สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

อักษรจีนเลียงเสียง

อักษรจีนเลียนเสียง หรือคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น  โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音譯) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

1. Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白蘭地 [bái lán dì]
2. Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
3. Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龍 [ní lóng]
4. Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 蘇維埃 [sū wéi āi]
5. Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
6. Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
7. Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙發 [shā fā]
8. Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
9. Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 邏輯 [luó jí]
10. Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷達 [léi dá]
11. Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
12. Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷貝 [kǎo bèi]
13. Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
14. Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
15. Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麥克風 [mài kè fēng]
16. Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 馬達 [mǎ dá]
17. Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
18. Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 鐳射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音譯加註詞) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā]
คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 馬克思主義 [mǎ kè sī zhǔ yì]
คำว่า主義หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 馬克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng]
คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普車 [jí pǔ chē]
คำว่า車หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 來福槍 [lái fú qiāng]
คำว่า槍หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 來福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托車 [mó tuō chē]
คำว่า車หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu]
คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “餅乾” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

 

ตารางตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาัอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
penicillin 盤尼西林 pie card 卡片
neon 霓虹燈 nylon 尼龍 tyre (輪)胎
hula 呼啦圈 cartoon 卡通 smart 時髦
bungee 蹦極 marathon 馬拉松 motor 馬達
pudding 布丁 pizza 比薩餅 chocolate 巧克力
salad 沙拉 hamburger 漢堡包 sandwich 三明治
Internet 因特網 ballet 芭蕾舞 Cast 卡司
ice cream 冰激凌 clone 克隆技術 radar 雷達
tittup 踢踏舞 asprin 阿司匹林 vitamin 維他命
beer 啤酒 coffee 咖啡 sofa 沙發
poker 撲克牌 angel 安琪兒 show
jeep 吉普車 engine 引擎 romantic 羅曼蒂克
logic 邏輯 humor 幽默 model 模特
Romantic 羅曼蒂克 salon 沙龍 hysteria 歇斯底里
jazz 爵士樂 guitar 吉他 cool
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
mike 麥克風 party 派對 shock 休克
fan 粉絲 bus 巴士 taxi 的士
mini 迷你 hotdog 熱狗 Coke 可樂
Sprite 雪碧 copy 拷貝 sauna 桑拿
gene 基因 blog 博客 boycott 杯葛
toast 吐司 mosaic 馬賽克 shampoo 香波
AIDS 艾滋病 milk shake 奶昔 hacker 黑客
mummy 媽咪 mummy 木乃伊 bowling 保齡球
golf 高爾夫 bar 酒吧 carnival 嘉年華
a jar of   beer 扎啤 lemon 檸檬 disco 迪斯科
OPEC 歐佩克 TOEFL 托福 IELTS 雅思
bikini 比基尼 karting 卡丁車 Viagra 偉哥
T-shirt T恤衫 cheese 起司 Montage 蒙太奇
curry 咖喱 yog(h)urt 優格 cookie 曲奇
geometry 幾何 club 俱樂部 system 系統
marathon 馬拉松 fascist 法西斯 Nazi 納粹
waterloo 滑鐵盧 Snooker 斯諾克 puff 泡芙
Beatles 披頭士 cigar 雪茄 jack (皮)夾克
heroin 海洛因 modern 摩登 laser 鐳射
talk show 脫口秀 caffeine 咖啡因 nicotine 尼古丁
cocaine 可卡因 TNT 梯恩梯 koala 考拉
yo-yo 悠悠球 carbine 卡賓槍 utopia 烏托邦
UFO 幽浮 dozen (一)打 ton
morphine 嗎啡 sax(phone) 薩克斯 brandy 白蘭地
tank 坦克 Domino 多米諾(骨牌) sonar 聲納
bandage 繃帶 vaseline 凡士林 barret 貝雷帽
soda 蘇打 waltz 華爾茲 mango 芒果
DDVP 敵敵畏 DDT 滴滴涕 valve
tips 貼士 rifle 來複槍 cannon 加農炮
quinine 奎寧 tractor 拖拉機 totem 圖騰
dahlia 大麗花 don meter
gram trust 托拉斯 syndicate 辛迪加
pump karat mile
hormone 荷爾蒙 whisky 威士忌 Olympics 奧林匹克
ammonia topology 拓撲學

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!