สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 202013
 
ภาษาจีนอิเล็กทรอนิคส์

ภาษาจีนอิเล็กทรอนิคส์

 • 電子 [diànzǐ] อีเล็กทรอนิคส์
 • 電子工程師 [diànzǐ gōngchéngshī]  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (electrical engineering)
 • 電氣 [diànqì] ไฟฟ้า
 • 電氣工程師 [diànqì gōngchéngshī] วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineer)
 • 技師 [jìshī] ช่างเทคนิค (technician)
 • 技術 [jìshù] เทคนิค, เทคโนโลยี
 • 電路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (electric circuit)
 • 芯片 [xīnpiàn] ชิป (chip)
 • 二極管 [èrjíguǎn] ไดโอด (diode)
 • 半導體 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ/เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor)
 • 晶體管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์ (transistor)
 • 電阻器 [diànzǔqì] ตัวต้านทาน (resistor)
 • 電容器 [diànróngqì] ตัวเก็บประจุ/คาปาซิสเตอร์ (capacitor)
 • 集成電路/積體電路 [jíchéngdiànlù / jītǐdiànlù] วงจรรวม/ไอซี (integrated circuit-IC)
 • 電路板 [diànlùbǎn] แผงวงจร
 • 打印電路板 [dǎyìn diànlù bǎn]  บอร์ดแผงวงจร/PCB電路板 (print circuit board)
 • 氧化物 [yǎnghuàwù] ออกไซด์ (oxide)
 • 金屬氧化物半導體晶體管 [jīnshǔyǎnghuàwùbàn dǎotǐ jīngtǐguǎn] มอสเฟต (metal oxide semiconductor transistor / MOSFET)
 • 電子管 [diànzǐguǎn] หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube)
 • 電子管擴音機 [diànzǐguǎn kuòyīnjī]  แอมป์หลอด
 • 晶體管擴音機 [jīngtǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์ทรานซิสเตอร์
 • 烙鐵 [làotie] หัวแร้งบัดกรี (soldering iron)
 • 電烙鐵 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron
 • 銀焊,銀條,銀絲,銀線  [yínhàn, yíntiáo, yínsī, yínxiàn] ตะกั่วบัดกรี

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!