สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 232013
 
ป้ายเตือน 警告標誌牌

ป้ายเตือน 警告標誌牌

警告標誌牌 [jǐnggàobiāozhìpái] ป้ายเตือน

 • 必須戴防護眼鏡 [bìxū dàifánghù yǎnjìng] ต้องสวมแว่นตาป้องกัน
 • 必須戴防護手套 [bìxū dàifánghù shǒutào] ต้องสวมถุงมือป้องกัน
 • 必須戴口罩 [bìxū dài kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากาก
 • 必須戴防塵口罩 [bìxū dàifángchén kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากกันฝุ่น
 • 必須戴防毒口罩 [bìxū dài fángdú kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากป้องกันพิษ
 • 必須戴防化口罩 [bìxū dàifánghuà kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากกันสารเคมี
 • 必須戴全面罩 [bìxū dàiquánmiànzhào] สวมหน้ากากเต็มหน้า
 • 必須穿防化服 [bìxū chuānfánghuàfú] ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมี
 • 必須系安全帶 [bìxū xìānquándài] ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
 • 必須戴安全帽 [bìxū dàiānquánmào] ต้องใส่หมวกนิรภัย
 • 必須穿圍裙 [ bìxū chuānwéiqún] ต้องสวมผ้ากันเปื้อน
 • 當心觸電 [dāngxīn chùdiàn] อันตรายไฟฟ้าแรงสูง
 • 當心滑跌 [dāngxīnhuádiē] ระวังลื่นล้ม
 • 當心絆倒 [dāngxīnbàndǎo] ระวังสะดุด
 • 當心 坑 洞 [dāngxīn kēngdòng] ระวังหลุม
 • 當心爆炸物 [dāngxīnbàozhàwù] ระวังวัตถุระเบิด
 • 當心瓦斯 [dāngxīn wǎsī] ระวังแก๊ส
 • 當心激光 [dāngxīn jīguāng] ระวังแสงเลเซอร์
 • 當心電離輻射 [dāngxīn diànlífúshè] ระวังรังสี
 • 當心微波 [dāngxīn wéibō] ระวังคลื่นไมโครเวฟ
 • 當心易燃物 [dāngxīnyìránwù] ระวังวัตถุไวไฟ
 • 當心落物 [dāngxīnluòwù] ระวังวัตถุตกจากด้านบน
 • 當心塌方 [dāngxīn tāfāng] ระวังดินถล่ม
 • 當心噪聲危害 [dāngxīn zàoshēng wēihài] ระวังอันตรายจากเสียงดัง
 • 當心落水 [dāngxīn luòshuǐ]  ระวังตกน้ำ
 • 當心墜落 [dāngxīn zhuìluò ระวังตก
 • 當心機械傷人 [dāngxīnjīxièshāngrén] ระวังอันตรายจากเครื่องจักร
 • 當心碰頭 [dāngxīnpèngtóu] ระวังศีรษะ
 • 當心傷手 [dāngxīn shāngshǒu] ระวังมือได้รับบาดเจ็บ
 • 當心叉車 [dāngxīnchāchē] ระวังรถยก
 • 當心強磁場 [dāngxīn qiángcíchǎng] ระวังสนามแม่เหล็กความเข้มสูง
 • 當心腐蝕劑 [dāngxīn fǔshíjì] ระวังสารกัดกร่อน
 • 當心放射性物質 [dāngxīn fàngshèxìngwùzhì] ระวังสารกัมมันตภาพรังสี
 • 當心吊物 [dāngxīn diàowù] ระวังวัตถุห้อยแขวน
 • 當心燙傷 [dāngxīn tàngshāng] ระวังพื้นผิววัตถุร้อน
 • 當心中毒 [dāngxīnzhòngdú] ระวังถูกพิษจากสารเคมี
 • 當心車輛 [dāngxīn chēliàng]  ระวังรถ
 • 請拖鞋 [qǐng tuōxié] กรุณาถอดรองเท้า
 • 入內請拖鞋 [rùnèi qǐngtuōxié] เข้าด้านใน กรุณาถอดรองเท้า
 • 小心火車 [xiǎoxīn huǒchē] ระวังรถไฟ
 • 小心燙傷 [xiǎoxīn tàngshāng] ระวังถูกลวก
 • 小心地滑 [xiǎoxīn dì huá] ระวังพื้นลื่น
 • 小心台階 [xiǎoxīn táijiē] ระวังขั้นบันได
 • 禁止吸煙 [ jìnzhǐ xīyān] ห้ามสูบบุหรี่
 • 嚴禁抽煙 [yánjìn chōuyān] งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
 • 禁止觸摸 [jìnzhǐ chùmō] ห้ามสัมผัส
 • 禁止煙火 [jìnzhǐ yānhuǒ] ห้ามจุดไฟ
 • 禁止用餐 [jìnzhǐ yòngcān] ห้ามรับประทานอาหาร
 • 禁止游泳 [ jìnzhǐ yóuyǒng]  ห้ามว่ายน้ำ
 • 禁止釣魚 [jìnzhǐ diàoyú] ห้ามตกปลา
 • 禁帶寵物入內 [jìndài chǒngwù rùnèi] ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
 • 禁止拍攝 [jìnzhǐ pāishè] ห้ามถ่ายภาพ
 • 禁止拍照 [jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายภาพ
 • 禁用閃光 [jìnyòng shǎnguāng] ห้ามใช้แฟลช
 • 禁止入內 [jìnzhǐ rùnèi]  ห้ามเข้า
 • 禁止進入 [jìnzhǐ jìnrù] ห้ามเข้า
  禁止停留 [jìnzhǐ tíngliú] ห้ามหยุดพัก
 • 禁止通訊 [jìnzhǐ tōngxùn] ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
 • 禁止倒垃圾 [jìnzhǐ dàolājī] ห้ามเทขยะ
 • 禁止亂扔垃圾 [jìnzhǐ luàn rēnglājī] ห้ามทิ้งขยะ
 • 請勿亂扔垃圾 [ qǐng wù luàn rēnglājī]  กรุณาอย่าทิ้งขยะ
 • 禁止亂丟垃圾 [jìnzhǐ luàndiū lā​jī] ห้ามทิ้งขยะ
 • 請注意保持清潔 [qǐng zhùyì bǎochí qīngjié] โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
 • 請勿隨地吐痰 [qǐng wùsuídì tǔtán] กรุณาอย่าถ่มน้ำลาย
 • 請節約用水 [qǐng jiéyuē yòngshuǐ]  กรุณาประหยัดน้ำ
 • 請節約用電 [qǐng jiéyuē yòngdiàn]  กรุณาประหยัดไฟ
 • 請勿喧嘩 [qǐng wù xuānhuá] กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
 • 注意灰塵危險 [zhùyì huīchén wēihài] ระวังอันตรายจากละอองฝุ่น
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัย
 • 注意高溫 [zhùyì gāowēn] ระวังความร้อน
 • 止步高壓危險 [zhǐbù gāoyā wéixiǎn]  หยุดอันตรายไฟฟ้าแรงสูง
 • 遇火警請勿使用電梯 [yùhuǒjǐng qǐngwùshǐyòng diàntī] พบเจออัคคีภัยกรุณางดใช้ลิฟท์
 • 此道不能停車 [cǐdào bùnéng tíngchē] ห้ามจอดตลอดแนว
 • 工作進行中 [gōngzuò jìnxíngzhōng] กำลังทำงาน(ทำความสะอาดพื้นสำหรับแม่บ้าน)
 • 請勿摘花 [qǐngwù zhāihuā] ห้ามเด็ดดอกไม้
 • 請勿餵食動物 [qǐngwù wèishí dòngwù] กรุณาอย่าให้อาหารสัตว์
 • 非公莫入 [fēigōng mòrù] เฉพาะเจ้าหน้าที่
 • 請小心保管財務 [qǐngxiǎoxīn bǎoguǎncáiwù] ระวังทรัพย์สิน
 • 離開洗手間前請先查看隨身物品 [líkāixǐshǒujiānqián qǐngxiānchákàn suíshēnwùpǐn] กรุณาตรวจดูทรัพย์สินของท่านก่อนออกจากห้องน้ำ
 • 小心,前方施工中,抱歉造成不便 [xiǎoxīn, qiánfāng shīgōngzhōng, bàoqiàn zàochéng bùbiàn] โปรดทราบพื้นที่นี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขออภัยในความไม่สะดวก
 • 請安靜 [qǐng ānjìng] กรุณาเงียบ
 • 禁止喧嘩 [jìnzhǐ xuānhuá] ห้ามส่งเสียงรบกวน
 • 禁止大聲喧嘩 [jìnzhǐ dàshēng xuānhuá]  ห้ามเสียงดัง
 • 禁止追逐打鬧 [jìnzhǐ zhuīzhú dǎnào] ห้ามวิ่งไล่จับกัน
 • 禁止打手機 [jìnzhǐ dǎshǒujī] ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
 • 禁止塗寫書本 [jìnzhǐ túxiě shūběn] ห้ามขีดเขียนหนังสือ
 • 洗手間禁止行為 [] ห้องน้ำห้ามทำลักษณะแบบนี้
 • 禁止翻越 [Jìnzhǐ fānyuè] ห้ามข้าม
 • 禁止堆放 [jìnzhǐ duīfàng] ห้ามซ้อน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!