สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 042011
 

อ่านเยอะๆ จำเยอะๆ เขียนบ่อยๆ ให้ภาษาจีนซึมเข้าสู่่สมองจนรวมตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยครับ

 • 合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
 • 價格單 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
 • 實盤 [shípán] ราคาตายตัว
 • 出廠價格 [chūchǎngjiàgé]  ราคาโรงงาน (出廠 ออกจากโรงงาน, 價格 ราคา)
 • 開發票 [kāifāpiào]  ออกใบเสร็จ
 • 刻苦 [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
 • 活潑 [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
 • 大方  [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
 • 穩重 [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
 • 佩服 [pèifú] เลื่อมใส ศรัทธา
 • 判斷 [pànduàn] วินิจฉัย, ข้อวินิจฉัย
 • 平衡 [pínghéng] สมดุล
 • 面對 [miànduì] เผชิญหน้า, ต่อหน้า
 • 刻苦 (形) [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
 • 活潑 (形) [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
 • 大方 (形) [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
 • 穩重 (形) [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
 • 一言難盡 [yìyánnánjìn] ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆได้
 • 搞活動 [gǎohuódòng] จัดโปรโมชั่น
 • 保護關稅 [bǎohùguānshuì] กำแพงภาษี
 • 信用證 [xìnyòngzhèng] L/C (letter of credit) , เอกสารสินเชื่อ
 • 國營企業 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
 • 自由貿易區 [zì yóumàoyìqū] เขตการค้าเสรี (自由 หมายถึงอิสระ, 貿易 หมายถึงการค้า, 區 หมายถึงเขตหรือพื้นที่)
 • 港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
 • 打開市場 [dǎkāishìchǎng] เจาะตลาด, เปิดตลาด
 • 請愛中庸,方能百年好合 [qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé] ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน  (中庸  zhōngyōng สายกลาง)
 • 忘其小喪,志其大得 [wàngqíxiǎosàng ,zhìqídàde] การสูญเสียเพียงเล็กน้อยพึงลืมเลือน, พึงมีปณิธานมุ่งมั่นในผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่
 • 貪虛名而招實禍 [tānxūmíng ér zhāoshíhuò] โลภหลงในชื่อเสียงอันจอมปลอม คือ ภัยพิบัติที่แท้จริง
 • 己所不欲 , 勿施於人 [jǐsuǒbúyù ,wùshīyúrén] สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
 • 知恥近乎勇 [zhīchǐ jìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข
 • 不可權責越位 [bùkě quánzéyuèwèi] อย่าใช้อำนาจเกินตำแหน่งหน้าที่
 • 素位而行,知足安能常樂 [sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè] พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
 • 取人之長,忘人之短 [qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn] รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
 • 向前看,不記舊惡 [xiàngqiánkàn,bújìjiù’ě] มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต
 • 做事須犱著, 無需固犱 [zuòshì xū jǐ zhù wú xū gù jǐ] จงทำงานอย่างยืนหยัด แต่อย่าดื้อรั้น
 • 路遙知馬力,日久見人心 [lùyáozhīmǎ lì, rìjiǔjiànrénxīn] ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
 • 比中而行, 結交益友 [bǐ zhōng ér xíng , jiéjiāo yìyǒu] เดินตามทางสายกลาง เลือกคบเพื่อนที่ดี
 • 榮耀不必過早享用 [róngyào búbì guòzǎoxiǎngyòng] อย่าด่วนเป็นปลื้มกับชื่อเสียงเกียรติยศ
 • 肯折中才能爭取雙贏 [kěn zhé zhōng cái néng zhēng qǔ shuāng yíng] ออมชอมประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จด้วยกัน
 • 化敵為友 , 不戰而勝 [huàdíwèiyǒu ,búzhàn’érshèng] สลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร, กำชัยชนะโดยไม่ต้องออกรบ
 • 改變自己比改變環境要容易得多 [gǎibiànzìjǐ bǐ gǎibiàn huánjìngyàoróngyìdéduō] เปลี่ยนแปลงตนเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
 • 智者不爭口舌之勝 [zhìzhě bù zhēng kǒu shé zhī shèng ] คนฉลาดไม่เอาชนะคัดค้านด้วยการโต้เถียง
 • 不經歷風雨 ,怎麼見彩虹 [bù jīnglì fēngyǔ zěnme jiàn cǎihóng] หากไม่เจอฝน แล้วจะเจอรุ้งงามได้อย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก็ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนเสมอ (經歷 jīnglì  ผ่าน, ประสบการณ์)
 • 小不忍則亂大謀 [xiǎo bù rěn zé luàn dà móu] เรื่องเล็กไม่ยอมอดทนจะเสียงานใหญ่
 • 失敗是成功之母 [shī bài shì chénggōng zhī mǔ] เป็นการเปรียบเทียบว่า ความล้มเหลวย่อมมาก่อนความสำเร็จเสมอ
 • 兼聽則明 ,偏信則暗 [jiān tīng zé míng ,piān xìn zé ‘àn] ฟังความสองข้างตาจะสว่าง, ฟังความข้างเดียวตาจะมืดบอด(兼 สองฝั่ง, มีพร้อมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)
 • 容人之過,贏得人心 [róng rén zhī guò ,yíng dé rén xīn] ผูกใจคนด้วยการให้อภัยในความผิด
 • 切記自信,切忌自滿 [qièjì zìxìn ,qièjì zìmǎn] เชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่าทะนงตน (切記 จำใส่ใจ , 自信 มั่นใจในตนเอง, 切忌 อย่าได้…เป็นอันขาด,  自滿 ความพออกพอใจ)
 • 言顧行, 行顧言 [yán gù xíng,xíng gù yán] คำพูดต้องตรงกับการกระทำ, การกระทำต้องตรงกับคำพูด
 • 修身養性,寧靜致遠 [xiū shēn yǎnɡ xìnɡ, níng jìng zhì yuǎn] บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี, มีความสงบสุขุม จึงจะมีสายตาที่ยาวไกล
 • 凡事有度,過猶不及 [fánshì yǒu dù,guò yóu bù jí] ทุกเรื่องมีขอบเขต หากทำเลยเถิดเท่ากับไปไม่ถึงไหน
 • 真金不怕火 [zhēn jīn bù pà huǒ] ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
 • 種瓜得瓜, 種豆得豆 [zhòngguādéguā ,zhòngdòudédòu] ปลูกแตงได้แตง, ปลูกถั่วก็ได้ถั่ว เป็นการเปรียบว่า ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
 • 知人者智,自知者明 [zhīrénzhězhì,zìzhīzhěmíng] เข้าใจผู้อื่นเป็นผู้มีสติปัญญา, เข้าใจตัวเองเป็นผู้ปราดเปรื่อง
 • 父母是兒女的活菩薩 [fùmǔ shì érnǚ de huópúsà] พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูก
 • 血濃於水 [xuè nóng yú shuǐ] เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Mar 012011
 

禮節[lǐjié] พิธีการ

延留[yánliú] เหนี่ยวรั้ง

延續[yánxù] ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน

互助[hùzhù] ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน –> 互相幫助[hùxiāngbāngzhù]

寬容[kuānróng] โอบอ้อมอารี

謙讓[qiānràng] ถ่อมตัวและเอื้อเฟื้อ

而[ér] และ(คำเชื่อมศัพท์)

而且[érqiě] และ, ทั้งยัง

形成[xíngchéng] ประกอบเป็นรูป (形 รูปร่าง)

來得及[láidejí] ทันท่วงที, 來不及[láibují] ไม่ทัน

事先[shìxiān] (เตรียมการ)ล่วงหน้า, in advance

提前[tíqián] ล่วงหน้า

做客[zuòkè] เป็นแขก(เป็นแขกบ้านคนอื่น)

包[bāo] ห่อของ

差不多[chàbuduō] พอๆกัน, พอสมควร

鐘頭[zhōngtóu] ชั่วโมง

開演[kāiyǎn] เปิดแสดง

急[jí] ด่วน,รีบ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!