สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 發 (發) [fā]* ส่ง ,มอบ –> 發動 [fādòng] เริ่มต้น, 發表 [fābiǎo] ประกาศต่อสาธารณชน,發揮 [fāhuī] แสดงความสามารถออกมา, 發生 [fāshēng] เกิดเรื่องบางอย่างขึ้น เช่น 發生了什麼事 [fāshēngleshénmeshì] เกิดอะไรขึ้น, 發球 [fāqiú] เสิร์ฟลูก(serve a ball), 發展 [fāzhǎn] พัฒนา, 發現 [fāxiàn] ค้นพบ, 開發 [kāifā] การพัฒนา
 • 罰 (罰) [fá] ลงโทษ,ปรับเงิน –> 罰款 [fákuǎn] ปรับเงิน, 罰球 [fáqiú] ลูกโทษ
 • 閥 (閥) [fá] วาล์ว –> 閥門 [fámén] วาล์ว(valve)
 • 伐 [fá] ตัด,โค่น –> 伐木 [fámù] โค่นต้นไม้/ตัดไม้, 步伐 [bùfá] จังหวะก้าว, 斯洛伐克 [sīluòfákè] สโลวาเกีย(Slovakia)
 • 筏 [fá] แพ(raft) –> 竹筏 [zhúfá] แพไม้ไผ่
 • 法 [fǎ] กฎหมาย, วิธีการ –> 辦法 [bànfǎ] วิธี เช่น 還有別的辦法嗎? ยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับ, 法律 [fǎlǜ] กฎหมาย, 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา, 法國 [fǎguó] ฝรั่งเศส, 療法 [liáofǎ] วิธีรักษา เช่น 中醫療法 [zhōngyī liáofǎ] วิธีรักษาแบบแพทย์แผนจีน, 語法 [yǔfǎ] ไวยากรณ์
 • 發 (髮) [fà]* เส้นผม –> 髮型師 [fā xíng shī] ช่างออกแบบทรงผม, 發卡 [fàqiǎ] กิ๊บติดผม
 • 番 [fān] –> 番茄 [fānqié] มะเขือเทศ, 番茄醬 [fānqiéjiàng] ซอสมะเขือเทศ,番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า
 • 帆 [fān] ใบเรือ –>  帆船 [fānchuán] เรือใบ
 • 翻 [fān] พลิก,คว่ำ,แปล –> 翻譯 [fānyì] แปล เช่น 請你翻譯一下。 เธอกรุณาแปลให้หน่อย , 翻譯家 [fānyìjiā] ล่าม/นักแปล เช่น 我想當翻譯。 ฉันอยากเป็นล่าม, 翻倒 [fāndǎo] พลิกคว่ำ(overturn) 翻到 [fāndào] พลิก เช่น 請打開書,翻到第 40頁 。 กรุณาเปิดหนังสือพลิกไปหน้า 40
 • 凡 [fán] ธรรมดา –> 平凡 [píngfán] ธรรมดา, 凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง เช่น 凡事專心去做,才會成功。 ทุกเรื่องต้องตั้งใจทำ จึงสามารถประสบความสำเร็จ
 • 礬 (礬) [fán] สารส้ม(alum) –>
 • 煩 [fán] รำคาญ –> 耐煩 [nàifán] อดทน, 煩惱 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม, 煩悶 [fánmèn] กลัดกลุ้มใจ, 麻煩 [máfan] รบกวน/ยุ่งยาก เช่น 1.不好意思, 麻煩您了。 เกรงใจจริงๆ ต้องรบกวนคุณแล้วนะ 2.真麻煩! ยุ่งยากจริงๆ 3.自找麻煩 [zìzhǎomáfan] หาเรื่องใส่ตัว
 • 樊 [fán] รั้ว, แซ่ฝาน –> 樊少皇 [Fán Shǎohuáng] ฟานซิ่งหว่อง(ดารานักแสดง)
 • 礬 (礬) [fán] สารส้ม –>  明礬 [míngfán] สารส้ม(alum), 白礬 [báifán] สารส้ม
 • 反 [fǎn] กลับกัน –> 反對 [fǎnduì] คัดค้าน(ไม่เห็นด้วย) 反對派 [fǎnduìpài] ฝ่ายค้าน, 反面 [fǎnmiàn] ตรงข้าม, 反之 [fǎnzhī] ตรงกันข้าม, 反倒 [fǎndào] แทนที่…กลับ, 反光 [fǎnguāng] สะท้อนแสง, 反光鏡 [fǎnguāngjìng] กระจกสะท้อนแสง, 反射角 [fǎnshèjiǎo] มุมสะท้อนกลับ, 反常 [fǎncháng] ผิดปกติ, 反應堆 [fǎnyìngduī] ปฎิกรณ์(reactor), 反應 [fǎnyìng] ปฎิกิริยา, 反手 [fǎnshǒu] แบคแฮนด์(backhand), 反抗 [fǎnkàng] ต่อต้าน, 反映 [fǎnyìng] สะท้อน(reflect), 反義詞 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม, 反覆 [fǎnfù] ซ้ำไปซ้ำมา/ซ้ำๆ, 反正 [fǎnzhèng] ไม่ว่าอย่างไร (anyway)
 • 返 [fǎn] กลับ –> 返回 [fǎnhuí] เดินทางกลับ, 往返票 [wǎngfǎnpiào] ตั๋วเดินทางไปกลับ เช่น 我想訂去北京的往返票 。 ผมต้องการจองตั๋วเดินทางไปกลับปักกิ่ง
 • 犯 [fàn] ฝ่าฝืน,ละเมิด –> 犯人 [fànrén] นักโทษ, 人犯 [rénfàn] ผู้ต้องหา,  犯罪 [fànzuì]  อาชญากรรม/ทำผิดกฎหมาย, 犯法 [fànfǎ] ทำผิดกฎหมาย, 冒犯 [màofàn] ล่วงละเมิด, 囚犯 [qiúfàn] นักโทษ, 處決囚犯 [chǔjué qiúfàn] การประหารชีวิตนักโทษ
 • 飯 (飯) [fàn] อาหาร –> 做飯 [zuòfàn] ทำอาหาร เช่น 我自己做飯吃。 ฉันทำอาหารกินเอง, 飯桶 [fàntǒng] คนที่ไม่เอาไหน/คนที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย, 飯館 [fànguǎn] ภัตตาคาร, 飯廳 [fàntīng] ห้องอาหาร, 飯店 [fàndiàn] โรงแรม, 吃飯 [chīfàn] ทานข้าว, 米飯 [mǐfàn] ข้าว เช่น 米飯先上吧。 ช่วยเสิร์ฟข้าวก่อน, 飯後 [fànhòu] หลังอาหาร, 飯前 [fànqián] ก่อนอาหาร เช่น 飯前服還是飯後服? กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ, 早飯 [zǎofàn] อาหารเช้า, 午飯 [wǔfàn] อาหารกลางวัน, 晚飯 [wǎnfàn] อาหารค่ำ เช่น 我們一起吃晚飯吧! พวกเรากินข้าวเย็นด้วยเถอะ, 吃完飯 [chīwánfàn] รับประทานอาหารเสร็จ เช่น 吃完飯後就該出發了。 หลังรับประทานอาหารเสร็จก็ควรออกเดินทางเลย
 • 販 (販) [fàn] พ่อค้า –> 販毒 [fàndú] ค้ายาเสพติด,  販賣 [fànmài] การค้า, 販賣機 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 小販 [xiǎofàn] พ่อค้ารายย่อย
 • 泛 (汎) [fàn] ลอย –> 廣泛 [guǎngfàn] กว้างขวาง(wide-ranging), 泛舟 [fànzhōu] ล่องเรือ/นั่งเรือเที่ยว
 • 范 (範) [fàn] แบบอย่าง, ขอบเขต –> 模範 [mófàn] เป็นแบบอย่าง, 範圍 [fànwéi] ขอบเขต
 • 方 [fāng] ทิศทาง, ด้าน, เหลี่ยม, ยกกำลัง –> 方向 [fāngxiàng] ทิศทาง, 方便 [fāngbiàn] สะดวก, 方便麵 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 方格 [fānggé] ตารางสี่เหลี่ยม, 對方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม/อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 您有對方的地址嗎? คุณมีบ้านเลขที่ของผู้รับไหมครับ, 中方 [Zhōngfāng] ฝ่ายจีน, 泰方 [Tàifāng] ฝ่ายไทย, 方圓 [fāngyuán] บริเวณโดยรอบ , 方圓20公里 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร  , 核泄漏 [héxièlòu] การรั่วไหลของพลังงานนิวเคลียร์ เช่น 目前,日本政府打算規定發生了核泄漏的福島方圓20公里在10年之內都不準住人。
 • 芳 [fāng]  –> 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล
 • 防 [fáng] ป้องกัน กัน พิทักษ์ –> 堤防 [dīfáng] เขื่อน, 消防 [xiāofáng] ดับเพลิง, 消防員 [xiāofángyuán] พนักงานดับเพลิง, 養兒防老 [yǎngérfánglǎo] เลี้ยงลูกเอาไว้ดูแลตนเองยามชรา, 防晒霜 [fángshàishuāng] ครีมกันแดด(sun cream, sunblock)
 • 房 [fáng] ห้อง –> 房主 [fángzhǔ] เจ้าของบ้าน, 房客 [fángkè] ผู้เช่า, 房間 [fángjiān] ห้อง เช่น 1.房間里有空調嗎? ในห้องพักมีแอร์ไหม 2.我的房間有點兒問題。 ห้องฉันมีปัญหานิดหน่อย  3.能給我換個房間嗎? เปลี่ยนห้องให้ผมหน่อยได้ไหม , 單人房 [dānrénfáng] ห้องเตียงเดี่ยว, 多人房 [duōrénfáng] ห้องนอนรวม, 雙床房 [shuāngchuángfáng] ห้องเตียงคู่, 雙人房 [shuāngrénfáng] ห้องเตียงคู่, 房屋 [fángwū] อาคารบ้านเรือน, 房地產 [fángdìchǎn] อสังหาริมทรัพท์, 房租 [fángzū] ค่าเช่าบ้าน เช่น 房租多少錢? ค่าเช่าเท่าไหร่ , 退房 [tuìfáng] เช็คเอ้าท์/คืนห้อง เช่น 我要退房。 ผมต้องการเช็คเอ้าท์ , 磨房 [mòfáng] โรงโม่, 訂房 [dìngfáng] จองห้อง, 套房 [tàofáng] ห้องชุด, 病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย, 加護病房 [jiāhùbìngfáng] ห้อง I.C.U,   房卡 [fángkǎ] คีย์การ์ด เช่น 這是您的房卡。 นี่คือคีย์การ์ดห้องคุณ
 • 肪 [fáng] –> 脂肪 [zhīfáng] ไขมัน(fat)
 • 仿 [fǎng] เลียนแบบ –> 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ(imitate), 效仿 [xiàofǎng] ทำตามแบบอย่าง, 仿製品 [fǎngzhìpǐn] สินค้าลอกเลียนแบบ
 • 訪 [fǎng] เยี่ยม –> 訪問 [fǎngwèn] เยี่ยมเยียน, 來訪 [láifǎng] มาเยี่ยม, 拜訪 [bàifǎng] การเยี่ยมเยียน, 查訪 [cháfǎng] สืบสวน
 • 紡 (紡) [fǎng] ปั่นทอ –> 紡織 [fǎngzhī] ปั่นทอ, 紡織廠 [fǎngzhīchǎng] โรงงานทอผ้า, 紡織品 [fǎngzhīpǐn] สิ่งทอ
 • 放 [fàng] วาง, ปล่อย –> 放心 [fàngxīn] วางใจ, 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 防松 [fáng sōng] ผ่อนคลาย,放大[fàngdà] ขยาย, 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด
 • 非 [fēi] ไม่ –> 非得 [fēiděi] จะต้อง, 非常 [fēicháng] มากๆ เช่น 1.我最近非常忙。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมากๆ 2.非常適合你。 เหมาะกับคุณมาก 3.非常有名。มีชื่อเสียงมาก, 是非 [shìfēi] ถูกผิด, 非導體 [fēidǎotǐ] ไม่ใช่ตัวนำ, 非金屬 [fēijīnshǔ] อโลหะ, 非法 [fēifǎ] ผิดกฎหมาย, 非禮 [fēilǐ] ไม่มีมารยาท,非洲 [fēizhōu] ทวีปแอฟริกา, 南非 [nánfēi] แอฟริกาใต้
 • 啡 [fēi] –>  咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 菲 [fēi] –> 菲比精靈 [Fēibǐ jīnglíng] ตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby), 菲薄 [fěibó] ดูถูกดูแคลน, 菲律賓[fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์, 菲亞特 [fēiyàtè] รถเฟียต(Fiat), 菲林 [fēilín] ฟิลม์(film)
 • 飛 (飛) [fēi] บิน –> 直升飛機 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์,飛機 [fēijī] เครื่องบิน เช่น 我們要趕飛機。 พวกเราต้องรีบไปให้ทันเครื่องออก, 飛機場 [fēijīchǎng] สนามบิน, 飛行員 [fēixíngyuán] นักบิน, 飛逝 [fēishì] หายไปอย่างรวดเร็ว(to disappear quickly), 乘飛機 [chéngfēijī]  โดยสารเครื่องบิน, 飛機票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
 • 肥 [féi] ปุ๋ย,อ้วน, หลวม –> 減肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想減肥。 ฉันอยากลดความอ้วน, 減肥咖啡 [jiǎnféi kāfēi] กาแฟลดน้ำหนัก, 肥 [féi] หลวม เช่น 1.這條褲子太肥了。 กางเกงตัวนี้หลวมเกินไปแล้ว 2.有沒有把牛仔褲褲腰改瘦的方法嗎?มีวิธีแก้เอวของกางเกงยีนส์นี้ให้คับกว่านี้ไหม
 • 匪 [fěi] ขโมย(robber) –> 匪徒 [fěitú] โจร
 • 費 [fèi] ค่าใช้จ่าย –> 免費 [miǎnfèi] ฟรี, 生活費 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 浪費 [làngfèi] สิ้นเปลือง, 水電費 [shuǐdiànfèi] ค่าน้ำค่าไฟ เช่น 我的水電費 還沒交。 ฉันยังไม่ได้ชำระค่าน้ำค่าไฟ, 交費 [jiāofèi] ชำระเงิน เช่น 今天我就去交費。 ฉันจะไปชำระเงินวันนี้ , 電話費 [diànhuàfèi] ค่าโทรศัพท์ เช่น 我交一下電話費。 ฉันจะชำระค่าโทรศัพท์สักหน่อย
 • 廢 (廢) [fèi] เสีย,พิการ –> 廢話 [fèihuà] คำพูดไร้สาระ, 殘廢 [cánfèi] พิการ
 • 肺 [fèi] ปอด(lung) –> 肺病 [fèibìng] โรคปอด/ วัณโรคปอด
 • 吠 [fèi] เห่า(bark)  –> 狗吠汪汪[gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ
 • 沸 [fèi] เดือด –>  煮沸 [zhǔfèi] ต้มให้เดือด, 沸點 [fèidiǎn] จุดเดือด(boiling point)
 • 糞 (糞) [fèn] ขี้,มูล –> 糞便 [fènbiàn] อุจจาระและปัสสาวะ
 • 分 [fēn]* แบ่ง, นาที –> 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 分鐘 [fēnzhōng] นาที เช่น 已經等了 20分鐘了。 รอมา 20 นาทีแล้ว, 分析 [fēnxī] วิเคราะห์(analyse), 公分 [gōngfēn] เซนติเมตร(厘米 [límǐ] เซนติเมตร), 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุข เช่น 借分享 ขอแบ่งปัน, 分手 [fēnshǒu] เลิกทางกัน เช่น 我女朋友跟我分手了。 ผมเลิกกับแฟนแล้ว, 十分 [shífēn] อย่างยิ่ง/เต็มที่ เช่น 我十分支持你們的理念。[wǒshífēn zhīchínǐmendelǐniàn] ผมสนับสนุนความคิดของคุณอย่างเต็มที่
 • 芬 [fēn] กลิ่นหอม –>   芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล, 芬蘭 [fēnlán] ฟินแลนด์(Finland)
 • 氛 [fēn] บรรยากาศ –> 氣氛 [qìfēn] บรรยากาศ เช่น 這裡的氣氛很好。 บรรยากาศที่นี่ดีมาก
 • 焚 [fén] เผา –> 焚燒 [fénshāo] เผาไหม้, 心急如焚 [xīnjírúfén] ใจร้อนดั่งไฟ
 • 墳 (墳) [fén] สุสาน –> 墳墓 [fénmù] สุสาน
 • 粉 [fěn] แป้ง, ผง, สีชมพู –> 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, 粉絲 [fěnsī] วุ้นเส้น, 粉條 [fěntiáo] วุ้นเส้น, 粉刺 [fěncì] สิว
 • 分 [fèn]* –> 處分 [chǔfèn] ลงโทษ, 非分 [fēifèn] เลยเถิด, 分內 [fènnèi] ในหน้าที่, 分外 [fènwài] นอกหน้าที่
 • 份 [fèn] ส่วน(part), ลักษณะนามบอกจำนวน –> 身份證 [shēnfènzhèng] บัตรประชาชน, 股份 [gǔfèn] หุ้น(share), 一份報 หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง, 月份 [yuèfèn] เดือน
 • 奮 [fèn] ทุ่มเท –> 奮進 [fènjìn] ก้าวไปข้างหน้า, 奮勇 [fènyǒng] ห้าวหาญ, 勤奮 [qínfèn] ขยัน, 奮鬥 [fèndòu] ต่อสู้,興奮 [xīngfèn] ตื่นเต้น(be excited)
 • 憤 (憤) [fèn] โกรธเคือง  –> 憤怒 [fènnù] โกรธ(angry), 憤怒的小鳥 [fènnùdexiǎoniǎo] แองกี้เบิร์ด(Angry Birds)
 • 糞 (糞) [fèn] อุจจาระ(excrement), มูล –> 糞便 [fènbiàn]อุจจาระ
 • 風 (風) [fēng] ลม –> 風格 [fēnggé] รูปแบบ เช่น 我喜歡這個風格。ฉันชอบรูปแบบนี้, 風景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์ เช่น 這兒的風景太美了。 ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมาก, 颳風 [guāfēng] ลมแรง, 風俗 [fēngsú] ประเพณี(custom),  風俗習慣 [fēngsú xíguàn] ขนบธรรมเนียมและประเพณี,  風水 [fēngshuǐ] ฮวงจุ้ย, 羊角風 [yángjiǎofēng] โรคลมบ้าหมู/โรคลมชัก(epilepsy),
  風味 [fēngwèi] สไตล์ท้องถิ่น, 本地風味菜 [běndìfēngwèicài] อาหารพื้นเมือง
 • 楓 (楓) [fēng] เมเปิ้ล –> 楓樹 [fēngshù] ต้นเมเปิ้ล(maple)
 • 瘋 (瘋) [fēng] บ้า –> 瘋子 [fēngzǐ] คนบ้า, 瘋狗 [fēnggǒu] หมาบ้า, 愛瘋 [Àifēng] ไอโฟน(iPhone),  你瘋了吧 ![nǐfēngleba] จะบ้าเหรอ
 • 豐 (豐) [fēng] อุดมสมบูรณ์ –> 豐富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์, 豐田 [fēngtián] โตโยต้า, 豐潤 [fēngrùn] อวบอิ่มและมีน้ำมีนวล, 豐產 [fēngchǎn] อุดมสมบูรณ์, 豐滿 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 豐盈 [fēngyíng] อวบอัด อุดมสมบูรณ์
 • 峰 (峯) [fēng] ยอดเขา –> 飛來峰 [fēiláifēng] ยอดเขาเฟยไหล,  雷峰塔 [léifēngtǎ] เจดีย์เหลยเฟิง, 雪峰 [xuěfēng] ยอดเขาหิมะ
 • 蜂 [fēng]  –> 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง
 • 鋒 (鋒) [fēng] คม –> 鋒利 [fēnglì] คม(มีด)
 • 封 [fēng] ซอง, ซีล(seal), ฉบับ –> 油封 [yóufēng] ซีลกันน้ำมัน(oil seal), 封閉 [fēngbì] ปิด/ซีล, 信封 [xìnfēng] ซองจดหมาย, 封面 [fēngmiàn] หน้าปก
 • 逢 [féng] พบกัน –> 重逢 [chóngféng] พบกันใหม่ เช่น 和你重逢。พบกับเธออีกครั้ง, 相逢 [xiāngféng] พบกัน, 每逢 [měiféng] ทุกๆครั้ง
 • 縫 [féng]* เย็บ –>  裁縫 [cáiféng] ช่างตัดเสื้อ
 • 諷 (諷) [fěng] เหน็บแนม, ถากถาง –> 諷刺 [fěngcì] เยาะเย้ย/ดูถูก, 譏諷 [jīfěng] ถากถาง/เหน็บแนม
 • 縫 [fèng]* ร่อง –> 牙縫 [yáfèng] ซอกฟัน, 裂縫 [lièfèng] รอยร้าว
 • 奉 [fèng] ปรนนิบัติ, มอบแด่ –>  奉養 [fèngyǎng] ปรนนิบัติเลี้ยงดู, 奉祀 [fèngsì] เซ่นไหว้
 • 佛 [fó] พุทธะ –> 佛教 [fójiào] พุทธศาสนา(Buddhism), 佛像 [fóxiàng] พระพุทธรูป
 • 否 [fǒu] หรือไม่, ปฎิเสธิ –> 是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 是不是), 否定 [fǒudìng] ปฎิเสธิ, 可否 [kěfǒu] ได้หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 可不可以)
 • 夫 [fū] สามี, ชาย –> 農夫 [nóngfū] เกษตรกร, 夫人 [fūrén] ภรรยา, 高爾夫球 [gāo’ěrfūqiú] กอล์ฟ, 懦夫 [nuòfū] คนขี้ขลาด เช่น 幸運追隨勇士,不幸追隨懦夫。โชควาสนาติดตามคนกล้า เคราะห์กรรมติดตามคนขลาด
 • 膚 (膚) [fū] ผิวหนัง –> 皮膚科 [pífūkē] แผนกผิวหนัง, 皮膚 [pífū] ผิวหนัง, 護膚 ดูแลผิว
 • 麩 (麩) [fū] รำข้าวสาลี –> 麥麩 [màifū] รำข้าวสาลี
 • 芙 [fú] –> 芙蓉 [fúróng] ดอกบัว
 • 服 [fú]* ทาน(ยา)  –> 服用 [fúyòng] รับประทาน(ยา) เช่น 1.飯後服用。ทานหลังอาหาร 2.飯前服用。ทานก่อนอาหาร ,服務 [fúwù] บริการ,  服務員 [fúwùyuán] บริกร, 服務台 [fúwùtái] เคาท์เตอร์บริการ, 服從 [fúcóng] ปฎิบัติตาม, 便服 [biànfú] ชุดลำลอง, 服裝 [fúzhuāng] เครื่องแต่งกาย, 服裝店 [fúzhuāngdiàn]  ร้านขายเสื้อผ้า, 衣服 [yīfu] เสื้อผ้า , 服飾 [fúshì] เครื่องแต่งกาย, 和服 [héfú] ชุดกิโมโน(kimono),學位服 [xuéwèifú] ชุดครุย,學生服 [xuéshēngfú] ชุดนักเรียน(學生校服),  服裝面料 [fúzhuāng miànliào] เนื้อผ้า, 屈服 [qūfú] ยอมศิโรราบ สยบ เช่น 勇敢不會對不幸屈服。ความกล้าหาญไม่สยบต่อชะตากรรม, 舒服 [shūfu*] สบาย เช่น 我不舒服。 ฉันไม่สบาย
 • 符 [fú] สัญญลักษณ์, ยันต์ –> 標點符號 [biāodiǎnfúhào] เครื่องหมายวรรคตอน, 音符 [yīnfú] ตัวโน๊ต, 不符 [bùfú] ไม่ตรงกัน
 • 浮 [fú] ลอย –> 浮現 [fúxiàn] ปรากฎ, 懸浮 [xuánfú] ลอยอยู่(บนอากาศ), 浮萍 [fúpíng] แหน
 • 蝠 [fú]  –> 蝙蝠 [biānfú] ค้างคาว,  蝙蝠俠 [biānfúxiá] แบทแมน
 • 福 [fú] โชคดี, ความสุข, ศิริมงคล –>  幸福 [xìngfú] มีความสุข, 眼福 [yǎnfú] บุญตา, 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 祝福 [zhùfú] อวยพร, 全家福 [quánjiāfú] ภาพถ่ายสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด,  福利 [fúlì] สวัสดิการ, 福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์ ,社會福利 [shèhuìfúlì] สวัสดิการสังคม(social welfare)
 • 斧 [fǔ] ขวาน
 • 撫 (撫) [fǔ] ลูบ, ปลอบประโลม –> 撫養 [fǔyǎng] เลี้ยงดู, 撫摸 [fǔmō] ลูบไล้/คลึงเคล้า, 撫摩 [fǔmó] ลูบไล้
 • 府 [fǔ] สถานที่ราชการ, จังหวัด –> 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
 • 腐 [fǔ] เน่าเปื่อย,เต้าหู้ –> 腐爛 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 豆腐 [dòufu] เต้าหู้, 腐乳 [fǔrǔ] เต้าหู้ยี้, 腐臭 [fǔchòu] เน่าเหม็น, 臭豆腐 [chòudòufu] เต้าหู้เหม็น, 吃豆腐 [chīdòufu] แต๊ะอั๋ง
 • 俯 (俛) [fǔ] ก้มตัว –> 俯卧撐 [fǔwòchēng] วิดพื้น, 俯卧 [fǔwò] นอนคว่ำ
 • 輔 (輔) [fǔ] ให้คำปรึกษา, ช่วยเหลือ –> 輔導 [fǔdǎo] ติวเตอร์
 • 父 [fù] พ่อ –>  父母 [fùmǔ] พ่อแม่, 師父 [shīfu] หลวงพ่อ, 父親 [fùqīn] บิดา
 • 覆 [fù] พลิก, คว่ำ –> 翻天覆地 [fāntiānfùdì] พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน
 • 腹 [fù] ท้อง –> 腹腔 [fùqiāng] ช่องท้อง, 腹面 [fùmiàn] หน้าท้อง
 • 赴 [fù] ไป –> 赴約 [fùyuē] ไปตามนัด, 赴宴 [fùyàn] ไปร่วมงานเลี้ยง
 • 負 [fù] แบกรับ –> 負責 [fùzé] รับผิดชอบ, 負荷 [fùhè] ภาระ(load) เช่น 愛不是負荷 รักไม่ใช่ภาระ, 負擔 [fùdān] ภาระ(burden)
 • 附 [fù] ใกล้เคียง –> 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 付 [fù] ชำระเงิน, จ่าย, ส่ง –> 支付 [zhīfù] ชำระเงิน, 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 付錢 [fùqián] ชำระเงิน
 • 覆 [fù] คว่ำ, พลิก –> 覆滅 [fùmiè] พินาศย่อยยับ, 覆蓋 [fùgài] คลุม, ครอบคลุม
 • 傅 [fù] ครู,อาจารย์ –> 師傅 [shīfu] อาจารย์(master)/ผู้ชำนาญงาน/พ่อครัว
 • 富 [fù] รวย –> 富人 [fùrén] คนรวย, 富有 [fùyǒu] ร่ำรวย(wealthy)
 • 副 [fù] ช่วย, รอง –>  副手 [fùshǒu] ผู้ช่วย, 副經理 [fù jīng lǐ] รองผู้จัดการ(assistant manager), 副詞 [fùcí] คำวิเศษณ์,副業 [fùyè] อาชีพเสริม งานเสริม

———————————————————————————————

 • 嘎 [gā] –> 嘎湯帕 [Gātāngpà] งานปีใหม่ของอ่าข่า
 • 該 [gāi] ควร –> 應該 [yīnggāi] ควร
 • 改 [gǎi] เปลี่ยนแปลง,แก้ไข –> 改變 [gǎibiàn] เปลี่ยน, 修改 [xiūgǎi] แก้ไข/ปรับปรุง, 改進 [gǎijìn] ปรับปรุง, 改裝車展 [gǎizhuāngchēzhǎn] งานมอเตอร์โชว์, 塗改液 [túgǎiyè] น้ำยาลบคำผิด, 改行 [gǎi háng] เปลี่ยนอาชีพ,  改天 [gǎitiān] วันหลัง, 改天換地 [gǎitiānhuàndì] มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่, 改口 [gǎikǒu] พูดใหม่, 修改 [xiūgǎi] แก้ไข/ปรับปรุง
 • 丐 (匃) [gài] ขอทาน –> 乞丐 [qǐgài] ขอทาน(beggar)
 • 鈣 (鈣) [gài] แคลเซียม(calcium) –> 補鈣 [bǔgài] เสริมแคลเซียม, 缺鈣 ขาดแคลเซียม, 牛奶裡面有很多鈣。 ในนมวัวมีแคลเซียมมาก
 • 蓋 [gài] ปกปิด –> 掩蓋 [yǎngài] ปกปิด เช่น 掩蓋事實 ปกปิดความจริง, 膝蓋 [xīgài] หัวเข่า, 辣湯蓋飯 ข้าวราดแกง, 修蓋 [xiūgài] ซ่อมแซม
 • 芥 [gài] –> 芥藍菜 [gàiláncài] ผักคะน้า
 • 溉 [gài] รดน้ำ –> 灌溉 [guàngài] รดน้ำ,  自動灌溉系統 [zìdòng guàngàixìtǒng] ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • 概 [gài] –> 大概 [dàgài] ประมาณ, 概念 [gàiniàn] แนวความคิด
 • 尷 (尷) [gān]  –> 尷尬 [gāngà] งุ่มง่าม/เก้ๆ กังๆ/เคอะเขิน
 • 干 (乾) [gān]* แห้ง –> 乾枯 [gānkū] แห้งเหี่ยว, 乾杯 [gānbēi] ดื่มหมดแก้ว, 乾洗 [gānxǐ] ซักแห้ง, 乾裂 [gānliè] แตกระแหง, 能幹 [nénggàn] เก่ง/มีความสามารถ, 幹嘛? [gànmá] ทำอะไรเนี่ย? เป็นบ้าไร? เช่น 你在幹嘛? เธอกำลังทำอะไรเนี่ย , 乾淨 [gānjìng] สะอาด
 • 肝 [gān] ตับ(liver) –> 魚肝油 [yúgānyóu] น้ำมันตับปลา, 肝硬化 [gānyìnghuà] ตับแข็ง, 肝癌 [gānái] มะเร็งที่ตับ, 肝炎 [gānyán] ตับอักเสบ, 乙肝 [yǐgān] ไวรัสตับอักเสบบี
 • 桿 (桿) [gān] รั้ว –> 欄杆 [lángān] รั้ว(fence), 旗杆 [qígān] เสาธง
 • 甘 [gān] หวาน –> 甘蔗 [gānzhe] อ้อย, 心甘情願 [xīngān qíngyuàn] ยินยอมอย่างเต็มอกเต็มใจ
 • 感 [gǎn] รู้สึก –> 感謝 [gǎnxiè] ขอบคุณ เช่น 非常感謝! ขอบคุณมากๆ , 感激 [gǎnjī] ซาบซึ้งใจ, 感傷 [gǎnshāng] รู้สึกหดหู่ใจ, 感冒 [gǎnmào] เป็นหวัด เช่น 我感冒了。 ฉันเป็นหวัดแล้ว, 感到 [gǎndào] รู้สึกถึง, 感動 [gǎndòng] รู้สึกซาบซึ้งใจ เช่น 我太感動 ผมซาบซี้งใจมาก, 性感 [xìnggǎn] เซ๊กซี่(sexy), 感覺 [gǎnjué] รู้สึก(feeling) เช่น 感覺好極了。 รู้สึกดีมากๆเลย , 感興趣 [gǎnxìngqù] มีความสนใจ , 感恩節 [gǎn’ēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving), 感人 [gǎnrén] ทำเกิดความซาบซึ้ง เช่น 太感人了。 ซาบซึ้งมากเลย
 • 趕 (趕) [gǎn] รีบ –> 趕快 [gǎnkuài] รีบ/อย่างรวดเร็ว, 趕緊 [gǎnjǐn] เร่งรีบ, 趕時間 [ gǎnshíjiān] เวลาเร่งรีบ
 • 敢 [gǎn] กล้า –> 勇敢 [yǒnggǎn] กล้าหาญ , 敢於表現  [gǎnyú biǎoxiàn] กล้าแสดงออก
 • 橄 [gǎn] –> 橄欖 [gǎnlǎn] มะกอก(olive), 橄欖球 [gǎnlǎnqiú] รักบี้ฟุตบอล(American football)
 • 岡 (岡) [gāng] สันเขา
 • 剛 (剛) [gāng] เพิ่งจะ –> 剛才 [gāngcái] เพิ่งจะ/เมื่อตะกี้, 剛剛 [gānggāng] เพิ่งจะ
 • 鋼 (鋼) [gāng] เหล็ก(steel) –> 鋼筆 [gāngbǐ] ปากกา, 鋼琴 [gāngqín] เปียโน, 鋼板 [gāngbǎn] แผ่นเหล็ก, 鋼條 [gāngtiáo] เหล็กเส้น
 • 缸 [gāng] อ่าง –> 浴缸 [yùgāng] อ่างอาบน้ำ, 魚缸 [yúgāng] ตู้ปลา ,氣缸體 [qìgāngtǐ] เสื้อสูบ(เครื่องยนต์)
 • 肛 (疘) [gāng] ทวาร –> 肛裂 [gāngliè] ก้นฉีก, 肛門 [gāngmén] ทวาร
 • 扛 [gāng] ยกขึ้น, แบกขึ้น –> 扛起 แบก
 • 崗 (崗) [gǎng] ยาม –> 崗亭 [gǎngtíng] ป้อมยาม,  崗樓 [gǎnglóu] หอยาม
 • 港 [gǎng] ท่าเรือ –> 香港 [Xiānggǎng] ฮ่องกง(Hong Kong), 港幣 [gǎngbì] เงินดอลลาร์ฮ่องกง, 港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ(port)
 • 膏 [gāo]* ครีม,จารบี, น้ำมัน –> 膏藥 [gāoyao] กอเอี๊ยะ,  牙膏 [yágāo] ยาสีฟัน
 • 高 [gāo] สูง –> 高度 [gāodù] ความสูง, 高高的 [gāogāode] สูง, 高速 [gāosù] ความเร็วสูง, 最高 [zuìgāo] สูงที่สุด, 高手 [gāoshǒu] มือชั้นเซียน, 高峰 [gāofēng] จุดสูงสุด/ยอดสูงสุด, 高麗 [gāolì] ประเทศเกาหลี, 高興 [gāoxìng] ดีใจ เช่น 他好像不太高興。 ดูเหมือนเขาไม่สบายใจ , 高下 [gāoxià] สูงต่ำ(เหนือกว่าหรือด้อยกว่า) เช่น 敢與惡鬼爭高下 ,不向霸王讓寸分。(毛澤東) กล้าช่วงชิงสูงต่ำกับปีศาจร้าย ไม่อ่อนข้อแม้น้อยนิดกับอันธพาล, 高手 [gāoshǒu] ยอดฝีมือ,  高血壓 [gāoxuèyā]  ความดันโลหิตสูง เช่น 我血壓高。 ฉันความดันโลหิตสูง, 高級 [gāojí] ชั้นสูง/ระดับสูง, 高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย, 高考 [gāokǎo] การสอบระดับอุดมศึกษา/สอบเข้ามหา’ลัย, 高大 [gāodà] สูงใหญ่,  高峰會 [gāofēnghuì] การประชุมสุดยอด, 高齡 [gāolíng] อายุสูง, 高明 [gāomíng] ยอดเยี่ยม/เลิศล้ำ
 • 睾 [gāo] –>
 • 羔 [gāo] ลูกแกะ –> 羔羊 [gāoyáng] ลูกแกะ
 • 糕 (餻) [gāo] เค้ก –> 蛋糕 [dàngāo] เค้ก(cake)
 • 搞 [gǎo] ทำ(弄,做,辦) –> เช่น 你的作業搞完沒啊 การบ้านของเธอทำเสร็จแล้วยังอ่ะ, 搞定 [gǎodìng] จัดการให้เสร็จ/แก้ไขปัญหาให้เสร็จ, 你搞什麼鬼? [nǐgǎoshénmeguǐ]  อะไรของเธอหน่ะ
 • 鎬 (鎬) [gǎo] อีเตอร์ขุดดิน
 • 告 [gào] บอก –> 告訴 [gàosù] บอก เช่น 告訴我您的地址和電話。 กรุณาบอกที่อยู่และเบอร์โทรของคุณด้วย, 告別 [gàobié] บอกลา, 告知 [gàozhī] บอกให้ทราบ, 廣告 [guǎnggào] โฆษณา เช่น 電視上的廣告可信嗎?โฆษณาในโทรทัศน์เชื่อถือได้หรือไม่ , 報告 [bàogào] รายงาน, 警告 [jǐnggào] เตือน(warn)
 • 戈 [gē] อาวุธการสู้รบสมัยโบราณ –> 探戈 [tàngē] ระบำแทงโก้(tango)
 • 疙 [gē] –> 疙瘩 [gēda] ตุ่มบนผิวหนัง
 • 胳 [gē] –>  胳膊 [gēbo] แขน
 • 哥 [gē] พี่ชาย –> 哥們兒 [gēmenr] พี่ชาย เพื่อนๆ ทั้งหลาย, 哥哥 [gēgē] พี่ชาย
 • 歌 [gē] เพลง –>  歌手 [gēshǒu] นักร้อง เช่น 1.你最喜歡的歌手是誰? คุณชอบนักร้องคนไหนมากทีสุด 2.這個歌手很受歡迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 歌曲 [gēqǔ] ทำนองเพลง(tune) , 歌詞 [gēcí] เนื้อเพลง(lyrics), 歌唱 [gēchàng] ขับร้อง(sing) , 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง/ขับร้อง, 英文歌 [yīngwéngē] เพลงสากล, 流行歌 [liúxínggē] เพลงป๊อป, 民歌  [míngē] เพลงลูกทุ่ง(folk song), 經典 [jīngdiǎngē] คลาสิก, 經典歌 [jīngdiǎngē] เพลงคลาสิก
 • 鴿 (鴿) [gē] นกพิราบ –> 鴿子 [gēzi] นกพิราบ, 放鴿子 [fànggēzi] เบี้ยวนัด/รอเก้อ
 • 割 [gē] ตัด –> 割斷 [gēduàn] ตัดขาด,  割稻 [gēdào] เกี่ยวข้าว, 收割 [shōugē] เก็บเกี่ยว
 • 格 [gé] ตาราง –> 表格 [biǎogé] ตารางแบบฟอร์ม, 破格 [pògé] แหกกฎ, 性格 [xìnggé] นิสัย, 人格 [réngé] บุคลิก
 • 革 [gé] หนัง, เปลี่ยน, ไล่ออก –> 革命 [gémìng] ปฎิวัติ เช่น 工業革命 การปฎิวัติอุตสาหกรรม , 產業革命 [chǎnyè gémìng] การปฏิวัติอุตสาหกรรม, 大革命 [dàgémíng] การปฎิวัติใหญ่, 人造革[rénzàogé] หนังเทียม,革出 [géchū] ไล่ออก,  革命  [gémìng] ปฏิวัติ, 革新 [géxīn] ปฏิรูปใหม่
 • 嗝 [gé] –>  打嗝 [dǎgé] สะอึก
 • 隔 [gé] กั้น –>  隔壁 [gébì] ข้างบ้าน, 隔壁房間 [gébìfángjiān]  ข้างบ้าน, 隔斷 [géduàn] กั้นเป็นสัดส่วน
 • 葛 [gé] –> 諸葛 [zhūgě] แซ่จูกัด เช่น 諸葛亮 [zhūgěliàng] จูเก่อเลี่ยง(ขงเบ้ง)
 • 各 [gè] ต่าง –> 各種 [gèzhǒng] แต่ละชนิด, 各樣 [gèyàng] แต่ละแบบ, 各種各樣 [gèzhǒng gèyàng] แต่ละชนิดแต่ละแบบ เช่น 各種各樣的都有。 มีทุกชนิดทุกแบบ, 各式各樣 [gèshìgèyàng] มีทุกชนิดทุกแบบ เช่น 各式各樣的都有 มีสารพัดสารพัน
 • 個 (個) [gè] จำนวน, อัน(ลักษณะนาม) –> 個人 [gèrén] ส่วนบุคคล เช่น 個人簡歷 ประวัติส่วนตัว, 個子 [gèzǐ] รูปร่าง, 哪個 [nǎgè] อันไหน
 • 給 (給) [gěi]* ให้ –> 給力 [gěilì] เจ๋ง/ยอดเยี่ยม, 交給 [jiāogěi] ส่งให้/มอบให้
 • 跟 [gēn] ตาม, ตามหลัง, ส้นเท้า –> 跟着 [gēnzhe] ตามไป, 腳跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า
 • 根 [gēn] ราก,มูลฐาน –> 根基 [gēnjī] รากฐาน, 主根 [zhǔgēn] รากแก้ว, 側根 [cègēn] รากแขนง, 根毛 [gēnmáo] รากฝอย, 根本 [gēnběn] จริงๆ , 根據 [gēnjù] ตามที่, 根號 [gēnhào] เครื่องหมายสแควรูท, 詞根 [cígēn] รากศัพท์, 培根 [péigēn] เบคอน(bacon)
 • 耕 (畊) [gēng] ไถ –> 耕牛 [gēngniú] ควายไถ
 • 更 [gēng]* เปลี่ยน,ยาม(เวลา) –> 更衣室 [gēng yī shì] ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • 梗 [gěng] กิ่งหรือก้านของพืช, อุดตัน –> 心肌梗塞 [xīnjīgěngsè] โรคหัวใจขาดเลือด
 • 更 [gèng]* ยิ่งขึ้น –> 更加 [gèngjiā] ยิ่งกว่านั้น
 • 工 [gōng] งาน, ศิลปะ, เทคนิค, ความชำนาญ –> 工夫 [gōngfu] เวลา ความสามารถ ความชำนาญ, 工廠 [gōngchǎng] โรงงาน, 工業 [gōngyè] อุตสาหกรรม, 工資 [gōngzī] ค่าจ้าง, 工具 [gōngjù] เครื่องมือ, 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ, 木工 [mù gōng] ช่างไม้, 工程 [gōngchéng] วิศวกรรม, 工作 [gōngzuò] ทำงาน, 工作者 [gōngzuòzhě] คนทำงาน, 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา, 工夫 [gōngfu] มีเวลา/เวลาว่าง เช่น 真正學習都是要下工夫的。 การเรียนรู้ที่แท้จริงก็ต้องใช้เวลา, 零工 [línggōng] งานชั่วคราว/งานพาสไทม์ , 打零工 [dǎlínggōng] ทำงานพาสไทม์, 童工 [tónggōng] แรงงานเด็ก, 勞務輸出 [láowù shūchū] แรงงานส่งออก
 • 公 [gōng] สาธารณะ –> 公園 [gōngyuán] สวนสาธารณะ, 公共汽車 [gōnggòngqìchē] รถเมล์ประจำทาง, 公司 [gōngsī] บริษัท, 公尺 [gōngchǐ] เมตร, 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร, 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม, 公寓 [gōngyù] อพาร์ตเม้นท์, 公車 [gōngchē] รถเมล์, 公正 [gōngzhèng] ยุติธรรม/เป็นธรรม, 不公正 ไม่ยุติธรรม/เป็นธรรม
 • 功 [gōng] คุณงามความดี, ทักษะ –> 用功 [yònggōng] ขยัน, 功課 [gōngkè] การบ้าน, 功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น/คุณสมบัติ เช่น iPhone5相對於iPhone4有哪些新功能。 iphone5 เทียบกับ iPhone4 มีคุณสมบัติอะไรใหม่บ้าง , 成功 [chénggōng] สำเร็จ, 功夫 [gōngfu] กังฟู/วรยุทธ์(武術技能)/มีความสามารถ(本領) เช่น 1.少林功夫 [shàolíngōngfu] กังฟูเส้าหลิน
 • 攻 [gōng] โจมตี –> 攻擊 [gōngjī] โจมตี, 攻擊機 [gōngjījī] เครื่องบินโจมตี, 反攻 [fǎngōng] ตอบโต้การโจมตี,  螺絲攻 [luósīgōng] ดอกต๊าปเกลียว
 • 宮 [gōng] วัง –> 故宮 [gùgōng] พระราชวังโบราณ เมืองต้องห้าม, 白宮 [báigōng] ไวท์เฮ้าส์, 子宮 [zǐgōng] มดลูก
 • 弓 [gōng] ธนู, โค้ง –> 弓箭 [gōngjiàn] ธนูและลูกศร, 弓箭手 [gōngjiànshǒu] มือธนู, 弓弩 [gōngnǔ] ธนูหน้าไม้
 • 躬 [gōng] –>鞠躬 [jūgōng] คำนับ(bow)
 • 恭 [gōng] ด้วยความเคารพ(respectful) –> 恭請 [gōngqǐng] ขอเรียนเชิญ, 恭喜 [gōngxǐ] ขอแสดงความยินดี, 恭敬 [gōngjìng] เคารพ, 恭賀 [gōnghè] อวยพร, 恭喜發財 [gōngxǐ fācái] ขอให้ร้ำรวย
 • 供 [gōng]* อุปทาน –> 供給 [gōngjǐ] อุปทาน(supply), 供應 [gōngyìng] จัดหา
 • 蚣 [gōng]  –> 蜈蚣 [wúgōng] ตะขาบ(centipede)
 • 汞 [gǒng] สารปรอท(mercury)
 • 貢 (貢) [gòng] บรรณาการ/ส่วย(tribute) –> 貢獻 [gòngxiàn] อุทิศเพื่อสังคม/มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติ
 • 供 [gòng]* 供品 [gòngpǐn] ของเซ่นไหว้, 供詞 [gòngcí] คำสารภาพ/คำให้การ(confession), 供認 [gòngrèn] รับสารภาพ(confess)
 • 共 [gòng] ทั้งหมด, แบ่งกัน –> 一共 [yígòng] ทั้งหมด, 共同 [gòngtóng] เหมือนกัน/ร่วมกัน, 共產主義 [gòngchǎnzhǔ yì] ลัทธิคอมมิวนิสต์, 共總 [gòngzǒng] รวมทั้งหมด, 共和國 [gònghéguó] ประเทศสาธารณรัฐ, 共享 [gòngxiǎng] ร่วมสุข, 公共汽車 [gōnggòngqìchē] รถโดยสารประจำทาง
 • 勾 (句) [gōu] –> 打勾 [dǎgōu] ติ๊กเครื่องหมายถูก, 打勾標誌 [dǎgōu biāozhì] เครื่องหมายถูก, 打勾符號 [dǎgōu fúhào] เครื่องหมายถูก, 打勾勾 [dǎgōugōu] เกี่ยวก้อยกัน, 拉鉤 [lā​gōu] เกี่ยวก้อยกัน
 • 溝 (溝) [gōu] คูคลอง, ทางน้ำไหล –> 溝通 [gōutōng] ติดต่อสื่อสาร(communicate), 檐溝 [yángōu] รางน้ำชายคา(eaves gutter), 鴻溝 [hónggōu] ช่องห่าง(gap)
 • 鉤 (鈎) [gōu] ตะขอ(hook) –> 釣鉤 [diàogōu] ตะขอเบ็ดตกปลา(fishhook)
 • 狗 [gǒu] สุนัข –> 走狗 [zǒugǒu] สุนัชรับใช้, 捲毛獅子狗 [juǎnmáoshīzǐgǒu] พุดเดิ้ล(poodle), 牛頭犬 [niútóuquǎn] บลูด๊อก(bulldog)
 • 購 [gòu] ซื้อ –> 購物 [gòuwù] ซื้อของ(shopping), 電話購物 [diànhuà gòuwù] ซื้อของทางโทรศัพท์, 購買 [gòumǎi] ซื้อ,
  採購 [cǎigòu] ซื้อ/จัดซื้อ, 訂購 [dìnggòu] สั่งซื้อ(order), 購置 [gòuzhì] ซื้อ, 購銷 [gòuxiāo] ซื้อขาย
 • 夠 [gòu] พอเพียง(enough) –> 足夠 [zúgòu] เพียงพอ(be enough), 夠味 [gòuwèi] รสเด็ดถึงใจ
 • 構 (構) [gòu] –> 機構 [jīgòu] องค์กร, 構詞法 [gòucífǎ] การสร้างคำ(word-building)
 • 估 [gū] ประมาณการ –> 估計 [gūjì] โดยประมาณ, 估價 [gūjià] ราคาประมาณ(estimate price)
 • 孤 [gū]  กำพร้า(orphan) –> 孤兒 [gū’ér] เด็กกำพร้า, 孤單 [gūdān] โดดเดี่ยว, 孤獨 [gūdú] โดดเดี่ยวเดียวดาย
 • 姑 [gū] ป้า –> 姑娘 [gūniang] หญิงสาว,  尼姑 [nígū] แม่ชี, 姑姑 [gūgu] ป้า
 • 骨 [gǔ] กระดูก –> 骨頭 [gǔtóu] กระดูก, 骨肉 [gǔròu] เลือดเนื้อเชื้อไข/ทายาท  เช่น 我有了你的骨肉。ฉันมีทายาทให้คุณแล้ว , 骨折 [gǔzhé] กระดูกหัก, 骨架 [gǔjià] โครงกระดูก, 骨骼 [gǔgé] โครงกระดูก(skeleton), 骨盆 [gǔpén]กระดูกเชิงกราน,
  骨節 [gǔjié] ข้อต่อกระดูก,骨髓 [gǔsuí] ไขกระดูก, 骨灰 [gǔhuī] เถ้ากระดูก
 • 股 [gǔ] หุ้น –> 股東 [gǔdōng] หุ้นส่วน(shareholder), 股份 [gǔfèn] แบ่งปัน, 股份公司 [gǔfèngōngsī] บริษัทจำกัด, 股權 [gǔquán] สิทธิของผู้ถือหุ้น, 屁股 [pìgu] ก้น
 • 古 [gǔ] โบราณ, เก่าแก่ –> 古玩 [gǔwán] วัตถุโบราณ(antiques), 古蘭經 [gǔlánjīng] คัมภีร์โกหร่าน, 古代 [gǔdài] สมัยโบราณ, 古怪 [gǔguài] แปลกประหลาด, 古舊 [gǔjiù] เก่าแก่, 古箏 [gǔzhēng] พิณกู่เจิง
 • 鼓 (皷) [gǔ] กลอง(drum) –> 鼓勵 [gǔlì] ให้กำลังใจ(encourage)
 • 谷 (穀) [gǔ] หุบเขา, เมล็ดข้าว –> 穀粒 [gǔlì] เมล็ดข้าว, 穀物 [gǔwù] ธัญญพืช, 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ, 峽谷 [xiágǔ]แคนยอน(canyon), 科羅拉多大峽谷 [Kēluólāduō Dàxiágǔ] Grand Canyon, 五穀 [wǔgǔ] ธัญพืช 5 ชนิด, 稻穀 [dàogǔ] ข้าวเปลือก, 苞谷 [bāogǔ] ข้าวโพด
 • 雇 [gù] จ้าง –> 僱員 [gùyuán] ลูกจ้าง(employee), 僱主 [gùzhǔ] นายจ้าง(employer)
 • 故 [gù] เจตนา –> 故意 [gùyì] เจตนา/จงใจ(deliberately) เช่น 我不是故意的。ฉันไม่ได้เจตนา, 故鄉 [gùxiāng] บ้านเกิด, 事故 [sìgù] อุบัติเหตุ, 亡故 [wánggù] ตาย, 故宮 [gùgōng] พระราชกู้กง, 故障 [gùzhàng] เหตุขัดข้อง, 出了故障 [chūle gùzhàng] เกิดเหตุขัดข้อง
 • 固 [gù] แข็งแกร่ง, มั่นคง –> 堅固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 固定 [gùdìng] ตายตัว(fix)
 • 顧 (顧) [gù] ดูแล –> 顧客 [gùkè] ลูกค้า(customer), 顧問 [gùwèn] ที่ปรึกษา(consultant), 照顧 [zhàogù] ดูแล(look after), 回顧 [huígù] หวนคำนึงถึง, 顧不上 [gùbushàng] ดูแลไม่ทั่วถึง
 • 瓜 [guā] แตง –> 黃瓜 [ huángguā] แตงกวา, 南瓜 [nánguā] ฟักทอง, 白瓜子 [báiguāzǐ] เมล็ดฟักทอง,  西瓜 [xīguā] แตงโม, 黑瓜子 [hēiguāzǐ] เมล็ดแตงโม , 木瓜 [mù guā] มะละกอ, 葵瓜子[kuíguāzǐ] เมล็ดทานตะวัน
 • 刮 (颳) [guā] ขูด,โกน,ลมแรง –> 刮刀  [guādāo] มีดโกน/มีดขูด, 刮鬍子 [guāhúzi] โกนหนวด, 刮臉 [guāliǎn] กันหน้า, 颳風 [guāfēng] ลมแรง
 • 寡 [guǎ] –>  寡婦 [guǎfu] แม่ม่าย(widow)
 • 褂 [guà] เสื้อแบบจีน
 • 掛 [guà] แขวน –> 挂號 [guàhào] ลงทะเบียน(register), 挂號郵件 [guàhào yóujiàn] จดหมายลงทะเบียน, 牽掛 [qiānguà] กังวล(worry), 掛失 [guàshī]  แจ้งสูญหาย
 • 乖 [guāi] ว่านอนสอนง่าย –> 乖乖 [guāiguāi] ว่านอนสอนง่าย
 • 拐 [guǎi] เลี้ยว, ขาเป๋ –> 拐杖 [guǎizhàng] ไม้เท้า, 拐肘 [guǎizhǒu] ข้อศอก, 左拐 [zuǒguǎi] เลี้ยวซ้าย , 右拐 [yòuguǎi] เลี้ยวขวา เช่น 在前面的路口往右拐。 เลี้ยวขวาตรงปากทางด้านหน้า, 拐角 [guǎijiǎo] หัวมุม, เลี้ยวหักมุม (to turn a corner) ,死亡拐角 [sǐwáng guǎijiǎo]  หัวโค้งร้อยศพ, 拐角書櫃 [guǎijiǎo shūguì] ตู้หนังสือเข้ามุม, 拐角書架 [guǎijiǎo shūjià] ชั้นหนังสือเข้ามุม, 樓梯拐角 [lóutī guǎijiǎo] มุมเลี้ยวของบันได
  拐角沙發 [guǎijiǎo shāfā] โซฟาตัวแอล
 • 怪 [guài] ปราหลาด, แปลก, ภูตผีปีศาจ –> 難怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 怪不得 [guàibude] มิน่าละ, 奇怪 [qíguài] แปลก, 都怪我。 ต้องโทษฉันเอง, 怪異 [guàiyì] ประหลาด/วิปริต
 • 官 [guān] ข้าราชการ,ขุนนาง –> 大官 [dàguān] ขุนนางใหญ่, 陞官 [shēngguān] เลื่อนตำแหน่ง, 官方 [guānfāng] ทางราชการ, 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา
 • 棺 [guān] –> 棺材 [guāncai] โลงศพ(coffin)
 • 觀 (觀) [guān] ดู, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ –> 參觀 [cānguān] เยี่ยมชม/ท่องเที่ยว, 美觀 [měiguān] สวยงาม, 關注 [guānzhù] ให้ความใส่ใจ, 觀念 [guānniàn] ทัศนคติ/แนวความคิด เช่น 1.泰國人的觀念 ทัศนคติของคนไทย 2.是非觀念 [shìfēiguānniàn] ทัศนคติที่ถูกผิด 3. 鄉土觀念 [xiāngtǔ guānniàn] ทัศนคติของคนชนบท 4.象徵觀念 [xiàngzhēng guānniàn] ทัศนคติของสัญลักษณ์ (象徵 สัญลักษณ์), 5.改變觀念 [gǎibiàn guānniàn] เปลี่ยนแปลงทัศนคติ, 觀察 [guānchá] สังเกตการณ์/สังเกตุ, 有關部門 [yǒuguānbùmén] หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 關 (關) [guān] ปิด, ด่าน –> 機關 [jīguān] องค์กร, 關係 [guān xì] ความสัมพันธ์, 關心 [guānxīn] เอาใจใส่, 有關 [yǒuguān] เกี่ยวกับ
 • 管 (筦) [guǎn] ท่อ –> 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา, 血管 [xuèguǎn] เส้นโลหิต, 水管 [shuǐguǎn] ท่อยาง, 鐵管 [tiěguǎn] แป๊บเหล็ก, 管理 [guǎnlǐ] การจัดการ บริหาร, 管用 [guǎnyòng] ใช้ได้ผล, 不管 [bùguǎn] ไม่สนใจ เช่น 不管你承不承認。 ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ, 管他呢 [guǎntāne] ไม่สนหรอก, 發光二極管 [fāguāng’èrjíguǎn] หลอด LED/light-emitting diode (LED)
 • 館 (館) [guǎn] ที่พัก –> 餐館 [cānguǎn] ร้านอาหาร/ภัตราคาร, 泰餐館 [tàicānguǎn] ร้านอาหารไทย, 圖書館 [túshūguǎn]ห้องสมุด, 博物館 [bówùguǎn] พิพิธภัณฑ์, 體育館 [tǐyùguǎn] โรงยิม, 賓館 [bīnguǎn]  โรงแรม
 • 冠 [guàn]*  –> 冠軍 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion)
 • 慣 (慣) [guàn] เคยชิน –> 習慣 [xíguàn] ความเคยชิน
 • 光 [guāng] แสง, รังสี –> 光線 [guāngxiàn] ลำแสง, 光陰似箭 [guāngyīnsìjiàn] เวลาเร็วดั่งลูกธนู, 發光二極管 [fāguāng’èrjíguǎn] หลอด LED/light-emitting diode (LED), 光說 [guāngshuō] เพียงแค่พูด, 光說不做 [guāngshuō búzuò] เพียงแค่พูดไม่ทำ
 • 廣 (廣) [guǎng] กว้าง –> 廣播 [guǎngbō] ออกอากาศ(broadcast), 廣場 [guǎngchǎng] จตุรัส/สแควร์(square), 廣告 [guǎnggào] โฆษณา(advertisement), 寬廣 [kuānguǎng] กว้างใหญ่
 • 逛 [guàng] เดินเล่น –> 逛逛 [guàngguàng] ไปเดินเที่ยว/เดินเล่น, 逛街 [guàngjiē] ไปช๊อปปิ้ง, 逛燈 [guàngdēng] ไปดูโคมไฟ
 • 規 (規) [guī] กฎเกณฑ์ –> 規則 [guīzé] กฎเกณฑ์(regulation),規律 [guīlǜ] กฎเกณฑ์, 規格 [guīgé] ข้อกำหนด, 規定 [guīdìng] กำหนด, 規劃 [guīhuà] แผนการ(plan)
 • 鮭 [guī] –> 鮭魚 [guīyú] ปลาแซลมอน(salmon)
 • 硅 [guī] สารซิลิคอน(silicon)
 • 龜 (龜) [guī] เต่า(tortoise) –> 龜甲 [guījiǎ] กระดองเต่า
 • 歸 (歸) [guī] กลับ(return) –> 回歸 [huíguī] กลับ(return), 歸天 [guītiān] ขึ้นสวรรค์
 • 軌 (軌) [guǐ] รางรถไฟ(rail) –> 軌道 [guǐdào] ราง/วงโคจร, 輕軌 [qīngguǐ] รถไฟฟ้า, 正軌 [zhèngguǐ] เส้นทางที่ถูกต้อง เช่น 我會把他導回正軌的。 ฉันสามารถนำเขากลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • 詭 (詭) [guǐ] กลับกลอก –> 詭計 [guǐjì] แผนสกปรก
 • 鬼 [guǐ] ผี(ghost) –> 鬼節 [guǐjié] เทศกาลผี, 醉鬼 [zuìguǐ] ขี้เมา/ขี้เหล้า(drunk), 鬼屋 [guǐwū] บ้านผีสิง, 吸血鬼 [xīxuèguǐ] ผีดูดเลือด
 • 櫃 (櫃) [guì] ตู้ –> 櫃檯 [guìtái] เคาน์เตอร์, 衣櫃 [yīguì] ตู้เสื้อผ้า(wardrobe)
 • 貴 (貴) [guì] แพง,ล้ำค่า –> 珍貴 [zhēnguì] ล้ำค่า, 寶貴 [bǎoguì] ล้ำค่า, 貴重 [guìzhòng] ของมีค่า, 貴賓 [guìbīn] แขกวีไอพี, 貴姓 [guìxìng] นาม(สกุล)ของท่าน
 • 桂 [guì] –> 桂樹 [guìshù] ต้นกุ้ยฮวย, 桂林 [Guìlín] กุ้ยหลิน
 • 棍 [gùn] กระบอง
 • 郭 [guō] แซ่กัว
 • 鍋 (鍋) [guō] หม้อ –> 電燉鍋 [diàndùnguō] หม้อตุ๋นไฟฟ้า, 鍋爐 [guōlú] หม้อน้ำร้อน, 日式小火鍋 [rìshì xiǎohuǒguō] ชาบู ชาบู(shabu shabu)
 • 跪 [guì] คุกเข่า(kneel) –> 跪拜 [guìbài] คุกเข่ากราบ, 下跪 [xiàguì] คุกเข่าลง(kneel down), 下跪求婚 [xiàguì qiúhūn] คุกเข่าขอแต่งงาน
 • 滾 (滾) [gǔn] กลิ้ง –> 搖滾 [yáogǔn] ร็อกแอนด์โรล(rock and roll), 搖滾樂 [yáogǔnyuè] ดนตรีร็อกแอนด์โรล, 滾動 [gǔndòng] กลิ้ง, 滾水 [gǔnshuǐ] น้ำเดือด, 滾開 [gǔnkāi] ไปให้พ้น(Go away!)
 • 輥 (輥) [gǔn] ลูกกลิ้ง(roller)  –> 油漆輥 [yóuqīgǔn] ลูกกลิ้งสี
 • 國 [guó] ประเทศ, รัฐ –> 國會 [guóhuì] รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, 國王 [guówáng] กษัตริย์, 國慶 [guóqìng] งานเฉลิมฉลองการสถาปนาประเทศ, 他國 [tāguó] ประเทศอื่น(another country), 本國 [běnguó] ประเทศตนเอง(one’s own country),國家 [guójiā] ประเทศ,  國家公園 [guójiāgōngyuán] อุทยานแห่งชาติ(national park)
 • 果 [guǒ] ผลไม้ –> 果斷 [guǒduàn] เด็ดขาด/แตกหัก, 果樹 [guǒshù] ต้นผลไม้, 果然 [guǒrán] โดยแท้จริง, 白果 [báiguǒ] แปะก้วย
 • 裹 [guǒ] ห่อ –> 包裹 [bāoguǒ] พัสดุ
 • 粿 [guǒ] –> 粿條 [guǒtiáo] ก๋วยเตี๋ยว
 • 過 (過) [guò]* ข้าม, ผ่าน, เกินไป –> 過獎 [guòjiǎng] ชมเกินไป/ให้เกียรติเกินไป, 過去 [guòqù] เคยไป, 過活 [guòhuó] เลี้ยงชีพ เช่น 我靠賣水果過活 ฉันอาศัยขายผลไม้เลี้ยงชีพ, 過來人 [guòláirén] คนที่มีประสบการณ์มาก่อน/อาบน้ำร้อนมาก่อน, 過程 [guòchéng] ขั้นตอน/กระบวนการ(process), 過夜 [guòyè] ค้างคืน

———————————————————————————————

 • 哈 [hā] –> 哈哈 [hāhā] ฮาฮา (เสียงหัวเราะ), 哈巴狗 [hābāgǒu] คนที่ขี้ประจบ
 • 蛤 [há]* –> 蛤蟆 [háma] คางคก
 • 孩 [hái] เด็ก –> 孩子 [háizi] เด็ก เช่น 生孩子 คลอดลูก, 小孩 [xiǎohái] เด็ก, 孩子氣 [háiziqì] ความเป็นเด็ก, 男孩 [nánhái] ผู้ชาย, 女孩 [nǚhái] ผู้หญิง เช่น 追女孩子 [zhuīnǚháizǐ] จีบสาว
 • 骸 [hái] กระดูก, ซาก  –> 屍骸 [shīhái] ซากศพ, 殘骸 [cánhái] เศษซาก เช่น 汽車殘骸 ซากรถยนต์, 骸骨 [háigǔ] กระโหลก, 遺骸 [yíhái] โครงกระดูก(โบราณ)
 • 還 (還) [hái]* หรือ, ยังคง(still) –> 還是 [háishi] หรือ, 退還 [tuìhuán] คืน(return), 歸還 [guīhuán] คืน, 還可以 [háikěyǐ] ยังคงได้ เช่น 我還可以抱你嗎? ฉันยังกอดเธอได้ไหม
 • 海 [hǎi] ทะเล –> 海味 [hǎiwèi] อาหารทะเล, 海鮮 [hǎixiān] อาหารทะเล(seafood) เช่น 我對海鮮過敏。 ฉันแพ้อาหารทะเล, 海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร(ocean), 海關 [hǎiguān] ศุลกากร(customs), 上海 [shànghǎi] เซี่ยงไฮ้
 • 害 [hài] เป็นภัย –> 厲害 [lìhai] ร้ายกาจ, เก่งมาก, 害人害己 [hàirénhàijǐ] ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว, 害處 [hàichu] โทษ
 • 函 (圅) [hán] จดหมาย –> 信函 [xìnhán] จดหมาย
 • 涵 [hán] –> 涵蓋 [hángài] ครอบคลุม, 張韶涵 [Zhāng Sháohán] แองเจล่า(ชื่อนักร้องจีน)
 • 含 [hán] แฝง,ซ่อน –> 含義 [hányì] แฝงไว้ด้วยความหมาย, 含羞草 [hánxiūcǎo] ต้นไมยราบ, 含羞 [hánxiū] ขี้อาย,เขินอาย
 • 韓 (韓) [hán] แซ่หาน –> 韓國 [hánguó] ประเทศเกาหลี(ใต้)
 • 寒 [hán]  หนาว –> 寒冷 [hánlěng] หนาว(cold)
 • 喊 [hǎn] ตะโกน,กู่ร้อง –> 呼喊 [hūhǎn] ตะโกนร้อง
 • 汗 [hàn] เหงื่อ(sweat) –> 出汗 [chūhàn]  เหงื่อออก
 • 旱 [hàn] แห้งแล้ง –> 乾旱 [gānhàn] แห้งแล้ง(arid), 旱災 [hànzāi] ภัยแล้ง
 • 悍 [hàn] กล้าหาญ, ดุร้าย –> 強悍 [qiánghàn] กล้าหาญ, 悍勇 [hànyǒng] กล้าหาญ
 • 焊 (銲) [hàn] เชื่อม –> 焊接工 [hànjiēgōng] ช่างเชื่อม, 氣焊 [qìhàn] เชื่อมแก๊ส
 • 捍 [hàn] พิทักษ์,ป้องกัน –>  捍衛 [hànwèi] ป้องกัน(defend)
 • 漢 (漢) [hàn] ชาวฮั่น –> 漢人 [hànrén] ชาวฮั่น, 漢族 [hànzú] ชนชาติฮั่น, 漢堡 [hànbǎo] แฮมเบอร์เกอร์, 漢語 [hànyǔ] ภาษาจีน, 漢字 [hànzì] อักษรจีน
 • 憾 [hàn] เสียใจ –> 遺憾 [yíhàn] เสียใจ(regret)
 • 航 [háng] เดินเรือ –> 航班 [hángbān] เที่ยวบิน, 航空 [hángkōng] การบิน, 航空母艦 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน, 航空港 [hángkōnggǎng] ท่าอากาศยาน, 航運 [hángyùn] ขนส่งสินค้า(shipping), 航線 [hángxiàn] เส้นทางเดินเรือ/เส้นทางบิน, 民航 [mínháng] การบินพลเรือน
 • 行 [háng]* แถว,อาชีพ –> 銀行 [yínháng] ธนาคาร, 改行 [gǎiháng] เปลี่ยนอาชีพ
 • 杭 [háng]  –> 杭州 [hángzhōu] เมืองหังโจว
 • 毫 [háo] –> 毫無 [háowú] ไม่มีเลย, 毫無疑問 [háowúyíwèn] ไม่มีข้อสงสัย, 毫不 [háobù] ไม่เลยแม้แต่นิดเดียว
 • 豪 [háo] –> 富豪 [fùháo] เศรษฐี
 • 好 [hǎo] ดี –> 好評 [hǎopíng] คำชมเชย, 好吃 [hǎochī] อร่อย, 好玩 [hǎowán] สนุก, 很好玩 [hěnhǎowán] สนุกมากๆ
 • 號 (號) [hào]* สัญลักษณ์,ยี่ห้อ,เบอร์ –> 號碼 [hàomǎ] หมายเลข, 口號 [kǒuhào] สโลแกน(slogan)
 • 耗 [hào] –> 耗費 [hàofèi] สิ้นเปลือง
 • 喝 [hē] ดื่ม –> 多喝水,好好休息。 ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนมากๆ, 你喝什麼? คุณจะดื่มอะไร, 你喝醉了。 คุณดื่มจนเมาแล้ว
 • 呵 (訶) [hē] –> 呵呵 [hēhe] คำเลียงเสียงหัวเราะ(เหอๆๆ)
 • 和 [hé]* กับ,และ –> 和平 [hépíng] สันติภาพ, 共和 [gònghé]  สาธารณรัฐ(republic), 和尚 [héshang] พระ
 • 合 [hé] ร่วมกัน –> 合作 [hézuò] ร่วมมือกัน, 混合 [hùnhé] ผสมกัน, 合唱 [héchàng] เพลงประสานเสียง(คอรัส), 合格 [hégé] ผ่านการรับรอง(qualified), 合金 [héjīn] โลหะผสม/อัลลอย(alloy), 合同 [hétong] สัญญา
 • 盒 [hé] ตลับ,กล่อง –> 盒飯 [héfàn] ข้าวกล่อง
 • 河 [hé] แม่น้ำ –> 河馬 [hémǎ] ฮิปโป, 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยว, 河流 [héliú] แม่น้ำ, 黃河 [huánghé] แม่น้ำเหลือง, 河漢 [héhàn] ทางช้างเผือก, 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
 • 何 [hé] เมื่อใด, เหตุใด –> 為何 [wèihé] เพราะเหตุใด, 何必 [hébì] ไม่จำเป็นต้อง,  何年 [hénián]  ปีไหน, 何月[héyuè] เดือนไหน,  何日 [hérì] วันไหน ,何時 [héshí] เวลาไหน, 何止 [hézhǐ] ไม่เพียงแค่
 • 荷 [hé]* บัว –> 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 荷蘭 [hélán] ฮอลแลนด์, 荷塘 [hétáng] สระบัว, 荷爾蒙 [hé’ěrméng] ฮอร์โมน, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว(荷蛋)
 • 核 (覈) [hé]* นิวเคลียร์ –> 結核病 [jiéhébìng] วัณโรค, 核反應堆 [héfǎnyìngduī] เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, 核動力 [hédònglì] พลังนิวเคลียร์ (Nuclear Power), 核能 [hénéng] พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy), 核電廠 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 核電站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 賀 (賀) [hè] แสดงความยินดี –> 祝賀 [zhùhè] ขอแสดงความยินดี, 賀年片 [hèniánpiàn] การ์ดอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.), 賀年 [hènián] อวยพรปีใหม่, 賀詞 [hècí] คำอวยพร, 賀卡 [hèkǎ] การ์ดอวยพร
 • 鶴 (鶴) [hè] นกกระเรียน
 • 褐 [hè] สีน้ำตาล –> 褐色 [hèsè] สีน้ำตาล
 • 黑 [hēi] ดำ –> 天黑 [tiānhēi] ฟ้ามืด, 黑莓 [hēiméi] แบล็คเบอรี่(blackberry), 黑板 [hēibǎn] กระดานดำ, 黑痣 [hēizhì] ใฝ, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์, 黑角 [hēijiăo] มุมมืด/ผิดกฏหมาย, 黑市 [hēishì] ตลาดมืด, 黑心 [hēixīn] ใจดำ/ใจอำมหิต, 黑白 [hēibái] ขาวดำ,黑名單 [hēimíngdān] บัญชีดำ, 黑人 [hēirén] ชนผิวดำ/นิโกร, 黑道 [hēidào] กลุ่มอิทธิพลมืด, 黑幫 [hēibāng] กลุ่มอิทธิพลมืด
 • 嘿 (嗨) [hēi] เฮ้,hi,hey (คำทักทาย) –> 嘿嘿 [hēihēi] คำเลียงเสียงหัวเราะ
 • 痕 [hén] ร่องรอย –> 劃痕 [huáhén] รอยขีดข่วน, 痕迹 [hénjì] ร่องรอย, 凹痕 [āohén] รอยบุ๋ม, 疤痕 [bāhén] รอยแผลเป็น, 吻痕 [wěnhén] รอยจูบ
 • 很 [hěn] มาก(very) –> 很棒 [hěnbàng] เก่งมาก, 很多 [hěnduō] เยอะมาก, 很好 [hěn hǎo] ดีมาก
 • 狠 [hěn] เหี้ยมโหด –> 狠心 [hěnxīn] ใจร้าย
 • 恨 [hèn]  เกลียด(hate) –> 恨不得 [hènbude]  แทบอยากจะ เช่น 我恨不得馬上就告訴她那個消息。 ฉันแทบอยากจะบอกเธอถึงข่าวคราวนั้นในทันที
 • 橫 [héng]* ตามขวาง, แนวนอน –> 縱橫 [zònghéng] ทั่วทุกสารทิศ, 人行橫道 [rénxínghéngdào] ทางม้าลาย
 • 恆 [héng]  ตลอดไป –> 恆星 [héngxīng]  ดาวฤกษ์,  永恆 [yǒnghéng] นิรันดร์, 恆心 [héngxīn] มีจิตใจแน่วแน่/persistent determination เช่น 如果你想成功,你就必須有恆心。 , 古今中外 [gǔjīnzhōngwài] ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เช่น 古今中外的成功者都逃不出這個規律。, 有恆 [yǒuhéng] อดทน เช่น 要想成功,就得有恆心。ต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องมีใจอดทน
 • 衡 [héng]  ชั่งน้ำหนัก –> 平衡 [pínghéng] สมดุล(balance)
 • 虹 [hóng] สายรุ้ง –> 彩虹 [cǎihóng] สายรุ้ง
 • 紅 (紅) [hóng] แดง –> 紅糖 [hóngtáng] น้ำตาลแดง, 紅色 [hóngsè] สีแดง, 紅包 [hóngbāo] อั่งเปา, 紅顏 [hóngyán]  สาวงาม เช่น 紅顏薄命 สาวงามมักอาภัพ
 • 洪 [hóng] น้ำท่วม(flood) –> 洪水 [hóngshuǐ] น้ำท่วม(flood), 洪亮 [hóngliàng] ดังก้องดังกังวาน, 洪災 [hóngzāi] อุทกภัย, 洪福 [hóngfú] บุญบารมี, 防洪 [fánghóng] ป้องกันน้ำท่วม
 • 哄 [hōng]* –> 哄鬧 [hōngnào] เสียงเอะอะโวยวาย, 哄搶 [hōngqiǎng] แย่งกัน
 • 烘 [hōng] อบ –> 烘爐 [hōnglú] เตาอบ
 • 鴻 (鴻) [hóng] ห่านป่า, จดหมาย, กว้างใหญ่ –> 鴻儒 [hóngrú] ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่, 鴻運 [hóngyùn] ดวงดี
 • 宏 [hóng] ยิ่งใหญ่(great) –> 王力宏 [Wáng Lìhóng] หวังลี่หง(นักร้อง), 宏大 [hóngdà] ยิ่งใหญ่(grand)
 • 哄 (閧) [hòng]* –> 一哄而起 [yíhòng’érqǐ] แห่กันไปทำโดยไม่ได้วางแผนหรือเตรียมการ
 • 喉 [hóu] คอ –> 白喉 [báihóu] โรคคอตีบ, 喉結 [hóujié] ลูกกะเดือก(Adam’s apple), 喉嚨 [hóulóng] ลำคอ
 • 候 [hòu] รอคอย –> 時候[shíhòu] เวลา, 有時候 [yǒushíhou] บางที, 候車 [hòuchē] รอรถ, 問候 [wènhòu] ทักทายปราศรัย, 等候 [děnghòu] รอคอย
 • 後 (後) [hòu] ข้างหลัง –> 後邊 [hòubian] ด้านหลัง, 最後 [zuìhòu] ในที่สุด เช่น 最後終必成空。 ถึงที่สุดแล้วล้วนแต่ว่างเปล่า , 後天 [hòutiān] มะรือนี้, 後來 [hòulái] ต่อมา, 後悔 [hòuhuǐ] เสียใจภายหลัง, 後果 [hòuguǒ] ผลที่ตามมา, 以後 [yǐhòu] วันหลัง/ต่อไป เช่น 以後再說吧。 วันหลังค่อยคุยกันนะ
 • 厚 [hòu] หนา(thick) –> 厚道 [hòudào] มีจิตใจที่ดีงาม/ใจกว้าง
 • 乎 [hū] –> 似乎 [sìhū] เหมือนกับว่า, 幾乎 [jīhū] เกือบ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์
 • 呼 [hū] –>  呼氣 [hūqì] ลมหายใจออก, 呼吸 [hūxī] หายใจ(breathe), 打招呼 [dǎzhāohu]  การทักทาย, 稱呼 [chēnghu] คำเรียก เช่น 您怎麼稱呼? จะเรียกคุณว่าอะไรดีครับ, 呼喚 [hūhuàn] เรียก
 • 忽 [hū] เดี๋ยว –> 忽然 [hūrán] ฉับพลันนั้น/ทันใดนั้น, 忽忽 [hūhū] หุหุ
 • 胡 (鬍) [hú] หนวดเครา–> 胡說 [húshuō] พูดเหลวไหล(talk nonsense), 京胡 [jīnghú] ซอด้วง, 胡錦濤 [HúJǐntāo] หูจิ่นเทา(ประธานาธิบดี), 刮鬍子 [guāhúzi] โกนหนวด, 衚衕 [hútong] ตรอกซอย, 胡說八道 [húshuōbādào] ซี้ซั้วพูด/พูดส่งเดช, 胡桃 [hútáo] วอลนัท(walnut)
 • 葫 [hú] –> 葫蘆 [húlu] น้ำเต้า
 • 湖 [hú] ทะเลสาบ(lake) –> 湖南 [húnán] จังหวัดหูหนานของจีน, 江湖 [jiānghú] แม่น้ำและทะเลสาบ, 湖水 [húshuǐ] น้ำในบึง
 • 糊 [hú]* แป้งเปียก(paste) –> 糊塗 [hútu] เลอะเทอะ/ยุ่งเหยิง เช่น 糊塗人見錯就瞞 คนเลอะเทอะนั้นเมื่อทำผิดแล้วก็กลบเกลื่อน
 • 蝴 [hú] –> 蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ(butterfly)
 • 狐 [hú] จิ้งจอก(fox) –> 狐狸 [húli] จิ้งจอก, 狐犬 [húquǎn] สุนัขจิ้งจอก
 • 壺 (壺) [hú] กาน้ำ
 • 虎 [hǔ] –> 老虎 [lǎohǔ] เสือ(tiger), 壁虎 [bìhǔ] จิ้งจก, 大壁虎 [dàbìhǔ] ตุ๊กแก
 • 戶 [hù] ประตู, ครอบครัว –> 戶口 [hùkǒu] บัญชีธนาคาร, 窗戶 [chuānghu] หน้าต่าง, 家家戶戶 [jiājiāhùhù] ทุกๆครอบครัว, 戶籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 護 (護) [hù] ปกป้อง –> 愛護 [àihù] รักและทนุถนอม, 護士 [hùshi] พยาบาล, 護照 [hùzhào] พาสปอร์ต, 外交護照 [wàijiāohùzhào] หนังสือเดินทางทูต, 護理[hùlǐ] บำรุงรักษา,護髮素 [hùfàsù] ครีมนวดผม(hair conditioner)
 • 互 [hù] –> 相互 [xiānghù] ซึ่งกันและกัน(mutual)
 • 花 [huā] ดอกไม้ –> 花色 [huāsè] ลวดลายสีสัน เช่น 這件衣服的花色真漂亮 ลวดลายสีสันของเสื้อผ้าตัวนี้สวยจริงๆ, 花費 [huāfèi] ค่าใช้จ่าย, 蘭花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 天花 [tiānhuā] ฝีดาษ, 天花板 [tiānhuābǎn]  ฝ้าเพดาน, 桂花 [guìhuā ] ดอกกุ้ยฮวา, 梅花 [méihuā]  ดอกเหมย, 棉花 [miánhuā] ดอกฝ้าย, 櫻花 [yīnghuā] ดอกอิงฮวา, 淚花 [lèihuā] หยดน้ำตา, 火花 [huǒhuā] ประกายไฟ, 校花 [xiàohuā] ดาวโรงเรียน, 燭花 [zhúhuā] เปลวแสงเทียน, 煙花 [yānhuā] พลุ, 花炮 [huāpào] ดอกไม้ไฟ, 眼花 [yǎnhuā] ตาลาย, 白花花 [báihuāhuā] ขาวๆ เช่น 白花花的可愛女生很迷人。 , 花花世界 [huāhuāshìjiè] โลกแห่งดอกไม้, 種花 [zhònghuā] ปลูกไม้ดอก, 繡花 [xiùhuā] ลายปัก, 花圈 [huāquān] พวงมาลัย เช่น 喪葬花圈 พวงหรีด, 靈堂花圈 พวงหรีด, 花心 [huāxīn] หลายใจ, 花瓶 [huāpíng] แจกันดอกไม้, 鮮花 [xiānhuā] ดอกไม้สด, 花朵 [huāduǒ] ดอกไม้, 花瓣 [huābàn] กลีบดอกไม้, 花蕊 [huāruǐ] เกสรดอกไม้, 菊花 [júhuā]  ดอกเบญจมาศ, 葵花 [kuíhuā] ดอกทานตะวัน, 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 蓮花 [liánhuā] ดอกบัว, 花生 [huāshēng] ถั่วลิสง, 花紋 [huāwén] ลายดอกไม้, 九輪花 [jiǔlúnhuā]  ดอกขจร, 黃花九輪草 [huánghuājiǔlúncǎo] ต้นขจร
 • 滑 [huá] ลื่น –> 滑板 [huábǎn] กระดานลื่น, 滑輪 [huálún] รอก(pulley),  滑雪 [huáxuě] สกีหิมะ, 滑冰 [huábīng] สเก็ตน้ำแข็ง
 • 劃 [huá]* พาย –> 划船 [huáchuán] พายเรือ, 計劃 [jìhuà] วางแผน
 • 華 (華) [huá]* จีน –> 華山 [huáshān] เขาหัวซาน, 華人 [huárén] คนจีน, 華裔 [huáyì] คนเชื้อเสายจีน(เกิดอยู่ต่างประเทศ), 華僑 [huáqiáo] ชาวจีนอพยพ, 華麗 [huálì] สวยงาม, 繁華 [fánhuá] เจริญรุ่งเรือง, 華文 [huáwén] ภาษาจีน
 • 話 (話) [huà] พูดคุย –> 電話 [diànhuà] โทรศัพท์ ,電話機  [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 電話購物 [diànhuà gòuwù] ซื้อของทางโทรศัพท์, 手提電話 [shǒutídiànhuà] โทรศัพท์มือถือ, 說話 [shuōhuà] พูดคุย
 • 化 [huà] เปลี่ยนแปลง, แปลงร่าง, เคมี –> 化成 [huàchéng] กลายเป็น, 化妝品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง, 化學 [huàxué] เคมี
 • 畫 (畫) [huà] วาด –> 畫家 [huàjiā]  จิตรกร, 畫像 [huàxiàng] ภาพเหมือน, 國畫 [guóhuà] ภาพวาดจีน เช่น 我對國畫很有興趣。 ผมสนใจเรื่องภาพวาดจีนมาก, 畫面 [huàmiàn] ภาพฉาก เช่น 畫面非常漂亮。 ภาพฉากสวยมากๆ, 動畫片[dònghuàpiān] หนังการ์ตูน, 動畫 [dònghuà] ภาพเคลื่อนไหว/แอนิเมชั่น(animation)
 • 懷 [huái] หน้าอก,จิตใจ –> 懷孕 [huáiyùn] ตั้งครรภ์, 懷念 [huáiniàn] คิดถึง, 懷想 [huáixiǎng] คิดถึง, 懷抱 [huáibào] อ้อมอก, 懷裡 [huáilǐ] ในอ้อมกอด
 • 徊 [huái] –> 徘徊 [páihuái] เดินไปมา
 • 踝 [huái] ตาตุ่ม,ข้อเท้า –> 踝子骨 [huáizǐgǔ] กระดูกตาตุ่ม
 • 壞 (壞) [huài] เสีย –> 壞了 [huàile] เสียแล้ว, 壞處 [huàichù] ข้อเสีย, 壞人 [huàirén] คนไม่ดี, 壞蛋 [huàidàn] คนเลว
 • 歡 (歡) [huān] ยินดี –> 歡迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ(welcome), 受歡迎 [shòuhuānyíng] ได้รับความนิยม(popular/well-received) เช่น 1.非常受歡迎 ได้รับความนิยมสูง 2.這個歌手很受歡迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 歡迎光臨 [huānyíngguānglín] ยินดีต้อนรับ, 喜歡 [xǐhuan] ชอบ
 • 獾 [huān] ตัวแบดเจอร์(badger)
 • 環 (環) [huán] ล้อมรอบ –> 環境 [huánjìng] สิ่งแวดล้อม, 耳環 [ěrhuán] ตุ้มหู, O型環 [O xínghuán] โอริง
 • 還 (還) [huán]* คืน –> 還價 [huánjià] ต่อรองราคา, 退還 [tuìhuán] คืน(return)
 • 緩 (緩) [huǎn] ช้าๆ –> 緩緩流淌  ไหลไปอย่างช้าๆ (流淌 liútǎng ไหล)
 • 換 (換) [huàn] เปลี่ยน,แลกเปลี่ยน –> 交換 [jiāohuàn] แลกเแลี่ยน, 換衣服 [huànyīfú] เปลี่ยนเสื้อผ้า,  換大一號 [huàn dàyīhào] เปลี่ยนใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนี่ง, 換季 [huànjì] เปลี่ยนฤดู, 調換 [diàohuàn] แลกเปลี่ยน/สับเปลี่ยน, 換錢 [huànqián] แลกเงิน, 換代  [huàndài] เปลี่ยนยุค, 換輪胎 [huàn lúntāi] เปลี่ยนยางรถ
 • 宦 [huàn] ขุนนาง, ขันที –> 宦官 [huànguān] ขันที
 • 幻 [huàn] มายา –>  虛幻 [xūhuàn] มายา, 幻燈機 [huàndēngjī] เครื่องฉายสไลด์
 • 患 [huàn] ภัยพิบัติ –> 患難 [huànnàn] ตกทุกข์ได้ยาก, 患難見真情 [huànnàn jiànzhēnqíng] ตกทุกข์ได้ยากพบน้ำใสใจจริง, 患難與共 [huànnàn yǔgòng] ร่วมทุกข์ด้วยกัน
 • 慌 [huāng] กลัว –> 驚慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก
 • 皇 [huáng] จักรพรรดิ์, กษัตริย์  –> 皇上 [huángshang] ฮ่องเต้/จักรพรรดิ์, 皇帝 [huángdì] ฮ่องเต้, 秦始皇 [Qínshǐhuáng] จิ๋นซีฮ่องเต้
 • 黃 [huáng] สีเหลือง –> 黃色 [huángsè] สีเหลือง, 金黃 [jīnhuáng] สีทอง, 黃豆 [huángdòu] ถั่วเหลือง, 黃瓜 [ huángguā] แตงกวา, 薑黃 [jiānghuáng] ขมิ้น, 蛋黃 [dànhuáng]ไข่แดง, 蟹黃 [xièhuáng] ไข่ปู, 黃昏 [huánghūn] ยามพลบค่ำ, 黃疸 [huángdǎn] โรคดีซ่าน, 黃蜂 [huángfēng] ตัวต่อ
 • 簧 [huáng] –> 彈簧 [tánhuáng] สปริง(spring),  鱷魚夾 [ èyújiā] คลิปหนีบจระเข้, 彈簧夾 [tánhuángjiā] คลิปหนีบ
 • 皇 [huáng] จักรพรรดิ์, กษัตริย์ –> 皇上 [huángshang] ฮ่องเต้/จักรพรรดิ์, 皇帝 [huángdì] ฮ่องเต้, 秦始皇 [Qínshǐhuáng] จิ๋นซีฮ่องเต้
 • 蝗 [huáng] ตั๊กแตน –> 蝗蟲 [huángchóng] ตั๊กแตน(locust)
 • 磺 [huáng] กำมะถัน(sulphur)
 • 凰 [huáng] –> 鳳凰 [fènghuáng] หงส์
 • 徨 [huáng] –> 彷徨 [pánghuáng] ลังเล(hesitate)
 • 煌 [huáng] รุ่งโรจน์ –> 敦煌 [dūnhuáng] เมืองตุนหวง(เมืองในมณฑลกานซูของจีน)
 • 徨 [huáng] –> 彷徨 [pánghuáng] ลังเล(hesitate)
 • 晃 [huǎng]* แสงจ้าตา –> 晃眼 [huǎngyǎn] ทำให้ตาพร่า(dazzle)
 • 恍 (怳) [huǎng] ในฉับพลัน(suddenly) –> 恍然 [huǎngrán] ในฉับพลัน,  恍然大悟 [huǎngrándàwù] รู้แจ้งกระจ่างในฉับพลัน
 • 謊 (謊) [huǎng] โกหก(lie) –> 說謊 [shuōhuǎng] พูดโกหก, 謊言 [huǎngyán] คำโกหก
 • 幌 [huǎng] ป้ายโฆษณา(สมัยก่อนนิยมใช้ผ้ามาทำเป็นป้ายโฆษณาหน้าร้าน) –> 幌子 [huǎngzi] ป้ายร้าน
 • 揮 (揮) [huī] โบก, บัญชาการ –> 發揮 [fāhuī] แสดงความสามารถ, 指揮 [zhǐhuī] บัญชาการ, 揮手 [huīshǒu] โบกมือ เช่น 1.他走過時揮着手。 เขาโบกมือขณะเดินผ่าน 2.我揮着手告別。 ฉันโบกมืออำลา
 • 暉 (暉) [huī] แสงอาทิตย์ –> 餘暉 [yúhuī] แสงอาทิตย์ยามพลบค่ำ
 • 輝 (輝) [huī] แสงอันรุ่งโรจน์ –> 光輝 [guānghuī] เจิดจรัส/แสงอันรุ่งโรจน์, 落日霞輝 [luòrì xiáhuī] แสงอาทิตย์ตก
 • 灰 [huī] ขี้เถ้า, ท้อแท้ –> 灰心 [huīxīn] ท้อแท้
 • 恢 [huī] –> 恢復 [huīfù] ฟื้นฟู(recover)
 • 徽 [huī] สัญลักษณ์, ตรา –> 安徽省 [Ānhuīshěng] มณฑลอันฮุย, 黨徽 [dǎnghuī] สัญลักษณ์พรรค/ตราพรรค, 校徽 [xiàohuī] ตราโรงเรียน, 徽章 [huīzhāng] ตรา, 徽標 [huībiāo] ตรา/โลโก้
 • 回 [huí] กลับ –> 回答 [huídá] ตอบ, 回復 [huífù]  ตอบกลับ, 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย, 回去 [huíqu] กลับไป เช่น 我先回去跟太太商量一下。 ผมขอกลับไปปรึกษาภรรยาก่อน, 回來 [huílai] กลับมา เช่น 你什麼時候回來 ? เธอจะกลับมาเมื่อไหร่, 回電話 [huídiànhuà] โทรกลับ , 怎麼回事 [zěnmehuíshì] เกิดอะไรขึ้น
 • 悔 [huǐ] เสียใจ –> 後悔 [hòuhuǐ] เสียใจ(regret), 懺悔 [chànhuǐ] สำนึกผิด/กลับใจ(repent)
 • 毀 [huǐ] ทำลาย(destroy) –> 毀滅 [huǐmiè] ทำลายพินาศ, 拆毀 [chāihuǐ] รื้อทำลาย, 焚毀 [fénhuǐ] เผาพินาศ
 • 會 (會) [huì]* เป็น,สามารถ,เข้าใจ,จะ –> 會 [huì] เป็น/ได้ เช่น 1.您會說漢語嗎 ? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม 2.我會說一點兒漢語。 ฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย, 會 [huì] จะ เช่น 有時候會頭暈。 บางครั้งจะมึนหัว, 一會兒 [yíhuì ér] สักครู่, 會頭 [huìtóu] เท้าแชร์, 會同 [huìtóng] ร่วมกัน, 會堂 [huìtáng] ห้องโถง, 會見 [huìjiàn] พบปะ, 會議 [huìyì] การประชุม,
  會議室 [huìyìshì] ห้องประชุม, 會話 [huìhuà] สนทนา, 晚會 [wǎnhuì] งานราตรี,會館 [huìguǎn]  สมาคม, 工會 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน
 • 繪 (繪) [huì] วาด –> 繪畫 [huìhuà] วาด, 描繪 [miáohuì] พรรณนา
 • 匯 (匯) [huì] บรรจบ –> 匯率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, 匯票 [huìpiào] ดราฟท์, 匯款 [huì kuǎn] โอนเงิน, 匯費 [huìfèi] ค่าธรรมเนียมโอนเงิน
 • 誨 (誨) [huì] อบรบ,สั่งสอน –> 教誨 [jiàohuì] สั่งสอน(teaching)
 • 惠 [huì] –> 優惠 [yōuhuì] ให้สิทธิพิเศษ
 • 賄 (賄) [huì] สินบน –> 賄款 [huìkuǎn] ติดสินบน, 賄金 [huìjīn] เงินสินบน, 索賄 [suǒhuì] รีดไถสินบน
 • 慧 [huì] ปัญญา –> 智慧 [zhìhuì] สติปัญญา
 • 彗 [huì] ไม้กวาด(broom) –> 彗星 [huìxīng] ดาวหาง(comet)
 • 昏 (昬) [hūn] โพล้เพล้, สลัว –> 昏暗 [hūnàn] สลัว/ไม่สว่าง, 天昏地暗 [tiānhūndìàn] มืดฟ้ามัวดิน,昏迷 [hūnmí] เป็นลม
 • 婚 [hūn] แต่งงาน –>  結婚 [jiéhūn] แต่งงาน(get married), 婚禮 [hūnlǐ] พิธีแต่งงาน(wedding ceremony), 婚姻[hūnyīn] เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงาน, 離婚 [líhūn] หย่าร้าง(divorce), 訂婚 [dìnghūn] หมั้น(get engaged), 未婚 [wèihūn] โสด
 • 葷 (葷) [hūn] อาหารคาว –> 吃葷 [chīhūn] ทานเนื้อสัตว์(eat meat)
 • 渾 [hún]  –> 渾身 [húnshēn]  ทั้งตัว(all over body) เช่น 渾身沒力氣。 ไม่มีแรงไปทั้งตัว
 • 餛 [hún]  –> 餛飩 [húntún] เกี้ยว
 • 混 [hún]* –> 混蛋 [húndàn] ไอ้ระยำ
 • 混 [hùn]* ผสม,มั่วๆ –> 混合 [hùnhé] ผสมกัน, 混合泳 [hùnhéyǒng] ว่ายน้ำท่าผสม
 • 暉 (暉) [huī] แสงอาทิตย์
 • 揮 (揮) [huī] โบก –> 揮手 [huīshǒu] โบกมือ
 • 會 [huì] เข้าใจ, รู้, สามารถ, รวมตัว –> 國會 [guóhuì] รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, 會合 [huìhé] รวมตัวกัน, 開會 [kāihuì] เปิดประชุม, 不會 [bùhuì] ไม่ จะไม่,會議 [huìyì] การประชุม, 會議室 [huìyìshì] ห้องประชุม
 • 賄 (賄) [huì] สินบน –> 賄賂 [huìlù] ติดสินบน(bribe) , 賄款 [huìkuǎn] ติดสินบน, 賄金 [huìjīn] เงินสินบน
 • 活 [huó] ชีวิต –> 生活費 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 活該 [huógāi] สมน้ำหน้า, 活潑 [huópō] กระปรี้กระเปร่า, 活血 [huóxuè] การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต, 活動 [huódòng] ออกกำลังกาย, 準備活動 [zhǔnbèihuódòng]  วอร์มร่างกาย
 • 火 [huǒ] ไฟ –> 縱火 [zònghuǒ] วางเพลิง(set fire to), 火車 [huǒchē] รถไฟ, 火藥 [huǒyào] ดินปืน, 火傷 [huǒshāng] ไฟลวก, 火剪 [huǒjiǎn] จรวด ขีปนาวุธ, 火花塞 [huǒhuāsāi] หัวเทียน(spark plug), 火花塞電線 [huǒhuāsāidiànxiàn] สายหัวเทียน
 • 伙 (夥) [huǒ] เพื่อน –> 夥伴 [huǒbàn] เพื่อนฝูง, 傢伙 [jiāhuo] เครื่องใช้/อาวุธ/คน/ปศุสัตว์
 • 貨 (貨) [huò] สินค้า,เงินตรา –>貨物 [huòwù] สินค้า(goods), 貨幣 [huòbì] เงินตรา(currency), 年貨 [niánhuò] สินค้าฉลองปีใหม่, 百貨 [bǎihuò] สรรพสินค้า, 百貨商店 [bǎihuòshāngdiàn] ห้างสรรพสินค้า, 假貨 [jiǎhuò] สินค้าปลอม, 冒牌貨 [mào​pái​huò] สินค้าปลอม, A貨 สินค้าเกรดA
 • 或 [huò] อาจจะ,หรือ –> 或者 [huòzhě] หรือ(maybe), 或許 [huòxǔ] อาจจะ(perhaps), 或是 [huòshì] หรือ/อาจจะ
 • 惑 [huò] –> 誘惑 [yòuhuò] ยั่วยวน, 困惑 [kùnhuò] สับสน เช่น 感覺困惑 รู้สึกสับสน
 • 霍 [huò] แซ่ฮั่ว, ฉับพลัน –> 霍元甲 [Huò Yuánjiǎ] ฮั่วหยวนเจี่ย(ชื่อนักแสดง)
 • 禍 [huò] ภัย,โชคร้าย –> 病從口入 禍從口出 [bìngcóngkǒurù,huòcóngkǒuchū] โรคเข้าทางปาก ภัยออกจากปาก, 禍事 [huòshì] ภัยพิบัติ, 禍根 [huògēn] รากเหง้าแห่งภัยพิบัติ, 車禍 [chēhuò] อุบัติเหตุทางรถ
 • 豁 [huò]* –> 豁然開朗 [huòránkāilǎng] รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย
 • 獲 (獲) [huò] จับกุม,ได้รับ,เก็บเกี่ยว –> 獲得 [huòdé] ได้รับ(obtain), 獲取 [huòqǔ] ได้รับ, 獲勝 [huòshèng] ได้รับชัยชนะ(win victory), 獲准 [huòzhǔn] ได้รับอนุญาติ(get permission), 收穫 [shōuhuò] เก็บเกี่ยว(harvest), 獲獎 [huòjiǎng] ได้รับรางวัล(to win a prize), 查獲 [cháhuò] ตรวจยึด

——————————————————————————————

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!