สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 122011
 

สภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับ ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 氣候 [qìhòu] ดินฟ้าอากาศ ความหมายกว้างๆ
 • 天氣 [tiānqì] อากาศ สภาพอากาศ ร้อน หนาว เย็น –> 今天天氣很熱 วันนี้อากาศร้อนมาก, 這幾天,天氣變化很大 หลายวันนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงมาก
 • 熱帶 [rèdài]  เขตร้อน – 泰國是熱帶氣候國家 ประเทศไทยเป็นประเทศภูมิอากาศเขตร้อน
 • 寒帶 [hándài] เขตหนาว
 • 氣壓 [qìyā] ความกดอากาศ
 • 低氣壓 [dīqìyā] ความกดอากาศต่ำ
 • 高氣壓  [gāoqìyā] ความกดอากาศสูง
 • 天氣報告 [tiānqì bàogào] รายงานอากาศ
 • 天氣預報 [tiānqì yùbào] พยากรณ์อากาศ
  • 今天天氣怎麼樣?วันนี้อากาศเป็นยังไง
  • 昨天天氣預報說,今天是晴天, 明天有雨。 เมื่อวานพยากรณ์อากาศกล่าวว่า วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส พรุ่งนี้มีฝน
 • 天氣預測 [tiānqì yùcè] พยากรณ์อากาศ (預測 พยากรณ์)
 • 氣象台 [qìxiàngtái] สถานีอุตุนิยมวิทยา
 • 地動儀 [dìdòngyí ] เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและดินฟ้าอากาศ
 • 暴風信號 [bàofēngxìnhào] สัญญาณเตือนวาตภัย (ลมพายุ)
 • 暴風警告 [bào fēng jǐng gào] คำเตือนก่อนมีพายุ
 • 晴天 [qíng tiān] ท้องฟ้าโปร่ง -今天是晴天。
 • 陰天 [yīn tiān] ท้องฟ้ามืดครึ้ม
 • 晴而熱  [qíng ér rè] ท้องฟ้าโปร่งและร้อน
 • 忽冷忽熱 [hūlěnghūrè] เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน
 • 晴天轉陰 [qíng tiān zhuǎn yīn] ท้องฟ้าโปร่งเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม
 • 天陰而間有陣雨 [tiān yīn ér jiān yǒu zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจาย
 • 天陰而間有局部陣雨 [tiān yīn ér jiān yǒu jú bù zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจายบางพื้นที่ (局部 บางพื้นที่)
 • 始為天陰,繼而轉晴 [shǐwéitiānyīn, jì ér zhuǎn qíng] ท้องฟ้ามีเมฆมากในช่วงแรก ต่อจากนั้นท้องฟ้าเริ่มโปร่ง
 • 晴,但有局部陣雨 [qíng, dànyǒujúbù zhènyǔ] ท้องฟ้าโปร่ง แต่มีฝนตกในบางพื้นที่
 • 季節 [jì jié] ฤดูกาล (季 ฤดู)
  • ประเทศจีน มี 4 ฤดู คือ 春,夏,秋,冬 (ต้องเขียนเรียงตามลำดับดังกล่าว)
 • 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว
 • 里克特震級 [lǐ kè tè zhèn jí] ริกเตอร์, Richter scale
  • 里氏 8.9 級地震 (จีนแผ่นดินใหญ่ใช้)
  • 芮氏 8.9 級地震 (ไต้หวัน), 芮 [rui] นามสกลุชาวจีน
 • 春天/春季 [chūntiān/chūnjì] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 夏天/夏季 [xiàtiān/xiàjì] ฤดูร้อน
 • 秋天/秋季 [qiūtiān/qiūjì]  ฤดูใบไม้ร่วง
 • 冬天/冬季 [dōngtiān/dōngjì] ฤดูหนาว
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  降雨量 [jiàngyǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
 • 雨天 [yǔtiān] วันที่มีฝนตก
 • 傾盆大雨 [qīngpén dàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 細雨 [xìyǔ] ฝนตกปรอยๆ
 • 虹 [hóng] รุ้ง
 • 雷 [léi] ฟ้าร้อง
 • 下雪 [xiàxuě] หิมะตก
 • 露 [lù] น้ำค้าง
 • 雹  [báo] ลูกเห็บ
 • 閃電 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雲 [yún] เมฆ
 • 多雲 [duōyún] มีเมฆมาก
 • 不論晴雨 [bùlùn qíngyǔ] ฝนตกหรือแดดออก
 • 如果天氣好的話 [rúguǒ tiānqìhǎodehuà] ถ้าหากว่าสภาพอากาศดี
 • 稍微熱 [shāowēi rè] ร้อนขึ้นเล็กน้อย
 • 有風的 [yǒufēngdē] มีลมแรง
 • 風力 [fēnglì] แรงลม
 • 暴風 [bàofēng] พายุฝน
 • 龍捲風 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 颶風 [jùfēng] พายุเฮอริเคน
 • 有雷電的暴風 [yǒuléidiàn dē bàofēng] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 颱風 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
 • 旋風 [xuànfēng] พายุไซโคลน,พายุหมุน
 • 熱帶低氣壓 [rèdàidī qìyā] ดีเปรสชั่นเขตร้อน
 • 海嘯 [hǎixiào] สึนามิ (津波 สึนามิ-ญี่ปุ่น)
 • 季候風,雨季 [jì hòu fēng. yǔ jì] มรสุม
 • 陣風的 [zhèng fēng dē] มีลมแรง
 • 強風 [qiáng fēng] ลมแรง
 • 颳風 [guā fēng] ลมพัด
 • 嚴寒的 [yán hán dē] หนาวจัด
 • 氣溫 [qì wē] อุณหภูมิ ใช้กับอากาศ (溫 อุ่น)
  • 今天氣溫很好。 วันนี้อุณหภูมิของอากาศดีมาก
  • 天氣預報說,今天最高氣溫 35° C [พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ 35 องศาเซ็นติเกรด
 • 溫度 [wēn dù] อุณหภูมิร้อนเย็น (องศา) ใช้ได้ทั่วๆ ไป
  • 今天溫度很高。 วันนี้อุณหภูมิสูงมาก
  • 最低溫度。อุณหภูมิต่ำสุด, 最高溫度。อุณหภูมิสูงสุง
 • 干 [gān] แห้ง
 • 涼 [liáng] เย็น
 • 涼爽 [liáng shuǎng] เย็นสบาย
 • 冷 [lěng] หนาว
  • 今天天氣好冷呀!วันนี้อากาศหนาวจังเลย !
 • 寒冷 [hánlěng] เย็น
 • 熱 [rè] ร้อน
 • 酷熱 [kùrè] อากาศร้อนอบอ้าว
 • 溫暖 [wēn nuǎn] อบอุ่น
 • 暖和 [nuǎn huo] อบอุ่น
 • 悶熱 [mēn rè] ร้อนอบอ้าว
 • 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
 • 潮濕 [cháo shī] เปียกชื้น
 • 濕熱 [shī rè] ร้อนชื้น
 • 順風 [shùn fēng] กระแสลมราบรื่น
 • 攝氏 [shè shì] องศาเซ็นติเกรด,องศาเซลเซียส
  • 攝氏二十九度 29 องศาเซนติเกรด
 • 華氏 [huá shì] องศาฟาเรนไฮต์
  • 華氏八十二度 82 องศาฟาห์เรนไฮท์

————————————–

บทสนทนา : เรื่อง วันนี้ อากาศหนาวจังเลย – 今天天氣好冷呀

(一)南希和瑪麗上完課,從教室里出來
(ตอนที่ 1) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) ออกมาจากห้องเรียน หลังเลิกเรียนแล้ว
瑪麗:今天天氣好冷呀!
วันนี้ อากาศหนาวจังเลย !

南希:是呀!今天比昨天還冷。
ใช่ล่ะ ! วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

瑪麗:這兒的天氣你習慣了嗎?
เธอคุ้นเคยกับอากาศแบบนี้หรือยัง ?

南希:還不太習慣呢!這兒的冬天比我們那兒冷多了!
ยังไม่ค่อยคุ้นเลย ! หน้าหนาวของที่นี่ หนาวกว่าของเราที่โน่นเยอะเลย !

瑪麗:你們那兒冬天不太冷嗎?
หน้าหนาวของเธอไม่ค่อยหนาว งั้นหรือ ?

南希:也很冷,但是沒有北京冷。
ก็หนาวมากอยู่ แต่ไม่หนาวเท่าปักกิ่ง

瑪麗:你們那兒冬天常常下雪嗎?
หน้าหนาวของเธอมีหิมะตกเป็นประจำมั๊ย ?

南希:很少下雪,但是有時候下雨。
มีหิมะตกน้อยมากๆ แต่มีฝนตกเป็นบางครั้ง

瑪麗:聽天氣預報說,明天有大風,比今天還冷!
ฟังจากข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่า พรุ่งนี้ลมแรง จะยิ่งหนาวกว่าวันนี้ !

南希:是嗎?
จริงเหรอ ?

瑪麗:所以你要多穿點兒衣服,別感冒了。
ดังนั้น เธอต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆ ชั้น อย่าให้เป็นหวัดล่ะ

南希:好的,謝謝!
ได้เลย ขอบใจมาก

(二)南希和瑪麗在討論天氣。
(ตอนที่ 2) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) กำลังถกกันเรื่องสภาพอากาศ

南希:瑪麗,你最喜歡什麼季節?
หม่าลี่ เธอชอบฤดูไหนมากที่สุด ?

瑪麗:我呀,最喜歡夏天。
ฉันเหรอ, ชอบฤดูร้อนมากที่สุด

南希:為什麼?
เพราะอะไร ?

瑪麗:因為夏天放很長時間的假,所以我可以去很多地方旅遊。你呢?
เพราะว่า ฤดูร้อน ปิดเทอมนานที่สุด ดังนั้น ฉันก็สามารถไปเที่ยวได้หลายที่ เธอล่ะ ?

南希:我不太喜歡夏天,夏天太熱了,我喜歡秋天。
ฉันไม่ค่อยชอบฤดูร้อน ฤดูร้อนอากาศร้อนเกินไป ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง

瑪麗:為什麼呢?
เพราะอะไรล่ะ ?

南希:因為秋天的天氣很涼快,而且有各種各樣好吃的水果。
เพราะว่า ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นสบาย อีกทั้งมีผลไม้อร่อยๆ นานาชนิด

瑪麗:那你喜歡吃什麼水果?
งั้น เธอชอบกินผลไม้อะไรล่ะ ?

南希:我喜歡吃蘋果、香蕉什麼的。
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล กล้วยหอม อะไรแบบนี้

瑪麗:你不喜歡春天嗎?
เธอไม่ชอบฤดูใบไม้ผลิหรืองัย ?

南希:不太喜歡,這兒的春天常常刮大風。
ไม่ค่อยชอบ ฤดูใบไม้ผลิที่นี่มีพายุลมแรงบ่อยๆ

—————————————-

หลังจากฝึกศัพท์แล้วก็ฝึกฟังพยากรณ์อากาศภาษจีนกัน

 

海嘯(海嘯)
[hǎixiào]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!