สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 142013
 

“美麗” กับ “漂亮” 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน (ในบางกรณี) 美麗 ก็คือ “น่าดู”, “สวยงาม”, “งดงาม” หรือ “漂亮” นั่นเอง

ข้อแตกต่างสำคัญ คือ

1. ในแง่ความหมาย และประเภทของคำ

 • “美麗” เป็นคำคุณศัพท์ (形容詞) แปลว่า “สวยงาม”, “งดงาม”, “ดูดี” ฯลฯ ความหมายในภาษาจีน คือ “好看的” เป็นความรู้สึกที่เมื่อได้เห็นแล้วเกิดความสุขใจ หรือมีความสุข (快感) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “beautiful”
 • ส่วน “漂亮” เป็นคำกริยา (動詞) หมายถึง “好看” หรือ “美觀” แปลว่า “สวยงาม”, “งดงาม”, “ดูดี”, “หน้าตาดี”, “หล่อเหลา” เช่นกัน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “beautiful”, “pretty”, “gook-looking”, “handsome”

เราสามารถใช้ทั้ง 2 คำนี้กับคน, การแต่งกาย, สิ่งของ, สถานที่ หรือสภาพแวดล้อมได้ทั้งคู่แต่เมื่อใช้กับคน

 • “美麗” จะใช้กับเพศหญิงเท่านั้น
 • ส่วน “漂亮” ใช้ได้ทั้งเพศหญิง และเพศชาย “漂亮” เมื่อใช้กับเพศชายจะหมายถึง “หล่อเหลา” หรือ handsome นั่นเอง

** “漂亮” ยังมีอีกความหมายหนึ่ง คือ “โดดเด่น”, “ยอดเยี่ยม” (splendid, remarkable) หรือ “出色” ในภาษาจีน มักใช้กับการบรรยายการกีฬา, การแข่งขัน, ภาษา, การกระทำ เป็นต้น (美麗ไม่ใช้ในความหมายนี้)

** “美麗” ยังหมายถึง “สูงส่ง”, “ดีงาม” มักใช้ขยาย หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งของ, คุณธรรม หรือจริยธรรมของคน เช่น 美麗動人的傳說 (漂亮 ไม่ใช้ในความหมายนี้)

2. ในแง่ไวยกรณ์

 • “美麗” สามารถเป็นบทขยายนาม (定語) โดยต้องมี 的 อยู่ด้วยเสมอ, ภาคแสดง (謂語) และบทเสริม (補語) แต่ไม่สามารถซ้ำคำ (重疊) ได้
 • ส่วน “漂亮” สามารถเป็นบทขยายนาม (定語), ภาคแสดง (謂語), บทเสริม (補語) และสามารถซ้ำคำ (重疊) เป็น 漂漂亮亮ได้

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 她是個美麗/漂亮的姑娘。ใช้กับผู้หญิง, เป็นบทขยายนาม (定語)
 • 這兒的風景美麗極了。ใช้กับสถานที่, เป็นภาคแสดง (謂語)
 • 她長得很漂亮/美麗。ใช้กับผู้หญิง, เป็นบทเสริม (補語)
 • 他長得很漂亮。ใช้美麗ไม่ได้ เพราะใช้กับผู้ชาย, เป็นบทเสริม (補語)
 • 這麼漂亮的衣服在哪兒買的?ใช้กับสิ่งของ, เป็นบทขยายนาม (定語)
 • 這輛車真漂亮。ใช้กับสิ่งของ, เป็นภาคแสดง (謂語)
 • 她今天打扮得漂漂亮亮。ใช้กับการแต่งกาย, เป็นบทเสริม (補語) และซ้ำคำ (重疊)

“漂亮” ถ้าหมายถึง “出色” หรือ “โดดเด่น”, “ยอดเยี่ยม” จะใช้เป็นบทขยายนาม (定語) และบทเสริม (補語) เท่านั้น

 • 戰士們打了一個漂亮仗。เป็นบทขยายนาม (定語)
 • 馬納的漢語說得很漂亮。เป็นบทเสริม (補語)
 • 這個球進得真漂亮!เป็นบทเสริม (補語)

3. ในแง่เซ้นส์ หรือความรู้สึกทางภาษา (語感) (เซ้นส์ทางภาษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก (ถ้าไม่ใช่คนจีน หรือเจ้าของภาษา) แต่ก็สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการสังเกต และการศึกษาเรียนรู้เยอะๆ) ระหว่าง 2 คำนี้ คือ

 • “美麗” มักใช้กับทัศนียภาพ, วิว,ทิวทัศน์ต่างๆ (นอกจากใช้กับผู้หญิง)
 • ส่วน “漂亮” มักใช้กับเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, สิ่งของ, อาคาร เป็นต้น (นอกจากใช้กับคน (ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง))

“美麗” เป็นความสวยงาม, งดงามที่แฝงไว้ด้วยความเคร่งขรึม, สง่างาม, ยิ่งใหญ่ ถ้าใช้ “美麗” ผู้พูด และผู้ฟังจะมีความรู้สึกเหล่านี้แฝงอยู่ ส่วน “漂亮” ไม่แฝงความรู้สึกทำนองนี้

สุดท้าย “美麗” มักใช้ในภาษาเขียน (ภาษาพูดก็ใช้ได้) ส่วน “漂亮” มักใช้ในภาษาพูด

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!