สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 082011
 

小學 ประถมศึกษา
小學一年級 ป.1
小學二年級 ป.2
小學三年級 ป.3
小學四年級 ป.4
小學五年級 ป.5
小學六年級 ป.6

初中 มัธยมศึกษาตอนต้น
初一 ม.1
初二 ม.2
初三 ม.3

中專 ปวช.
大專 ปวส.

高中 มัธยมศึกษาตอนปลาย
高一 ม.4
高二 ม.5
高三 ม.6

大學 มหาวิทยาลัย
大一 ปี1
大二 ปี2
大三 ปี3
大四 ปี4

อ่านเพิ่มเติมใน ภาษาจีนเช้านี้:รอบรั้วโรงเรียน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!