สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 062011
 

airplane

 • 飛機 [fēijī] เครื่องบิน
 • 機身 [jīshēn] ลำตัวเครื่องบิน
 • 機翼 [jīyì] ปีกเครื่องบิน
 • 跑道 [pǎodào] ลานบิน
 • 飛行員 [fēixíngyuán] นักบิน
 • 副駕駛員 [fùjiàshǐyuán] ผู้ช่วยนักบิน
 • 機長 [jīzhǎng] กัปตัน
 • 班機 [bānjī] สายการบิน
 • 客機 [kèjī] เครื่องบินโดยสาร
 • 貨機 [huòjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า
 • 黑匣子 [hēixiázi] กล่องดำ
 • 運輸機 [yùnshūjī] เครื่องบินลำเลียง
 • 單翼飛機 [dānyìfēijī] เครื่องบินปีกชั้นเดียว
 • 滑翔機 [huáxiángjī] เครื่องร่อน
 • 教練機 [jiàoliànjī] เครื่องฝึกหัดบิน
 • 噴氣式飛機 [pēnqìshìfēijī] เครื่องบินไอพ่น
 • 水陸兩用飛機 [shuǐlùliǎng yòngfèijī] เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้
 • 水上飛機 [shuǐshàngfēijī] เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้,เครื่องบินทะเล
 • 渦輪噴射飛機 [wōlúnpēnshèfēijī] เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ
 • 運輸機 [yùnshūjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า,เครื่องบินขนส่ง
 • 直升機 [zhíshèngjī] เฮลิคอปเตอร์
 • 超音速 [chāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(อัตราความเร็ว 1,200 กม.ต่อชั่วโมง)
 • 高超音速 [gāochāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(เหนือชั้นขึ้นไปอีก)
 • 亞音速 [yàyīnsù] ช้ากว่าความเร็วเสียง
 • 空中客車 [kōngzhōngkèchē] เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ (Airbus)
 • 波音 [bōyīn] เครื่องบินโบอิ้ง
 • 協和 [xiéhé] เครื่องบินคอนคอรด์
 • 偵察機 [zhēnchájī] เครื่องบินสอดแนม
 • 雷達 [léidá] เรดาร์
 • 飛機票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
 • 單程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
 • 來回票 [láihuìpiào] ตั๋วไปกลับ
 • 飛機耽誤 [fēijīdānwù] เครื่องบินดีเลย์
 • 登機牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง
 • 登機 [dēngjī] ขึ้นเครื่อง
 • 單程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
 • 直飛 zhífēi บินตรง
 • 轉機 [zhuǎnjī] เปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่อง
 • 塔台 [tǎtái] หอบังคับการบิน
 • 航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน
 • 飛鳥航空公司 [fēiniǎo hángkōnggōngsī] นกแอร์
 • 搭台 [dātái] หอบังคับการบิน
 • 駕駛艙 [jiàshǐcāng] ห้องนักบิน
 • 行李艙 [xínglǐcāng] ห้องเก็บสัมภาระ
 • 行李傳送帶 [xínglǐchuánsòngdài] สายพานลำเลียงกระเป๋า
 • 客艙 [kècāng] ที่นั่งผู้โดยสาร
 • 頭等艙 [tóuděngcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
 • 商務艙 [shāngwùcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
 • 經濟艙 [jīngjìcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
 • 火箭 [huǒjiàn] จรวด
 • 機場 [jīchǎng] สนามบิน (airport)
 • 機場建設費 [jīchǎng jiànshèfèi] ภาษีสนามบิน (airport tax)
 • 機場控制區 [jīchǎng kòngzhìqū]  เขตควบคุมภายในท่าอากาศยาน
 • 航線 [hángxiàn] เส้นทางการบิน
 • 領事館 [lǐngshìguǎn] สถานกงสุล
 • 大使館 [dàshǐguǎn] สถานเอกอัครราชฑูต

ศัพท์ภาษาจีน: การเดินทางออกนอกประเทศ1

ศัทพ์ภาษาจีน: การเดินทางออกนอกประเทศ2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!