สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 252011
 
 • 將來 [jiāng lái] อีกหน่อย
 • 古老 [gǔ lǎo] เก่าแก่
 • 揮手 [huī shǒu] โบกมือ
 • 涌 [yǒng] ทะลัก
 • 戀戀不捨 [liàn liàn bù shě] อาลัยอาวรณ์
 • 一下子 [yī xià zǐ] ช่วงเวลาสั้นๆ
 • 想念 [xiǎng niàn] คิดถึง
 • 實現 [shí xiàn] สัมฤทธิ์ผล
 • 果然 [guǒ rán] เป็นไปตามนั้น –> 天氣預報說今天有雨,果然下起來了。
 • 只好 [zhī hǎo] ได้แต่…, ได้เพียงแต่…
 • 對於 [duì yú] เกี่ยวกับ…
 • 打算 v. [dǎ suàn]  คิดคำนึงแล้ว –> 你打算去哪兒旅行?
 • 打算 n. [dǎ suàn] วางแผน, ความคิด –> 回來後你有什麼打算?
 • 臨 [lín] ก่อนนั้นเล็กน้อย, จวนจะ –>臨行 ก่อนเดินทาง
 • 報得 [bào de] ตอบแทน
 • 三春 [sānchūn] ฤดูใบไม้ผลิสามเดือน เดือนแรกคือ 孟春[mèngchūn] เดือนที่สองคือ 仲春[zhòngchūn] เดือนที่สามคือ 季春[jìchūn]
 • 暉 [huī]  แสงอาทิตย์, แสงสว่าง

บทกวีของเมิ่งเจียวในสมัยราชวงศ์ถัง

遊子吟 [yóuzǐyín]
唐樂府·孟郊

慈母手中線,遊子身上衣。
臨行密密縫,意恐遲遲歸。
誰言寸草心,報得三春暉。

【註解 คำอธิบาย】:
1、遊子[yóuzi] :คนที่ออกเดินทางไกล, 出門遠遊的人。吟,說。
2、意恐 [yìkǒng] :เป็นห่วง, 擔心。
3、寸草 [cùncǎo] :ต้นหญ้าเล็กๆ, 小草 (เปรียบถึง 遊子)
4、三春暉:แสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาของแม่ (喻指[yùzhǐ] ชี้ให้เห็นถึง, 慈母[címǔ] ความรักของแม่, 恩 ความเมตากรุณา)

母愛如春天和煦的陽光。ความรักของแม่ดุจดั่งฤดูใบไม้ผลิและแสงแดงอันอบอุ่น (母愛 ความรักของแม่, 如 ดุจดั่ง, 春天 ฤดูใบ้ผลิ, 煦[xù] อบอุ่น, 陽光 แสงอาทิตย์)

5、歸:กลับมา (回來) ,กลับบ้าน (回家)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!