Jun 122013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ทวีป

 • 洲 zhōu ทวีป
 • 欧洲 ōuzhōu ทวีปยุโรป
 • 美洲 měizhōu ทวีปอเมริกา
 • 南美洲 nánměizhōu ทวีปอเมริกาใต้
 • 北美洲 běiměizhōu ทวีปอเมริกาเหนือ
 • 澳洲 àozhōu ทวีปออสเตรเลีย
 • 亚洲 yàzhōu ทวีปเอเซีย
 • 南极洲 nánjízhōu ทวีปแอนตาร์กติกา
 • 非洲 fēizhōu ทวีปแอฟริกา
 • 大洋洲 dàyángzhōu ทวีปโอเชียเนีย
 • 欧亚大陆 ōuyàdàlù ทวีปยูเรเซีย

ซีกโลก

 • 西半球 xībànqiú ซีกโลกตะวันตก
 • 东半球 dōngbànqiú ซีกโลกตะวันออก
 • 南半球 nánbànqiú ซีกโลกใต้
 • 北半球 běibànqiú ซีกโลกเหนือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>