Oct 112013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ปรากฏการณ์ต่างๆของโลกที่ควรรู้ไว้ค่ะ

 • ปรากฏการณ์เอลนีโญ 圣婴现象,厄尔尼诺现象
 • ปรากฏการณ์ลานีญ่า 拉尼娜现象
 • ปรากฏการณ์เรือนกระจก 温室效应
 • ปรากฏการณ์โลกร้อน 全球变暖
 • ปรากฏการณ์ภาพลวงตา 海市蜃楼
 • พระจันทร์ทรงกลด 月晕
 • พระอาทิตย์ทรงกลด 日晕
 • ฝนกรด 酸雨
 • สุริยุปราคา 日食
 • จันทรุปราคา 月食
 • ลมสุริยะ 太阳风
 • ออโรร่า 极光
 • พระอาทิย์เที่ยงคืน 极昼
 • ฝนดาวตก 流星雨

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>