สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

เรามาทำความรู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรากันดีกว่าครับ

 • 用戶名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
 • 新會員註冊 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • 加入會員 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
 • 電子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
 • 檢查電子信箱是否重複 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
 • 會員密碼 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
 • 確認密碼 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
 • 我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
 • 資料正確嗎? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
 • 登入 [dēngrù] เข้า
 • 會員登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
 • 密碼 [mìmă] รหัสผ่าน
 • 忘記密碼 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
 • 驗登碼 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
 • 網吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • 網戀 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
 • 網友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
 • 網蟲 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
 • 網民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
 • 互聯網 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
 • 因特網 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
 • 網絡 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
 • 聯網 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
 • 網路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
 • 上網 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
 • 網站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
 • 通用分組無線業務 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分組無線電訊服務 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
 • 分組 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
 • 無線 [wúxiàn] ไร้สาย
 • 環球定位系統 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系統 : ระบบ GPS (global positioning system)
 • 環球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
 • 定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
 • 系統 [xìtǒng] ระบบ
 • 全球 [quánqiú] ทั่วโลก
 • 本頁 [běnyè] homepage, this page
 • 主頁 [zhǔyè] home page
 • 域名 [yùmíng] , [台]網域名稱 ชื่อโดเมน (domain name)
 • 網站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
 • 連接 [liánjiē] ,鏈接 [liànjiē] , [台]連結 [liánjié] , [港]聯線 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
 • 斷鏈 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
 • 熱鏈接 [rèliànjiē], [港]熱連結 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
 • 萬維網 [wànwéiwǎng] :  World Wide Web (WWW)
 • 因特網瀏覽器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微軟網頁瀏覽器 : Internet Explorer
 • 微軟 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
 • 網頁 [wǎngyē] หน้าเว็บ
 • 電話 [diànhuà] โทรศัพท์
 • 互聯網服務提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特網服務提供商, [港]互 :  ISP (Internet service provider)
 • 提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
 • 博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
 • 電郵 (電子郵件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
 • 電子郵件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
 • 網絡遊戲 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
 • 遊戲 [yóuxì] เกม
 • 查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
 • 查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
 • 查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
 • 搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
 • 搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
 • 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
 • 登錄 [dēnglù] Login
 • 註冊 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
 • 高亮 [gāoliàng] Highlight
 • 刷新 [shuāxīn] refresh
 • 恢復 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
 • 新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
 • 新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
 • 停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
 • 下一個 next
 • 上一個 last,previous
 • 工具欄 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
 • 菜單欄 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
 • 菜單 [càidān] เมนู, menu
 • 狀態欄 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
 • 狀態 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
 • 源代碼 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
 • 下載 [xiàzài] ดาว์นโหลด
 • 上載 [shàngzǎi], [港]上傳 [shàngchuán] upload
 • 鼠標 [shǔbiāo] mouse cursor.
 • 鼠標右鍵 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
 • 單擊 [dānjī] click
 • 雙擊 [shuāngjī] double click
 • (網頁)點擊數 [diǎnjíshǔ], [港]閱讀次數 hits
 • 點擊 [diǎnjí] คลิก (web link).
 • 提示 [tíshì]  point out; prompt.
 • 提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
 • 最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
 • 最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
 • 最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
 • 鎖定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
 • 預覽 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
 • 縮放 [suōfàng] ขยาย, zoom
 • 較大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
 • 縮小 [suōxiǎo] ย่อลง
 • 網關 [wǎngguān], [台]閘道器 [zhádàoqì], [港]網閘 [wǎngzhá],通訊閘 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์,  gateway
 • 局域網 [júyùwǎng], [台]區域網路 [qūyùwǎnglù], [港]地區網絡 [dìqūwǎnglù] :  โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
 • 地區 [dìqū] พื้นที่
 • 城域網 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
 • 廣域網 [guǎngyùwǎng]  โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
 • 遠程網 [yuǎnchéngwǎng] telenet
 • 遠程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
 • 以太網 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
 • 調製解調器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
 • 在線 [zai4 xian4], 聯機, [港]連線, [台]線上,在線 ออนไลน์ (Online)
 • 下線 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
 • 脫機 [tuōjī],離線 [líxiàn], [港]離機 [líjī] off-line
 • 脫機工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
 • 同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
 • 格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
 • 安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
 • 安全 [ānquán] ปลอดภัย
 • 裝置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
 • 信息 [xìnxī] ข่าวสาร
 • 傳遞 [chuándì] ส่ง
 • 消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
 • 訊息 [xùnxī] ข้อความ
 • 傳輸 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
 • 超文本置標語言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本標記語言,超文本標 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
 • 超文本 [chāowénběn] hypertext
 • 標語 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
 • 標記 [biāojì] สัญลักษณ์
 • 語言 [yǔyán] ภาษา
 • 爪哇語言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
 • 全局 [quánjú],整體 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],總體 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
 • 全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
 • 整體 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
 • 通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
 • 總體 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
 • 防 火牆 [fánghuǒqiáng],隔離牆 [gélíqiáng], [港]火牆 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
 • 隔離 [gélí] เก็บให้ห่าง
 • 火牆 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
 • 程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
 • 對話框 [duìhuàkuàng],對話窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
 • 對話 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
 • 窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
 • 文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
 • 托盤 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
 • 幫助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
 • 工具 [gōngjù] เครื่องมือ
 • 收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
 • 收藏夾 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
 • 嚮導 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
 • 網絡社區 สังคมออนไลน์ (online community)
 • 社區 [shèqū] สังคม
 • 機工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
 • 離線瀏覽 [líxiànliúlǎn] off-line browser
 • 瀏覽 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
 • 關閉 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
 • 退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
 • 拖動 [tuōdòng] ลาก ,drag
 • 設置 [shèzhì] ติดตั้ง
 • 安裝 [ānzhuāng] ติดตั้ง
 • 卸載 [xièzài],移除 [yíchú],刪除 [shānchú] : uninstall
 • 創建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
 • 輸入 [shūrù] import; input.
 • 鍵入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
 • 協議 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
 • 協定 [xiédìng] ข้อตกลง
 • 漫遊 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
 • 移動 [yídòng] เคลื่อนย้าย
 • 行動 [xíngdòng] เคลื่อนที่
 • 設備 [shèbèi] อุปกรณ์
 • 流動 [liúdòng] เคลื่อนที่
 • 鏡像 [jìngxiàng], [港]對映 [duìyìng] mirror ให้ดู 鏡像站
 • 鏡 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照網站 [yìngzhàowǎngzhàn],對映站 [duìyìngzhàn] :  Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
 • 映照 [yìngzhào] ส่อง
 • 無線電 [wúxiàndiàn] วิทยุ
 • 服務 [fúwù] ให้บริการ
 • 索引 [suǒyǐn],指標 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
 • 指標 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
 • 標題 [biāotí] หัวข้อ
 • 腳註 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
 • 引導 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
 • 業務 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
 • 光纜 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
 • 電子圖書 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
 • 電子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
 • 圖書 [túshū] หนังสือ
 • 電子政務 [diànzǐzhèngwù],電子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]電子化政府  : e-government
 • 政務 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
 • 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
 • 電子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
 • 期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
 • 編輯程序,編輯器, [台]編輯器,編排程序 บรรณาธิการ (editor)
 • 編輯 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
 • 編排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
 • 數碼 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
 • 影像 [yǐngxiàng] ภาพ
 • 緩存器 [huǎncúnqì], [台/港]緩衝器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
 • 總線 [zǒngxiàn],匯流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
 • 匯流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
 • 帶寬 [dàikuān] ,通訊頻帶 [tōngxùnpíndài]], [台/港]頻寬 [pínkuān] :  bandwidth
 • 通訊 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
 • 頻帶 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
 • 寬帶 [kuāndài], [台/港]寬頻 [kuānpín] :  บรอดแบนต์, broadband
 • 基帶 [jīdài], [台/港]基頻 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
 • 位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],數元 [shùyuán] : บิต, bit
 • 字節 [zìjié] , [台]位元組 [wèiyuánzǔ],數元組 [shùyuánzǔ] :  ไบท์ (byte)
 • 千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
 • 千兆字節 [qiānzhàozìjié], [台]億位元組, [港]京字節,十億字節 จิกะไบต์, gigabyte
 • 稱為 [chēngwéi] hight; intitule.
 • 小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
 • 電路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
 • 印製 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
 • 印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
 • 印製電路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
 • 縮寫 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
 • 升級 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
 • 搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
 • 高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
 • 瀏覽器 [liúlǎnqì] browser
 • 工作組, [台/港] 工作群組 workgroup
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน
 • 供應 [gōngyìng] จัดเสนอให้
 • 互聯網協議,網際協議, [台]網際網路協定,網際協定, [港]聯網協定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
 • 論壇 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
 • 互聯網協議,網際協議, [台]網際網路協定,網際協定, [港]聯網協定 :  IP (Internet Protocol)
 • 互聯網協議地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
 • 地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
 • 評論 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
 • 報告 [bàogào] รายงาน
 • 錯誤 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
 • 差錯 [chācuò] ผิดผลาด, error
 • 誤差 [wùchā] error
 • 反饋 [fǎnkuì] feedback
 • 建議 [jiànyì] คำแนะนำ
 • 用戶 [yònghù] ผู้ใช้
 • 用戶體驗 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
 • 體驗 [tǐyàn] ประสบการณ์
 • 改進 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
 • 計劃 [jìhuà] plan; project; program; map out.
 • 程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
 • 程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
 • 關於 [guānyú] เกี่ยวกับ
 • 基於 [jīyú] because of; in view of; on account of.
 • 微軟公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
 • 跨國 [kuàguó] ข้ามชาติ
 • 免費軟件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
 • 共享軟件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]試用版軟體 : shareware
 • 試用 [shìyòng] ทดลองใช้
 • 黑客 [hēikè], [台]駭客 [hàikè], [港]奪網者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
 • 源碼 [yuánmǎ], [台]原始碼 [yuánshǐmǎ] : source code
 • 原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
 • 子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
 • 源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
 • 垃圾郵件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾電郵 : อีเมล์สแปม, spam
 • 垃圾 [lājī] ขยะ
 • 郵件 [yóujiàn] เมล์ฺ
 • 語音識別 [yǔyīnshíbié] speech recognition
 • 語音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
 • 識別 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
 • 流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
 • 流媒體 [liúméitǐ], [台]串流媒體 [chuànméitǐ] : streaming media
 • 媒體 [méitǐ] สื่อ, media
 • 局部區域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
 • 局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
 • 區域 [qūyù] พื้นที่
 • 綜合業務數字網 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服務數 : ISDN (integrated services digital network)
 • 綜合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
 • 整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
 • 網絡計算機 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
 • 無線接入網 [wúxiànjiērùwǎng], [台]無線接取網路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] :  wireless access network
 • 網絡 [wǎngluò] โครงข่าย, network
 • 網絡管理員 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
 • 主機託管 [zhǔjītuōguǎn], [港]網站儲存服務 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
 • 主機 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
 • 託管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
 • 儲存 [chǔcún] เก็บสะสม
 • 網絡連接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
 • 連接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
 • 數據 [shùjù] data
 • 專線 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
 • 通信設備 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
 • 通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
 • 地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
 • 功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
 • 娛樂 [yúlè] ความบันเทิง
 • 藍牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
 • 谷歌 [gǔgē] Google
 • 搜索器,搜索引擎, [台]搜尋器,搜尋引擎 : search engine
 • 搜尋 [sōuxún] ค้นหา
 • 服務器 [fúwùqì] server
 • 撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
 • 剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
 • 剪貼板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
 • 剪貼 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
 • 複製 [fùzhì] ทำซ้ำ
 • 粘貼 [zhāntiē] ติด, แปะ
 • 刪除 [shānchú] ลบ
 • 去除 [qùchú] กำจัดออกไป
 • 全選 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
 • 保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
 • 保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
 • 另存為 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
 • 當前 [dāngqián] ปัจจุบัน
 • 表單 [biǎodān] แบบฟอร์ม
 • 填寫 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
 • 首頁 [shǒuyè] home page
 • 網頁 [wǎngyē] webpage
 • 當前頁 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
 • 頁面 [yèmiàn] web page
 • 簡易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
 • 聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
 • 聯合 [liánhé] ร่วมกัน
 • 機制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
 • 簡單 [jiǎndān] ง่ายๆ
 • 分類 [fēnlèi] แยกประเภท
 • 小組 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
 • 百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
 • 建站 [jiànzhàn] site|wordpress
 • 手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
 • 熱 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
 • 詞條 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
 • 圖片 [túpiàn] รูปภาพ
 • 圖形交換格式 [túxíngjiāohuàngéshì] :  GIF (graphics interchange format)
 • 圖形 [túxíng] กราฟ
 • 交換 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
 • 格式 [géshì] รูปแบบ
 • 聯合圖象專家組 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,聯合圖象專家組格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 • 圖像 [túxiàng] รูปภาพ
 • 專家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
 • 標籤 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
 • 後台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
 • 背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
 • 添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
 • 鏈接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
 • 鏈接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
 • 添加 [tiānjiā] เพิ่ม
 • 添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
 • 所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
 • 整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
 • 導入 [dǎorù] นำ
 • 導出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
 • 命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
 • 命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
 • 回車 [huíchē] return, carriage return
 • 解決 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
 • 任務管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
 • 任務 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
 • 管理 [guǎnlǐ] จัดการ
 • 論壇 [lùntán] forum
 • 操縱 [cāozòng] ควบคุม
 • 閱讀 [yuèdú] อ่าน
 • 次數 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
 • 狀態 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
 • 最受歡迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
 • 受歡迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 皮膚 [pífū] สกิน ,skin

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!