สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 152011
 

反義詞 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม

大 [dà] ใหญ่ -小 [xiǎo] เล็ก
平 [píng] เรียบ -粗 [cū] ขรุขระ
白 [bái] ขาว-黑 [hēi] ดำ
晝 [zhòu] กลางวัน-夜 [yè] กลางคืน
去 [qù] ไป-來 [lái] มา
進 [jìn] เข้า-出 [chū] ออก
近 [jìn] ใกล้-遠 [yuǎn] ไกล
長 [cháng] ยาว-短 [duǎn] สั้น
胖 [pàng] อ้วน-瘦 [shòu] ผอม
直 [zhí] ตรง-曲 [qū] โค้ง
干 [gān] แห้ง-濕 [shī] เปียก
進 [jìn] เดินหน้า-退 [tuì] ถอยหลัง
前 [qián] หน้า-後 [hòu] หลัง
真 [zhēn] จริง-假 [jiǎ] ปลอม
有 [yǒu] มี-無 [wú] ไม่มี
多 [duō] มาก - 少 [shǎo] น้อย
緊 [jǐn] คับ -松 [sōng]หลวม
近 [jìn] ใกล้ - 遠 [yuǎn] ไกล
男 [nán] ผู้ชาย-女 [nǚ] ผู้หญิง
橫 [héng] แนวนอน-豎 [shù] แนวตั้ง
生 [shēng] ดิบ-熟 [shú] สุก
生 [shēng] มีชีวิต-死 [sǐ] ตาย
升 [shēng] ลอยขึ้น-降 [jiàng] ตกลง
高 [gāo] สูง-低 [dī] ต่ำ
高 [gāo] สูง-矮 [ǎi] เตี้ย
沉 [chén] จมน้ำ-浮 [fú] ลอยน้ำ
舊 [jiù] เก่า-新 [xīn] ใหม่
慢 [màn] ช้า-快 [kuài] เร็ว
買 [mǎi] ชื้อ-賣 [mài] ขาย
左 [zuǒ] ซ้าย-右 [yòu] ขวา
老 [lǎo] อายุมาก-幼 [yòu] อายุน้อย
貧 [pín] จน-富 [fù] รวย

正 [zhèng] ตรง-歪 [wāi] เอียง
貧 [pín] จน-富 [fù] รวย
輕 [qīng] เบา-重 [zhòng] หนัก
清 [qīng] ใส-濁 [zhuó] ขุ่น
硬 [yìng] แข็ง-軟 [ruǎn] อ่อน
香 [xiāng] หอม-臭 [chòu] เหม็น
薄 [báo] บาง-厚 [hòu] หนา
對 [duì] ถูก-錯 [cuò] ผิด
先 [xiān] ก่อน-後 [hòu] หลัง
好 [hǎo] ดี-壞 [huài] เลว
旱 [hàn] แห้งแล้ง-澇 [láo] น้ำท่วม
苦 [kǔ] ขม-甜 [tián] หวาน
淡 [dàn] จืด-濃 [nóng] ข้น
美 [měi] สวย-丑 [chǒu] ขี้เหร่
單 [dān] เดี่ยว-雙 [shuāng] คู่
公 [gōng] ส่วนรวม-私 [sī] ส่วนตัว
反 [fǎn] ด้านกลับ-正 [zhèng] ด้านหน้า
勝 [shèng] ชนะ-敗 [bài] แพ้
省 [shěng] ประหยัด-費 [ fèi] สิ้นเปลือง
善 [shàn] ดีงาม-惡 [è] เลวร้าย
愛 [ài] รัก-恨 [hèn] เกลียด
同 [tóng] เหมือน-異 [yì] แตกต่าง
深 [shēn] ลึก-淺 [qiǎn] ตื้น
分 [fēn] แบ่ง , แยก-合 [hé] ร่วม , รวม
呼 [hū] หายใจออก-吸 [xī] หายใจเข้า
敢 [gǎn] กล้า-怕 [pà] กลัว
開 [kāi] เปิด-閉 [bì] ปีด
內 [nèi] ข้างใน-外 [wài] ข้างนอก
餓 [è] หิว-飽 [bǎo] อิ่ม
暗 [àn] มืด-明 [míng] สว่าง
凹 [āo] เว้า-凸 [tū] นูน
因 [yīn] มูลเหตุ-果 [guǒ] ผลลัพธ์
動 [dòng] ไหว-靜 [jìng] นิ่ง
利 [lì] คม-鈍 [dùn] ทื่อ
賺 [zhuàn] กำไร-賠 [péi] ขาดทุน
閑 [xián] ว่าง-忙 [máng] ยุ่ง
寒 [hán] หนาว-暑 [shǔ] ร้อน
冷 [lěng] หนาว-熱 [rè] ร้อน
滿 [mǎn] เต็ม-空 [kōng] ว่าง

得 [dé] ได้รับ-失 [shī] สูญเสีย
頭 [tóu] หัว-尾 [wěi] หาง
拉 [lā] ดึง-推 [tuī] ผลัก
初 [chū] ต้น-底 [dǐ] ปลาย
早 [zǎo] เช้า-晚 [wǎn] สาย
穿 [chuān] สวม-脫 [tuō] ถอด
公 [gōng] ตัวผู้-母 [mǔ] ตัวเมีย
是 [shì] ใช่-非 [fēi] ไม่ใช่
吞 [tūn] กลืน-吐 [tǔ] คาย
縮 [suō] หด-脹 [zhàng] ขยาย
攻 [gōng] โจมตี-守 [shǒu] ปกป้อง
漂亮 [piāo liàng] สวย-難看 [nán kàn] ขี้เหร่
清潔 [qīng jié] สะอาด-骯髒 [āng zāng] สกปรก
含糊 [hán hú] คลุมเครือ-清楚 [qīng chǔ] ชัดเจน
成功 [chéng gōng] สำเร็จ-失敗 [shī bài] ล้มเหลว
勝利 [shèng lì] ชนะ-失敗 [shī bài] แพ้
正確 [zhèng què] ถูกต้อง-錯誤 [cuò wù] ผิดพลาด
軟弱 [ruǎn ruò] อ่อนแอ-強壯 [qiáng zhuàng] แข็งแรง
讚美 [zàn měi] ชมเชย-貶責 [biǎn zé] ตำหนิ
文明 [wén míng] มีอารยธรรม-野蠻 [yě mán] ป่าเถื่อน
小心 [xiǎo xīn] ระมัดระวัง-粗心 [cū xīn] ประมาท , สะเพร่า
容易 [róng yì] ง่าย-困難 [kùn nán] ยาก
樂觀 [lè guān] มองโลกในแง่ดี-悲觀 [bēi guān] มองโลกในแง่ร้าย
悲傷 [bēi shāng] โศกเศร้า-喜悅 [xǐ yuè] เบิกบานใจ
安全 [ān quán] ปลอดภัย-危險 [wēi xiǎn] อันตราย
被動 [bèi dòng] ฝ่ายถูกกระทำ-主動 [zhǔ dòng] ฝ่ายกระทำ
愚笨 [yú bèn] โง่เขลา-聰明 [cōng míng] ฉลาด
天然 [tiān rán] เกิดโดยธรรมชาติ-人造 [rén zào] ทำด้วยฝีมือมนุษย์
開始 [kāi shǐ] เริ่มต้น-結束 [jié shù] สิ้นสุด , จบ
簡單 [jiǎn dān] เรียบง่าย-複雜 [fù zá] ซับซ้อน
快樂 [kuài lè] มีความสุข-憂愁 [yōu chóu] เป็นทุกข์
醒來 [xǐng lái] ตื่น-睡覺 [shuì jiào] หลับ
喜歡 [xǐ huān] ชอบ-討厭 [tǎo yàn] เบื่อหน่าย ,ไม่ชอบ
如願 [rú yuàn] สมหวัง-失望 [shī wàng] ผิดหวัง
增加 [zēng jiā] เพิ่มขึ้น-減少 [jiǎn shǎo] ลดลง
方便 [fāng biàn] สะดวก-麻煩 [má fán] ลำบาก , ยุ่งยาก
圓 [yuán] กลม -方 [fāng] เหลี่ยม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!