สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 032011
 

告別 [gàobié] อำลา
個 [gè] แต่ละ
許多 [xǔduō] มากมาย
國內 [guónèi] ในประเทศ
業務 [yèwù] กิจการ
由於…[yóuyú] เนื่องจาก, เนื่องด้วย –> เป็นทั้งคำบุพบท และคำสันธาน ใช้สำหรับบอกสาเหตุ โดยมากใช้ในภาษาเขียน เช่น เนื่องจาก(由於)เขาป่วยด้วยเหตุนี้(因此)เขาถึงหยุดเรียน (ใช้เหมือนกับภาษาไทย)

  • 由於工作的關係,我們每年都要來泰國。
  • 由於他自己的努力,很快就學會了開車。(เวลาแปลต้องแปลจากด้านหลังมาด้านหน้า คือแปล 努力 หลัง 的 ก่อน แล้วจึงแปล 自己 คำว่า 自己 ใส่เพื่อเน้น)
  • 由於天氣不好, 飛機誤點了。

คำสันธาน 由於 สามารถใช้ควบกับ 所以 หรือ 因此 ได้ เช่น

  • 由於我們一直合作得很好, 所以這次洽談進行得很順利。
  • 由於中國需要更多的輪胎, 因此必須增加橡膠的進口數量。

輪胎[lúntāi] ล้อยาง, ยางรถยนต์
需要[xūyào] ต้องการ
必須[bìxū] จะต้อง
增加[zēngjiā] เพิ่ม
橡膠[xiàngjiāo] ยางพารา
進口[jìnkǒu] นำเข้า
數量[shùliàng] จำนวน
一直[yīzhí] มาตลอด
合作[hézuò] ร่วมมือกัน
洽談[qiàtán] การเจรจา
因此 [yīncǐ] ด้วยเหตุนี้, ด้วยเหตุนั้น (มักใช้ในภาษาเขียนเป็นหลัก)
所以[suǒyǐ] ดังนั้น, ฉะนั้น (มักใช้ในภาษาพูด)
處所 [chùsuǒ] สถานที่ (處 [chù] หมายถึง สถานที่ แผนก)
誤[wù] พลาด
誤點[wùdiǎn] มาช้า, มาสาย, มาผิดเวลา
誤會[wùhuì] เข้าใจผิด
進行 [jìnxíng] ดำเนินการ
足 [zú] ครบถ้วน, เท้า, ขา –> 我們的工作還有很多不足之處,請多多指教。 งานของเรายังมีข้อบกพร่องอยู่มาก กรุณาแนะนำให้มากๆ ด้วย.
之[zhī] คำช่วย (ความหมายเหมือน 的)
處 [chù] ที่, แผนก
指教 [zhǐjiào] ชี้แนะ,เสนอแนะ
期間 [qījiān] ในช่วง…, ระหว่าง –> 我們在泰國期間,受到你們的熱情接待和無微不至的照顧, ระหว่างพักอยู่ในเมืองไทย เราได้รับการรับรองอย่างอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมจากคณะของคุณ
熱情[rèqíng] อย่างอบอุ่น
接待[jiēdà] ต้อนรับ
受到 [shòudào] ได้รับ
無微不至 [wúwēibúzhì] อย่างดีเยี่ยม, อย่างทั่วถึง
衷心 [zhōngxīn] ความจริงใจ, อย่างจริงใจ –> 我們表示衷心的感謝。
表示[biǎoshì] เป็นการแสดงออกมา
感謝 [gǎnxiè] ขอบคุณ
期間[qījiān] บอกถึงช่วงระยะเวลา ใช้ต่างจาก 之間 ซึ่งหมายถึงระหว่างคนสองคน ระหว่างสถานที่สองแห่ง
…之間 [zhījiān] ระหว่าง –> 希望我們之間的貿易不斷發展。
不斷 [búduàn] ไม่ขาดสาย, ต่อเนื่อง
貿易[màoyì] การค้า
發展[fāzhǎn] พัฒนา
越…越… [yuè…yuè…] ยิ่ง…ยิ่ง… แสดงระดับการเพิ่มมากยิ่งขึ้นของสิ่งนั้น ใช้เหมือนกับภาษาไทย เช่น ยิ่งสูงยิ่งหนาว 越高越冷。 ,ยิ่งกินยิ่งอ้วน 越吃越胖。,ยิ่งดูยิ่งสวย 越看越美。, ฝนยิ่งตกยิ่งหนัก 雨越下越大。
着急[zháojí] ร้อนใจ –> 他很着急, 所以越走越快。
盤[pán] ตลับ, ถาด –> 這盤音樂真好聽, 我越聽越愛聽。
音樂[yīnyuè]
聽[tīng]
真好[zhēnhào] ดีีจริงๆ
興旺 [xīngwàng] เจริญ –> 希望我們的生意越做越興旺。(คำว่า興 ในภาษาจีนกลาง ก็คือคำว่า เฮง ในภาษาแต้จิ่ว)
生意[shēngyi] การค้า
關係 [guānxi] ความสัมพันธ์, เกี่ยวข้อง
愛 [ài] รัก, ชอบ
機場[jīchǎng] สนามบิน –> 明天我們去機場送你們。
送[sòng] ส่ง
注釋 [zhùshì] คำอธิบาย

เสริม กฎเหล็กในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน 3 ข้อที่ต้องจำให้ได้

  1. สระเดี่ยวภาษาจีนของเสียงอ่าน มีอยู่ 6 ตัว a o e i u ǚ (a ตัวแรกออกเสียงปากกว้างมากที่สุด ไปหาตัวสุดท้าย ǚ ออกเสียงปากเล็กที่สุด) ตัวอย่างเช่น 所以 [suǒyǐ] คำว่า suǒ เราจะใส่วรรณยุกต์บนตัว o เพราะ สระ o อยู่ลำดับก่อนสระ u
  2. เมื่อพินอินมีคำสระ ui หรือ iu อยู่ ให้ใส่วรรณยุกต์บนตัวหลัง เช่น 對[duì] และ 六[liù] จะต้องใส่เสียงอ่านบนตัวหลังของ ui และ iu สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ก่่อนที่จะเป็น 對[duì] และ 六[liù] ที่มีพินอิน 3 ตัว สมัยก่อนจะมีพินอินสี่ตัว คือ [duoi] และ [lieu] มาก่อน ซึ่ง[duoi] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว o และ [lieu] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว e ดังนั้นเมื่อพินอินเหลือ 3 ตัว คำอ่านก็เลยอยู่หลัง i และ u แทน
  3. เมื่ออักษรจีนสองตัวติดกันเป็นเสียง 3 ทั้งคู่ เวลาอ่าน ตัวอักษรตัวแรกจะ่อ่านเป็นเสียง 2 แทน แต่เวลาเขียนวรรณยุกต์ ตัวอักษรจีนตัวแรกก็ยังคงใส่วรรณยุกต์เป็นเสียงเสียงสามเหมือนเดิม เช่น 所以[suǒyǐ]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!