May 182013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

เคเบิ้ลไทร์ [扎带]

เคเบิ้ลไทร์ [扎带]

สารพัดชื่อของเคเบิ้ลไทร์ (หนวดกุ้ง, สายรูด) คุณรู้จักไหม

  • 扎带 [zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 尼龙扎带 [nílóng zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 扎线带 [zāxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 束线带 [shùxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 尼龙束带 [nílóng shùdài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>