Nov 222014
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ระบบต่างๆในร่างกายของคนซึ่งเพื่อนๆควรรู้ไว้ค่ะ

 • ระบบกล้ามเนื้อ = 肌肉系统
 • ระบบขับถ่ายปัสสาวะ = 排泄系统
 • ระบบโครงกระดูก = 骨骼系统
 • ระบบต่อมไร้ท่อ = 内分泌系统
 • ระบบทางเดินอาหาร = 消化系统
 • ระบบน้ำเหลือง = 林巴系统
 • ระบบประสาท = 神经系统
 • ระบบสืบพันธ์ุ = 生殖系统
 • ระบบหายใจ = 呼吸系统
 • ระบบหมุนเวียนเลือด = 血循环系统
 • ระบบปกคลุมร่างกาย = 外皮系统

***สังเกตทุกคำลงท้ายด้วย 系统 = ระบบ/อย่างเป็นระบบ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>