สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 142011
 

ขี้ 屎 [shǐ]

 • ขี้ 大便 [dà biàn]
 • ขี้หมู 豬屎 [zhū shǐ]
 • ขี้หมา 狗屎 [gǒu shǐ]
 • ขี้ตา 眼屎 [yǎn shǐ]
 • ขี้หู 耳屎 [ěr shǐ]
 • ขี้เถ้า 灰 [huī]
 • ขี้อาย 害羞 [hài xiū]
 • ขี้ลืม 健忘 [jiàn wàng]
 • ขี้โกง 欺騙 [qī piàn],詐騙 [zhà piàn] ,欺詐 [qī zhà]
 • ขี้ขอ 做什麼都求別人 [zuò shén mo dōu qiú bié rén]
 • ขี้เหนียว 小氣 [xiǎo qì],吝嗇 [lìn sè],鐵公雞 [tiě gōng jī]
 • ขี้บ่น 好發牢騷 [hǎo fā láo sāo]
 • ขี้เมา 醉漢 [zuì hàn]
 • ขี้ยา 吸毒成癮的 [xī dú chéng yǐn de]
 • ขี้เหล้า 酒鬼 [jiǔ guǐ]
 • ขี้หนาว 怕冷的 [pà lěng de]
 • ขี้ร้อน 怕熱的 [pà rè de]
 • ขี้สงสาร 心腸軟的 [xīn cháng ruǎn de]
 • ขี้โรค 多病的 [duō bìng de]
 • ขี้สงสัย 多疑的 [duō yí de]
 • ขี้อิจฉา 愛嫉妒 [ài jí dù]
 • ขี้ขลาด 膽小 [dǎn xiǎo],懦弱 [nuò ruò]
 • ขี้เล่น 愛開玩笑的 [ài kāi wán xiào de]
 • ขี้อ้อน 愛哭得 [ài kū de],動不動就哭得 [dòng bù dòng jiù kū de]
 • ขี้หึง 愛吃醋的 [ài chī cù de]
 • ขี้อวด 好炫耀的 [hǎo xuàn yào de]
 • ขี้โกหก 愛撒謊的 [ài sā huǎng de]
 • ขี้เกียจ 懶惰的 [lǎn duò de]
 • ขี้มูก 鼻涕 [bí tì]
 • ขี้รังแค 頭皮屑 [tóu pí xiè]
 • ขี้สนิม 銹 [xiù]
 • ขี้หึง 愛吃醋的 [ài chī cù de]
 • ขี้เซา 嗜睡 [shì shuì]
 • ขี้เหร่ 醜陋的 [chǒu lòu de]
 • ขี้แมลงวัน 雀斑 [què bān]

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://hi.baidu.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!