สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 082012
 
เครื่องดนตรี [樂器]

เครื่องดนตรี [樂器]

 • 樂器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
 • 鼓 [gǔ] กลอง
 • 架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
 • 琴 [qín] พิณ
 • 打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
 • 敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
 • 彈 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (彈吉他)
 • 鋼琴 [gāngqín] เปียโน
 • 鍵 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (鋼琴鍵)
 • 手風琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
 • 口風琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
 • 豎琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
 • 琵琶 [pípa] พีผา, pipa
 • 瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน
 • 箏 [zhēng] เจิง, กู่เจิง
 • 吉他 [jítā] กีตาร์
 • 電吉他 [diànjítā] กีตาร์ไฟฟ้า, electric guitar
 • 五弦琴 [wǔxiánqín] แบนโจ
 • 碰 [pèng] กระทบ,กระแทก
 • 吹 [chuī] เป่า
 • 號角 [hàojiǎo] เขาเป่าสัญญาณ
 • 笛 [dí] ขลุ่ย
 • 弦 [xián] สาย เช่น สายกีตาร์ (吉他弦)
 • 拉 [lā] สี เช่น สีไวโอลิน (拉小提琴 )
 • 小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน
 • 大提琴 [dàtíqín] เชลโล
 • 二胡 [èrhú] ซอสองสาย
 • 鑼 [luó] ฆ้อง, gong
 • 鈸 [bo] ฉาบ
 • 唱機 [chàngjī] เครื่องเล่นแผ่นเสียง
 • 錄音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 錄音帶 [lùyīndài] เทปคาสเซ็ท, cassette
 • 唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
 • 耳機 [ěrjī] หูฟัง
 • 揚聲器 [yángshēngqì] ลำโพง
 • 麥克風 [màikèfēng] ไมโครโฟน, microphone他會演奏多種樂器。
  He can play a lot of different instruments.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!