สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 192011
 
老 [lǎo] ผู้สูงวัย, ท่านผู้เฒ่า, เก่า, เก่าแก่, มากด้วยประสบการณ์,คำพูดที่ให้เกียรติ
老地方 [lǎodìfang] สถานที่เดิม
老在外面 [lǎozàiwàimiàn] มักจะออกไปข้างนอก
老醫生 [lǎoyīshēng] อาจารย์หมอ
老字號 [lǎozìhào] ร้านยี่ห้อเ่ก่าแก่
老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, ชาวบ้าน
老闆 [lǎobǎn] เถ้าแก่
老闆娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย
老伴,老伴兒 [lǎobàn,lǎobànr] ชื่อเรียกกันระหว่างสามีภรรยาที่สูงวัย(เช่น ตาแก่,ยายแก่), 老年夫妻相互之間的稱謂 (稱謂 [chēngwèi] คำเรียก)
老保守 [lǎobǎoshǒu] อนุรักษ์นิยม, 極端保守的人
老鴇 [lǎobǎo] แม่เล้า, 舊時開妓院的女人,鴇母
老本 [lǎoběn] ทุนเดิม, 最初的本錢
老鼻子 [lǎobízi] ปริมาณมาก,จำนวนมาก
老表 [lǎobiǎo] ลูกพี่ลูกน้อง
老兵 [lǎobīng] ทหารเก่า
老伯 [lǎobó] ลุง
老財 [lǎocái] เศรษฐีเงินถัง
老巢 [lǎocháo] ซ่องโจร
老成 [lǎochéng] สุขุมรอบคอบและมีประสบการณ์
老大 [lǎodà] พี่ใหญ่
老大娘 [lǎodàniáng] ป้า
老大爺 [lǎodàye] ลุง
老公 [lǎogōng] ผัว
老公公 [lǎogōnggong] ตาเฒ่า, พ่อผัว
老姑娘 [lǎogūniang] สาวแก่
老漢 [lǎohàn] ชายแก่
老虎 [lǎohǔ] เสือ
老花眼 [lǎohuāyǎn] ตาคนแก่, 老視眼的通稱
老化 [lǎohuà] ทำให้เก่าแก่ลง, คร่ำครึ
老家 [lǎojiā] บ้านเกิด
老監 [lǎojiān] คุกเก่า
老交情 [lǎojiāoqing] เพื่อนเก่า
老境 [lǎojìng] วัยชรา
老酒 [lǎojiǔ] เหล้า, เหล้าเส้าซิน(紹興酒)
老老 [lǎolao] คุณยาย
老練 [lǎoliàn] มีทักษะ,ช่ำชอง, 經驗豐富的
老路 [lǎolù] เส้นทางเก่า, 以前走過的道路
老媽子 [lǎomāzi] สาวใช้(คำโบราณ), 舊指歲數較大的女僕
老毛病 [lǎomáobìng] โรคคนแก่
老奶奶 [lǎonǎinai] คุญยาย

老年 [lǎonián] อายุมาก, 生命的晚年
老年人 [lǎoniánrén] ผู้สูงอายุ, 上了年紀或較老的人
老娘 [lǎoniáng] เป็นคำเรียกแม่สมัยก่อน, ใช้เรียกแทนตัวเอง(ไม่สุภาพ)
老牌 [lǎopái] ยี่ห้อเก่าแก่
老婆 [lǎopo] เมีย
老太太 [lǎotàitai] คุณยาย, คุณแม่
老饕 [lǎotāo] กินมูมมาม
老套 [lǎotào] ลักษณะที่ล้าสมัย
老天爺 [lǎotiānyé] พระเจ้า
老頭兒 [lǎotóur] ผู้เฒ่า
老頭子 [lǎotóuzi] ตาเฒ่า
老外 [lǎowài] ชาวต่างชาติ (外國人)
老頑固 [lǎowánggù] คนคร่ำครึ
老問題 [lǎowèntí] ปัญหาเก่า
老翁 [lǎowēng] คนชรา
老鄉 [lǎoxiāng] คนบ้านเดียวกัน
老相好 [lǎoxiānghǎo] คนรักเก่า, 舊情人
老相識 [lǎoxiāngshí] คนรู้จักเก่า, 老熟人
老小 [lǎoxiǎo] ภรรยาและบุตร; ผู้สูงอายุและเด็กโดยทั่วไปหมายถึงสมาชิกในครอบครัว
老兄 [lǎoxiōng] ลูกพี่
老朽 [lǎoxiǔ] แก่หงำเหงือก
老眼光 [lǎoyǎnguāng] มุมมองที่ล้าสมัย, วิสัยทัศน์เก่า
老幺 [lǎoyāo] คนที่อายุน้อยที่สุด
老爺 [lǎoye] เจ้านาย, คุณตา
老爺爺 [lǎoyéye] คุณปู่
老爺子 [lǎoyézi] คุณพ่อ
老一套 [lǎoyītào] แบบเก่า
老鷹 [lǎoyīng] นกอินทรี
老油子 [lǎoyóuzi] บุคคลที่มีประสบการณ์และไหวพริบเก่า
老於世故 [lǎoyú-shìgù] รอบรู้ในทางโลก
老嫗 [lǎoyù] ยายแก่, 老婦人
老玉米 [lǎoyùmi] ข้าวโพด
老早 [lǎozǎo] แต่เนิ่นๆ
老賬 [lǎozhàng] บัญชีเก่า, 舊賬
老丈 [lǎozhàng] ท่านผู้เฒ่า
老者 [lǎozhě] ชายชรา, ผู้อาวุโส
老着臉皮 [lǎozheliǎnpí] อย่างไม่มียางอาย
老子 [Lǎozǐ] ศาสดาเล่าจื๊อ
老子 [lǎozi] บิดา, เป็นเรียกแทนตัวเองของชายผู้สูงอายุ
老總 [lǎozǒng] ผู้จัดการใหญ่
老祖宗 [lǎozǔzōng] บรรพบุรุษ, บรรพชน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!