สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 112012
 

วันนี้มีศัพท์จีนเกี่ยวกับรูปทรงมาฝากค่ะ (形狀) คำว่ารูปทรงภาษาจีนอ่านว่าสิงจ้วง

 • 形狀 [xíngzhuàng] รูปทรง (shape)
 • 圓形 [yuánxíng] หยวนสิง = วงกลม
 • 半圓形 [bànyuánxíng] กึ่งวงกลม
 • 橢圓形 [tuǒyuánxíng] ถั่วหยวนสิง = วงรี
 • 三角形 [sānjiǎoxíng] ซานเจี่ยวสิง = สามเหลี่ยม
 • 正三角形 [zhèng sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
 • 等邊三角形 [děngbiān sānjiǎoxíng] เติ่งเปียนซานเจี่ยวสิง=สามเหลี่ยมด้านเท่า
 • 直角三角形 [zhíjiǎo sānjiǎoxíng] จื๋อเจี่ยวซานเจี่ยวสิง =สามเหลี่ยมมุมฉาก
 • 四方形 [sìfāngxíng] ซื่อฟางสิง = สี่เหลี่ยม
 • 正方形 [zhèngfāngxíng] เจิ้งฟังสิง = สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • 長方形 [chángfāngxíng] ฉางฟังสิง = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 五角形 [wǔjiǎoxíng] อู๋เจี่ยวสิง = ห้าเหลี่ยม
 • 八角形 [bājiǎoxíng] ปาเจี่ยวสิง = แปดเหลี่ยม
 • 球形 [qiúxíng] ฉิวสิง = ทรงกลม
 • 圓柱形 [yuánzhùxíng] หยวนจู้สิง = ทรงกระบอก
 • 金字塔形 [jīnzì tǎxíng] จินจื้อถ่าสิง = ทรงปิรามิด
 • 圓錐形 [yuánzhuīxíng] หยวนจุยสิง = ทรงกรวย
 • 直線 [zhíxiàn] จื๋อเซี่ยน = เส้นตรง
 • 曲線 [qūxiàn] ชวีเซี่ยน = เส้นโค้ง
 • 平行線 [píngxíng xiàn] เส้นขนาน
 • 之字線 [zhīzì xiàn] เส้นซิกแซ็ก
 • 垂直線 [chuízhí xiàn] เส้นแนวตั้งฉาก
 • 對角線 [duìjiǎo xiàn] เส้นทแยงมุม
 • 點線 [diǎn xiàn] เส้นประ
 • 半徑 [bànjìng] เส้นรัศมี
 • 圓周 [yuánzhōu] เส้นรอบวง
 • 直徑 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง
 • 地平線 [dìpíngxiàn] เส้นแนวนอน
 • 螺線 [luó xiàn] เส้นขดก้นหอย
 • 不等邊三角形 [bùděngbiān sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
 • 平行四邊形 [píngxíng sìbiānxíng] สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 • 六角形 [liùjiǎoxíng] หกเหลี่ยม
 • 等腰三角形 [děngyāo sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 • 菱形 [língxíng] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • 梯形 [tīxíng] สี่เหลี่ยมคางหมู
 • 多角形 [duōjiǎoxíng] รูปหลายเหลี่ยม

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我愛漢語

อ่านเพิ่มเติม…ศัพท์ภาษาจีน: คณิตศาสตร์ [數學]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!