สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082013
 

ศัพท์เกี่ยวกับการประชุมค่ะ

 • 會議 ฮุ่ยอี้ [huìyì] การประชุม
 • 會議室 ฮุ่ยอี้ซื่อ [huìyìshì] ห้องประชุม
 • 大會 ต้าฮุ่ย [dàhuì] การประชุมสมัชชาใหญ่, ประชุมใหญ่
 • 秘密會議 มี่มี่ฮุ่ยอี้ [mìmìhuìyì] การประชุมลับ
 • 圓桌 เอวี๋ยนจัว [yuánzhuō] การประชุมโต๊ะกลม, การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 • 執行委員會 จื๋อสิงเหว่ยเอวี๋ยนฮุ่ย [zhíxíngwěiyuánhuì] การประชุมผู้บริหาร
 • 董事會 ต่งซื่อฮุ่ย [dǒngshìhuì] ประชุมกรรมการผู้จัดการ
 • 開公司懂事會 ไคกงซือต่งซื่อฮุ่ย [kāigōngsīdǒngshìhuì] ประชุมกรรมการบริษัท
 • 開周會 ไคโจวฮุ่ย [kāizhōuhuì] ประชุมประจำสัปดาห์
 • 開月會 ไคเยวี่ยฮุ่ย [kāiyuèhuì] ประชุมประจำเดือน
 • 開年會 ไคเหนียนฮุ่ย [kāiniánhuì] ประชุมประจำปี
 • 召開會議 จ้าวคายฮุ่ยอี้ [zhàokāihuìyì] เรียกประชุม
 • 開幕會 คายมู่ฮุ่ย [kāimùhuì] เปิดการประชุม
 • 閉幕會 ปี้มู่ฮุ่ย [bìmùhuì] ปิดการประชุม
 • 全會 เฉวียนฮุ่ย [quánhuì] ครบองค์ประชุม
 • 高峰會議 [gāofēng huìyì] การประชุมสุดยอด
 • 股東大會 [gǔdōng dàhuì] การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
 • 延會 [yánhuì] เลื่อนการประชุม
 • 會議通知 [huìyì tōngzhī] กำหนดการประชุม
 • 議程 [yìchéng] วาระการประชุม
 • 決議 [juéyì] มติที่ประชุม
 • 作會議記錄 [zuò huìyì jìlù] ทำบันทึกการประชุม
 • 首腦會議 [shǒunǎo huìyì] การประชุมระดับผู้นำ
 • 會期開始 [huìqí kāishǐ] เปิดสมัยประชุม
 • 會期結束 [huìqí jiéshù] ปิดสมัยประชุม
 • 開會期間 [kāihuì qíjiān] ในระหว่างสมัยประชุม
 • 國會聯席會議 [guóhuì liánxí huìyì] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
 • 上議院會議 [shàng yìyuàn huìyì] การประชุมวุฒิสภา
 • 下議院會議 [xià yìyuàn huìyì] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร์
 • 電話會議 [diànhuà huìyì] การประชุมทางโทรศัพท์
 • 學術會議 [xuéshù huìyì] การประชุมทางวิชาการ
 • 席位 [xíwèi] ที่นั่งในห้องประชุม
 • 會場 [huìchǎng] สถานที่ประชุม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : การประชุม[會議]”

 1. “หมายกำหนดการ” ใช้เฉพาะกับพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์เท่านั้น
  ใช้ “กำหนดการ”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!