氣 [mùqì] ไร้อารมณ์, 暮氣沉沉 [mùqìchénchén] ไม่กระตือรือร้น, 暮光之城  ทไวไลท์(Twilight),
  暮色 [mùsè] ยามสายัณห์
 • 穆 [mù] เคารพ  –> 穆斯林 [mùsīlín] มุสลิม(Muslim), 穆桂英  [mùguìyīng] มู่กุ้ยอิง(穆桂英挂帥)
 • 拿 [ná] หยิบ, จับ –> 拿主意 [názhǔyì] ตัดสินใจ(to make a decision)
 • 哪 [nǎ] ไหน  –> 哪兒 ที่ไหน, 哪裡 ที่ไหน
 • 吶 [nà] คำเสริมน้ำเสียง –> 吶喊 [nàhǎn] ตะโกนร้อง, 生命在吶喊 เสียงร้องขอชีวิต
 • 納 (納) [nà]  –> 納悶 [nàmèn] งง, 素汪納普機場 สนามบินสุวรรณภูมิ, 馬拉多納 มาราดอนน่า, 聲納 [shēngnà] โซนาร์, 西雙版納 [Xīshuāngbǎnnà] สิบสองปันนา
 • 鈉 [nà] สารโซเดียม(sodium)
 • 那 [nà] นั้น –> 那麼 [nàme] แบบนั้น, 那些 [nàxiē] เหล่านั้น, 那個 [nàge] อันนั้น , 那麼樣 [nàmeyàng] แบบนั้น
 • 娜 [nà]* –> 安娜 [ānnà] แอนนา(ชื่อ)
 • 捺 [nà] ขีดอักษรจีนที่ลากลงจากซ้ายไปขวา 
 • 乃 (迺) [nǎi] เป็น(be), คือ(是) –> 乃是 [nǎishì] คือ(be) เช่น 因為罪的工價乃是死 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น
 • 奶 (嬭) [nǎi] นม,เต้านม –> 奶粉 [nǎifěn] นมผง, 奶奶 [nǎinai] คุณย่า, 奶嘴 [nǎizuǐ] จุ๊บดูดนม, 酸奶 [suānnǎi]  นมเปรี้ยว(yogurt), 奶罩 [nǎizhào] เสื้อในสตรี(bra), 鮮奶油 [xiānnǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奈 [nài] อย่างไร(如何,怎樣)
 • 耐 [nài] อดทน –> 耐煩 [nàifán] อดทน, 耐心 [nàixīn] อดทน, 耐不住拉 (อดใจ)ทนไม่ไหวแล้ว,
 • 男 [nán] ผู้ชาย –> 男女 [nánnǚ] ชายหญิง, 男性 [nánxìng] เพศชาย, 男生 [nánshēng] นักเรียนชาย, 男士 [nánshì] สุภาพบุรุษ(gentleman), 好男人 [hǎonánrén] ผู้ชายที่ดี
 • 南 [nán] ทิศใต้ –> 南瓜 [nánguā] ฟักทอง, 指南 [zhǐnán] เข็มทิศ, ,  海南雞飯 ข้าวมันไก่, 南亞 [nányà] เอเชียใต้, 南極 [nánjí] ขั้วโลกใต้, 南部 [nánbù] ภาคใต้, 南邊 [nánbian] ทิศใต้, 南方 [nánfāng] ทิศใต้, 東南 [dōngnán] ทิศตะวันออกเฉียงใต้, 西南 [xīnán] ตะวันตกเฉียงใต้, 西南亞 [xīnányà] เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • 喃 [nán] คำเลียงเสียง –>  喃喃自語 [nánnánzìyǔ] บ่นพึมพำ(ไม่หยุด) เช่น 他不停地喃喃自語。 เขาบ่มพึมพำไม่หยุด
 • 難 (難) [nán]* ยาก –> 為難 [wéinán] ลำบากใจ,困難 [kùnnan] ความยากลำบาก, 難怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 難受 [nánshòu] ไม่สบายใจ,  難堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน, 難題 [nántí] ปัญหา(problem),難過 [nánguò] เสียใจ/ทรมานใจ เช่น 我太難過 ฉันทรมานใจเหลือเกิน
 • 難 (難) [nàn]* เคราะห์ร้ายด้านภัยพิบัติ –> 災難 [zāinàn] ภัยพิบัติ
 • 囊 [náng] กระเป๋า –> 膠囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 窩囊 [wōnang] ไม่เอาไหน/ไร้ความสามารถ
 • 惱 [nǎo] เป็นทุกข์, โมโห –> 苦惱 [kǔnǎo] ความทุกข์, 煩惱 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม
 • 腦 (腦) [nǎo] สมอง –> 腦筋 [nǎojīn] สมอง, 電腦 [diànnǎo] คอมพิวเตอร์, 腦力 [nǎolì] กำลังสมอง, 平板電腦 [píngbǎndiànnǎo]  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(iPad, Android devices etc)
 • 鬧 (閙) [nào] เสียงอึกทึก –> 熱鬧 [rènao] คึกครื้น, 鬧事 [nàoshì] ก่อเรื่อง, 吵鬧 [chǎonào] ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, 鬧笑話 [nàoxiàohua] ปล่อยไก่
 • 呢 [ne]* คำเสริมน้ำเสียง –> 我們是怎麼知道 的呢 ? พวกเราจะรู้ได้อย่างไรหล่ะ , 你呢!แล้วเธอหล่ะ
 • 內 [nèi] ข้างใน (inside) –> 內部 [nèibù] ภายใน, 內容 [nèiróng] เนื้อหา, 國內 [guónèi] ในประเทศ(domestic), 內功 [nèigōng] กำลังภายใน, 內存 [nèicún] หน่วยความจำ(memory),  內科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine)
 • 餒 (餒) [něi] ท้อแท้(disheartened) –> 氣餒 [qìněi] ท้อแท้
 • 嫩 (嫰) [nèn] อ่อนนุ่ม –> 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน(Lebanon)
 • 能 [néng] สามารถ –> 能幹 [nénggàn] เก่ง, 可能 [kěnéng] อาจจะ(maybe)/เป็นไปได้(possible), 能吃辣嗎 [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม
 • 尼 [ní] แม่ชี –> 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini), 尼龍 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 肯尼 [kěnní] เคนนี่(Kenney), 尼古丁 [nígǔ dīng] นิโคติน, 尼姑 [nígū] แม่ชี, 尼加拉瀑布 [Ní jiā lā pùbù] น้ำตกไนแอการา
 • 泥 [ní] โคลน,เลน –> 泥巴 [níbā[ โคลน, 泥灘 [ní tān] ป่าชายเลน, 泥沙 [níshā] ตะกอนดินทราย, 泥塑 [nísù] รูปปั้นดิน, 泥土 [nítǔ] ดินเหนียว
 • 霓 (蜺) [ní] ไฟนีออน –> 霓虹燈 [níhóngdēng]  ไฟนีออน(ใช้ทำป้าย)
 • 你 [nǐ] คุณ,เธอ –> 你們 [nǐmen] พวกคุณ, 我欠你 [wǒqiànnǐ] ฉันเป็นหนี้คุณ((I owe you), 迷你 [mínǐ] มินิ(mini), 迷你裙 [mínǐqún] กระโปรงสั้น(miniskirt), 我愛你 [wǒ’àinǐ] ฉันรักเธอ(I love you)
 • 逆 [nì] ย้อน,ทวน –> 逆行 [nìxíng] ย้อนศร(drive against the traffic), 逆流 [nìliú] ทวนกระแสน้ำ(adverse current), 逆向 [nìxiàng] ทิศทางตรงข้าม(opposite direction), 貿易逆差 [màoyìnìchā] การขาดดุลการค้า
 • 匿 [nì] ซ่อน,ปกปิด(conceal) –> 匿藏 [nìcáng] หลบซ่อน, 匿名 [nìmíng] ไม่ประสงค์ออกนาม(anonymous)
 • 溺 [nì] จมน้ำ(drown) –> 溺水 [nìshuǐ] จมน้ำ
 • 昵 (暱) [nì] สนิทสนม –> 昵稱 [nìchēng] ชื่อเล่น, 親昵 [qīnnì] สนิทกันมาก
 • 膩 (膩) [nì] เลี่ยน(oily), เบื่อ –> 膩煩 [nìfán] เบื่อหน่าย, 油膩 [yóunì] เลี่ยน(oily food)
 • 黏 [nián] เหนียว(glutinous) –> 黏在一起 [niánzàiyīqǐ] เหนียวติดกัน, 黏土[niántǔ] ดินเหนียว
 • 年 [nián] ปี –> 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว, 一年到頭 [yìniándàotóu] ตลอดทั้งปี, 年輕 [niánqīng] วัยหนุ่มสาว, 年輕人 [niánqīngrén] วัยรุ่น, 年級 [niánjí] ชั้นปี, 年紀 [niánjì] อายุ
 • 碾 [niǎn] บด, เครื่องบด –> 碾米機 [niǎnmǐjī] เครื่่องสีข้าว, 被碾死 ถูกทับตาย
 • 念 (唸) [niàn] คิดถึง, อ่าน –> 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 念珠 [niànzhū] ลูกประคำ, 想念 [xiǎngniàn] คิดถึง, 念經 [niànjīng] สวดมนต์, 懷念 [huáiniàn]
 • 鳥(鳥) [niǎo] นก –> 鵪鶉 [ānchún] นกกระทา, 白鷺 [báilù] นกกระยาง, 翠鳥 [cuìniǎo] นกกระเตน, 鴿子 [gēzi] นกพิราบ, 穀倉貓頭鷹 [gǔcāng māotóuyīng] นกแสก, [guàn] นกกระสา, 海鷗 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 虎皮鸚鵡 [hǔpíyīngwǔ]  นกหงษ์หยก, 火烈鳥 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน, 孔雀 [kǒngquè] นกยูง, 麻雀 [máquè] นกกระจอก, 啄木鳥 [zhúomùniǎo] นกหัวขวาน,禿鷲 [tūjiù] อีแร้ง, 鴕鳥 [tuóniǎo] นกกระจอกเทศ, 鵜鶘 [tíhú] นกกระทุง, 犀鳥 [xīniǎo] นกเงือก,  鷹 [yīng] นกอินทรี, 鸚鵡 [yīngwǔ] นกแก้ว, 燕子 [yànzi] นกนางแอ่น,  鷯哥 [liáogē] นกขุนทอง, 烏鴉 [wūyā] อีกา,   鴉鵑 [yājuān] นกกระปูด
 • 尿 [niào] ปัสสาวะ –> 尿液 [niàoyè] ปัสสาวะ, 尿布 [niàobù] ผ้าอ้อม, 尿酸 [niàosuān] กรดยูริค, 尿床 [niàochuáng] เยี่ยวรดที่นอน เช่น 孩子長大了還尿床怎麼辦? , 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ, 糖尿病 [tángniàobìng] โรคเบาหวาน
 • 娘 (孃) [niáng] แม่(mum) –> 新娘 [xīnniáng] เจ้าสาว(bride), 姑娘 [gūniang] หญิงสาว, 娘娘腔 [niángniangqiāng]  เสียงพูดผู้ชายที่แหลมเล็กเหมือนผู้หญิง
 • 釀 [niàng] หมักดอง, กลั่น –> 釀豆腐 เย็นตาโฟ
 • 捏 (揑) [niē] บีบด้วยนิ้ว, หยิบ,คีบ –> 捏造 [niēzào] เสกสรรปั้นแต่ง, 捏臉 บีบหน้า
 • 聶 (聶) [niè] แซ่เนี่ย
 • 涅 (湼) [niè]  –> 涅槃 [nièpán] นิพาน,鳳凰涅槃 [fènghuáng nièpán] หากหงส์ต้องการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ จะต้องกระโจนเข้ากองไฟเผาตัวเอง
 • 鎳 (鎳) [niè] นิเกิล(nickel) –> 鎳鎘電池 [niègé diànchí] ถ่านนิแคด(nickel cadmium battery)
 • 您 [nín] ท่าน, คุณ(สุภาพ)
 • 寧(寧) [níng]* สงบ, ยินยอม –> 南寧 [Nánníng] หนานหนิง, 寧願 [nìngyuàn] ยินยอม, 寧靜 [níngjìng] สงบเงียบ,寧可 [nìngkě] ยอมที่จะ
 • 檸 (檸) [níng]  –> 檸檬 [níngméng] มะนาว
 • 鈕 (鈕) [niǔ] –> 旋鈕 [xuánniǔ] ลูกบิด(knob)
 • 紐 (紐) [niǔ] กระดุม –> 紐約 [niǔyuē]  นิวยอร์ก(New York), 紐扣 [niǔkòu] กระดุม
 • 牛 [niú] ควาย –> 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก, 海牛 [hǎiniú] พะยูน
 • 農 (農) [nóng] การเกษตร –> 農業 [nóngyè] การเกษตร, 農產品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลการเกษตร, 農具 [(nóngjù]เครื่องมือการเกษตร, 農曆 [nónglì] ปฎิทินจันทรคติ, 農學 [nóngxué] เกษตรศาสตร์, 農民 [nóngmín] ชาวนา, 農田 [nóngtián] ที่นา
 • 濃 (濃) [nóng] ข้น –> 濃厚 [nónghòu] เข้มข้น, 濃霧 [nóngwù] หมอกหนา, 濃咖啡 [nóngkāfēi ] เอสเปสโซ่(espresso),
  濃眉 [nóngméi] คิ้วดก, 濃縮 [nóngsuō] ข้นเหนียว, 蘋果濃縮汁 น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น
 • 膿 (膿) [nóng] หนอง(pus) –> 膿水 น้ำหนอง, 膿皰 [nóngpào]  ตุ่มหนอง
 • 弄 (挵) [nòng] ทำ –> 玩弄 [wánnòng] เล่นกับ เช่น 玩弄自己 เล่นกับตัวเอง, 丟弄了 ทำหายแล้ว เช่น 我的自行車被他弄丟了。 รถจักรยานของฉันถูกเขาทำหายแล้ว
 • 奴 [nú] ทาส –> 奴隸 [núlì] ทาส(slave), 匈奴 [xiōngnú] ซงหนู(ชนเผ่าหนึ่งของจีน)
 • 女 [nǚ] หญิง –> 女孩 [nǚhái] หญิงสาว, 女士 [nǚshì] คุณผู้หญิง, 美女 [měinǚ] สาวสวย, 追女孩子 [zhuīnǚháizǐ] จีบสาว, 約女孩子 [yuēnǚháizǐ] นัดสาว, 女生 [nǚshēng] นักเรียนหญิง, 女兒 [nǚ’ér] ลูกสาว
 • 努 [nǔ] พยายาม –> 努力 [nǔlì] พยายาม(try hard)
 • 怒 [nù] โมโห,โกรธ –> 發怒 [fānù] โมโห
 • 暖 [nuǎn] อบอุ่น –> 溫暖 [wēnnuǎn] อบอุ่น, 暖和 [nuǎnhuo] อบอุ่น, 暖氣 [nuǎnqì] เครื่องทำความร้อน
 • 瘧(瘧) [nüè] มาลาเรีย –> 瘧疾 [nüèji] ไข้จับสั่น/มาลาเรีย, 腦型瘧 [nǎo xíng nüè] มาลาเรียขึ้นสมอง
 • 挪 [nuó] เคลื่อนที่ –> 挪威 [Nuówēi] ประเทศนอร์เวย์(Kingdom of Norway)
 • 諾 (諾) [nuò] รับปาก –>  一諾千金 [yínuòqiānjīn] คำไหนคำนั้น, 承諾 [chéngnuò] รับปาก, 諾言 [nuòyán] รับปาก,
  許諾 [xǔnuò] รับปาก, 諾基亞 [nuòjīyà]  โนเกีย(Nokia)
 • 糯 (穤) [nuò] ข้าวเหนียว –> 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 芒果糯米飯 ข้าวเหนียวมะม่วง
 • 區 (區) [qū]* เขตพื้นที่ –>  郊區 [jiāoqū] ชานเมือง(suburbs), 區別 [qūbié] แตกต่าง, 專區 [zhuānqū] เขตการปกครองพิเศษ, 區域 [qūyù] เขต, 軍區 [jūnqū] เขตทหาร, 地區 [dìqū] บริเวณ, 市區 [shìqū] เขตตัวเมือง
 • 歐 (歐) [ōu] ยุโรป –> 歐洲 [ōuzhōu] ยุโรป(Europe), 歐姆 [ōumǔ] โอห์ม
 • 鷗 (鷗) [ōu] นกนางนวล(gull) –> 海鷗 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 鷗鳥 [ōuniǎo] นกนางนวล
 • 嘔 (嘔) [ǒu] อาเจียน –> 嘔吐 [ǒutù] อาเจียน(vomit)
 • 偶 [ǒu]  –> 偶然 [ǒurán] บังเอิญ, 偶爾 [ǒu’ěr] บางครั้ง เช่น 只是偶爾 แค่บางครั้ง, 偶數 [ǒushù] เลขคู่(even number), 木偶 [mù’ǒu] หุ่นกระบอก

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!