May 282013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

扶手

扶手

 • 扶手 [fúshǒu]  มือจับ, ราวจับ
 • 浴缸扶手 [yùgāng fúshǒu] ราวจับอ่างอาบน้ำ
 • 卫生间扶手 [wèishēngjiān fúshǒu] ราวจับในห้องน้ำ
 • 不绣钢扶手  [bùxiùgāng fúshǒu] ราวจับสแตนเลส
 • 楼梯扶手 [lóutī fúshǒu] ราวบันได
 • 摩托车后扶手 [mótuōchē hòu fúshǒu] ราวจับด้านหลังรถจักรยานยนต์
 • 公交扶手 [gōngjiāo fúshǒu] ราวจับรถบัส
 • 登车扶手 [dēngchē fúshǒu] ราวจับขึ้นรถ

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 晒衣架, 晾衣架 [shàiyījià, liàngyījià] ราวตากผ้า
 • 晒衣绳 [shài yīshéng] เชือกราวตากผ้า
 • 窗帘轨 [chuānglián guǐ] ราวผ้าม่าน
 • 窗帘轨道 [chuānglián guǐdào] รางผ้าม่าน
 • 窗帘环 [chuānglián huán] ห่วงผ้าม่าน

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>