Jul 102015
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

หมวดศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียกญาติพี่น้องของทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาค่ะ (เครดิตศัพท์จากเพจเรื่องจีนๆ)

ญาติพี่น้องฝ่ายสามี

 • พ่อสามี 公公 (gōnggong)
 • แม่สามี 婆婆 (pópo)
 • พี่ชายสามี 大伯子 (dà bǎi zi)
 • น้องชายสามี 小叔子 (xiǎoshūzi)
 • พี่สาวสามี 大姑子 (dàgūzi)
 • น้องสาวสามี 小姑子 (xiǎogūzi)
 • ญาติพี่น้องฝ่ายภรรยา พ่อภรรยาหรือพ่อตา 岳父 (yuèfù)
 • แม่ภรรยาหรือแม่ยาย 岳母 (yuèmǔ)
 • พี่ชายภรรยา 大舅子 (dàjiùzi)
 • น้องชายภรรยา 小舅子 (xiǎojiùzi )
 • พี่สาวภรรยา 大姨子 (dàyízi)
 • น้องสาวภรรยา 小姨子 (xiǎoyízi )

*** เคยมีข้อสอบPat7.4 ข้อ 1 สอบวันที่8 ตุลาคมปี 2545 ถามว่า

对妻子的母亲应当称为……….。(ควรเรียกแม่ของภรรยาว่าอย่างไร? )

1) 伯母
2) 岳母
3) 婆母
4) 姨母

คำตอบคือ ข้อ 2 นั่นเองค่ะ เพราะ 岳母 หมายถึง “แม่ยาย”

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>