สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 312011
 
 • 服裝 [fú zhuāng] การแต่งกาย
 • 服飾 [fú shì] เสื้อผ้าอาภรณ์
 • 點 [diǎn]
  • จุด(ไฟ) v. –> 點蠟燭 จุดเทียน,  點燈 เปิดไฟ (開燈),點火 จุดไฟ
  • เวลา –> 現在幾點?
  • จุด(.) –> 一點二 (1.2)
  • น้อย –> 一點兒
  • หยอด v. –> 點眼藥 (ยาหยอดตา)
  • เช็คชื่อ –> 點名 [diǎnmíng] เช็คชื่อ
  • สั่ง –> 點菜 [diǎncài] สั่งอาหาร
 • 香燭 [xiāng zhú] ธูปเทียน –> 點香燭 (點蠟燭=點香燭)
 • 製作 [zhì zuò] จัดทำ
 • 隨 [suí] ตาม, ติดตาม (隨我來=跟我來)
 • 漂流 [piāo liú] ลอยตามกระแสน้ำ –> 香燭隨水漂流 (ธูปเทียนลอยตามกระแสน้ำ) , 流 ไหล
 • 漂 [piāo] ลอย(น้ำ)
 • 飄 [piāo] ลอย(อากาศ)
 • 佛祖 [fó zǔ] พระพุทธเจ้า (佛 พุทธ)
 • 神 [shén] เทพยาดา (神仙)
 • 仙女 [xiān nǚ] นางฟ้า
 • 例如 [lì rú] เช่น (สามารถใช้แยกกันได้เป็น 例 หรือ 如)
 • 給予 [jǐyǔ] ให้(ภ.เขียน)  (給 อ่านไ้ด้สองเสียง [gěi] กับ [jǐ])
 • 水源 [shuǐ yuán] แหล่งน้ำ (源 –> 從哪兒來)
 • 灌溉 [guàn gài] ทดน้ำเข้านา –> 灌溉莊稼, 灌溉土地
 • 求求你 [qiú qiú nǐ] ช่วยๆหน่อย(ขอร้องคุณ) –>求求你愛我吧 กรุณารักฉันหน่อย
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 陸地 [lù dì] พื้นที่(ทางบก)
 • 居 [jū] จัดอยู่ใน(อันดับ) –> 居全國第一
 • 省 [shěng] มณฑล
 • 自治區 [zì zhì qū] เขตปกครองตนเอง
 • 直轄市 [zhí xiá shì] นครขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง
 • 超過 [chāo guò] เกินกว่า
 • 億 [yì] ร้อยล้าน
 • 漢族 [hàn zú] ชนเผ่าฮั่น
 • 團結 [tuán jié] สามัคคี
 • 友愛 [yǒu ài] ฉันมิตร, รักกันฉันมิตร
 • 平等 [píng děng] เสมอภาค
 • 繁榮 [fán róng] เจริญรุ่งเรือง
 • 親兄弟 [qīn xiōng dì] พี่น้องร่วมสายโลหิต
 • 山脈 [shān mài] เทือกเขา
 • 丘陵 [qiū líng] เนินเขา, เนินดิน
 • 沙漠 [shā mò] ทะเลทราย
 • 大江大河 [dà jiāng dà hé] แม่น้ำใหญ่
 • 不台階 [bù tái jiē] ลงบันได, ลงจากขั้นบันได
 • 總值 [zǒng zhí] มูลค่ารวม
 • 增長 [zēng zhǎng] เติบโต
 • 名片 [míng piàn] นามบัตร
 • 轎車 [jiào chē] รถเก๋ง
 • 太平洋 [tài píng yáng] แปซิฟิก
 • 長江 [cháng jiāng] แม่น้ำแยงซี
 • 黃河 [huáng hé] แม่น้ำเหลือง (ฮวงโห)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!