สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082011
 
 • 加以 [jiāyǐ] เป็นคำเชื่อม แสดงถึงสาเหตุหรือเงื่อนไขที่เพิ่มเติม มักวางหน้ากลุ่มคำกริยาหรือคำนาม อ่านเพิ่มเติม
 • 安理會 [ānlǐhuì] ย่อมาจาก “聯合國安全理事會” หมายถึง คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (the (U.N.) Security Council)
 • 不得不… [bùdébù…] หมายถึง ไม่…ไม่ได้ (ไม่มีทางเลือก) เช่น 不得不愛 ไม่รักไม่ได้ (ต้องรัก), 不得不看 ไม่ดูไม่ได้(ต้องดู)
 • 非…不可 … [fēi…bù kě] ต้องทำให้ได้ ไม่ทำไม่ได้ (ไม่มีทางเลือก)
  • 這本書很好看,我非看不可。
  • 今天我很累,我非睡覺不可。
  • 他喜歡你,非看你不可。
 • 捨不得 (捨不得) [shěbude] ตัดใจทิ้งไม่ลง, ทำใจไม่ได้

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!