Oct 302014
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ศัพท์ประเภทของข่าวค่ะ

 • 新闻 [xīnwén] ข่าว
 • 新闻报道 /新闻报告 [xīnwén bàodào/xīnwén bàogào] รายงานข่าว
 • 体育新闻 [tǐyù xīnwén] ข่าวกีฬา
 • 政治新闻 [zhèngzhì xīnwén] ข่าวการเมือง
 • 国外新闻 [guówài xīnwén] ข่าวต่างประเทศ
 • 国内新闻 [guónèi xīnwén] ข่าวในประเทศ
 • 皇家新闻 [huángjiā xīnwén] ข่าวในพระราชสำนัก
 • 头条新闻 [tóutiáo xīnwén] ข่าวพาดหัว
 • 社会新闻 [shèhuì xīnwén] ข่าวสังคม
 • 犯罪新闻 [fànzuì xīnwén] ข่าวอาชญากรรม
 • 经济新闻 [jīngjì xīnwén] ข่าวเศรษฐกิจ
 • 科技新闻 [kējì xīnwén] ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 文化新闻 [wénhuà xīnwén] ข่าววัฒนธรรม
 • 本地新闻 /地方新闻 [běndì xīnwén/ dìfāng xīnwén] ข่าวภูมิภาค
 • 天气新闻 [tiānqì xīnwén] ข่าวสภาพอากาศ
 • 灾难新闻 [zāinàn xīnwén] ข่าวภัยพิบัติ
 • 娱乐新闻 [yúlè xīnwén] ข่าวบันเทิง
 • 八卦新闻 [bāguà xīnwén] ข่าวซุบซิบดารา
 • 短新闻 [duǎn xīnwén] ข่าวสั้น
 • 最新新闻 / 热点新闻 [zuìxīn xīnwén/ rèdiǎn xīnwén] (hot news) ข่าวฮอตนิวส์
 • 网上新闻 [wǎngshàng xīnwén] ข่าวออนไลน์
 • 足球新闻 [zúqiú xīnwén] ข่าวฟุตบอล

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>