Jun 232013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

二手 เอ้อร์โส่ว มือสอง คำนี้มักวางอยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นค่ะ
เช่น

  • 二手书 èrshǒushū หนังสือมือสอง
  • 二手车 èrshǒuchē รถมือสอง
  • 二手房 èrshǒufáng ที่อยู่อาศัยมือสอง
  • 二手品 èrshǒupǐn สินค้ามือสอง
  • 二手市场 èrshǒushìchǎng ตลาดมือสอง
  • 二手衣服 èrshǒuyīfú เสื้อผ้ามือสอง
  • 二手包 èrshǒubāo กระเป๋ามือสอง
  • 二手货 èrshǒuhuò สินค้ามือสอง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>