Jul 272013
 

 

  • 自行车 [zìxíngchē] รถจักรยาน  –> 骑单车减肥 ขี่จักรยานลดน้ำหนัก
  • 脚踏车 [jiǎotàchē] รถจักรยาน
  • 单车 [dānchē] รถจักรยาน –> 骑单车环游世界 [qídānchē huányóushìjiè] ขี่จักรยานเที่ยวรอบโลก ; 环游 huán​yóu เที่ยวรอบโลก
  • 山地自行车 [shāndì zìxíngchē] จักรยานเสือภูเขา
  • 折叠自行车 [zhédié zìxíngchē] จักรยานพับ
  • 电动自行车 [diàndòng zìxíngchē] จักรยานไฟฟ้า
  • 动感单车 [dònggǎn dānchē] จักรยานฟิตเนส

ชิ้นส่วนประกอบของจักรยาน(自行车配件)

  • 车架 [chējià] โครงรถ –> 自行车车架 โครงรถจักรยาน/เฟรมจักรยาน
  • 前叉 [qiánchā] ตะเกียบหน้าจักรยาน
  • 脚踏 [jiǎotà] ที่ถีบจักรยาน/บันได
  • 曲柄 [qū​bǐng​] ขาจาน
  • 牙盘 [yápán] ใบจาน (Sprocke)
  • 碟刹 [diéshā] จานดิสเบรก –> 自行车碟刹 ดิสก์เบรกจักรยาน
  • 自行车飞轮 [zìxíngchē fēilún] ฟรีสเตอร์จักรยาน
  • 坐垫 [zuòdiàn] เบาะนั่ง/อานนั่ง (cushion)
  • 座杆夹 [zuògānjiā ] แคล็มรัดหลักอาน/ซีทแคล็ม
  • 刹把 [shābǎ] คันเบรกมือ
  • 前轴 [qiánzhóu] เพลาหน้า (front axle)
  • 后轴 [hòuzhóu] เพลาหลัง (rear axle)
  • 尾灯 [wěidēng] ไฟท้าย (tail lamp)
  • 反光板 [fǎnguāngbǎn] แผ่นสะท้อนแสง
  • 反光 [fǎnguāng] สะท้อนแสง –> 汽车反光板 [qìchē fǎnguāngbǎn] แผ่นสะท้อนแสงรถยนต์/ไฟตาแมว
  • 码表 [mǎbiǎo] มิเตอร์วัดความเร็ว
  • 自行车轮胎 [zìxíngchē lúntāi] ยางรถจักรยาน
  • 自行车内胎 [zìxíngchē nèitāi] ยางในรถจักรยาน
  • 自行车外胎 [zìxíngchē wàitāi ] ยางนอกรถจักรยาน

อ้างอิงรูปภาพจาก : http://www3.xitek.com/bycicle/bycicle1.htm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>