สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 012011
 
  • 讚歎[zàntàn] ชื่นชม –> ไม่ใช้กับคน มักใช้กับสิ่งก่อสร้าง 建築物[【jiànzhùwù], ทิวทัศน์ 景色[jǐngsè]
  • 稱讚[chēngzàn] ,讚揚[zànyáng],誇獎[kuājiǎng]  ชื่นชม –> ใช้กับคนได้

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!