สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 072013
 

 • 與人相見說 –> 您好 [nínhǎo] สวัสดี
 • 問人姓氏說 –> 貴姓 [guìxìng] แซ่/นามสกุลของคุณ
 • 問人住址說 –> 府上 [fǔshàng] ที่บ้านของคุณ
 • 仰慕已久說 –> 久仰 [jiǔyǎng] เลื่อมใสมานาน
 • 長期未見說 –> 久違 [jiǔwéi] ไม่ได้พบกันนานแล้ว
 • 求人幫忙說 –> 勞駕 [láojià] ขอโทษ/ขอรบกวนหน่อย
 • 向人詢問說 –> 請問 [qǐngwèn] ขอเรียนถาม
 • 請人協助說 –> 費心 [fèixīn] ต้องรบกวนแล้ว
 • 請人解答說 –> 請教 [qǐngjiào] ขอคำชี้แนะ
 • 求人辦事說 –> 拜託 [bàituō] ไหว้วาน
 • 麻煩別人說 –> 打擾 [dǎrǎo] รบกวนด้วย
 • 求人方便說 –> 借光 [jièguāng] ขอความช่วยเหลือให้ความกระจ่าง
 • 請改文章說 –> 斧正 [fǔzhèng] กรุณาช่วยแก้ไขให้ด้วย
 • 接受好意說 –> 領情 [lǐngqíng] รับน้ำใจด้วยความขอบคุณ
 • 求人指點說 –> 賜教 [cìjiào] กรุณาให้คำสั่งสอน
 • 得人幫助說 –> 謝謝 [xièxiè] ขอบคุณ
 • 祝人健康說 –> 保重 [bǎozhòng] รักษาสุขภาพด้วย
 • 向人祝賀說 –> 恭喜 [gōngxǐ] แสดงความยินดี
 • 老人年齡說 –> 高壽 [gāoshòu] ใช้สอบถามอายุของผู้อาวุโส
 • 身體不適說 –> 欠安 [qiàn’ān] สุขภาพไม่ค่อยดี
 • 看望別人說 –> 拜訪 [bàifǎng] เยี่ยมเยียน
 • 請人接受說 –> 笑納 [xiàonà] ใช้เชื้อเชิญรับของ
 • 送人照片說 –> 惠存 [huìcún] ขอมอบเป็นที่ระลึก
 • 歡迎購買說 –> 惠顧 [huìgù] ขอบคุณที่อุดหนุน
 • 希望照顧說 –> 關照 [guānzhào] ดูแลด้วย
 • 贊人見解說 –> 高見 [gāojiàn] ความเห็นอันสูงส่ง
 • 歸還物品說 –> 奉還 [fènghuán] รับประกันคืนเงิน
 • 請人赴約說 –> 賞光 [shǎngguāng] ขอร้องให้ตอบรับการเชื้อเชิญ
 • 自己住家說 –> 寒舍 [hánshè] บ้านของฉัน(ด้วยความถ่อมตัว)
 • 需要考慮說 –> 斟酌 [zhēnzhuó] ขอพิจารณาดูก่อน
 • 無法滿足說 –> 抱歉 [bàoqiàn] เสียใจด้วย/ขอโทษ
 • 請人諒解說 –> 包涵 [bāohan] ขออภัย
 • 言行不妥對不起慰問他人說 –> 辛苦 [xīnkǔ] ลำบากแล้ว
 • 迎接客人說 –> 歡迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 賓客來到說 –> 光臨 [guānglín] ยินดีต้อนรับการมาเยือน
 • 等候別人說 –> 恭候 [gōnghòu] รอคอยด้วยความเคารพ
 • 沒能迎接說 –> 失迎 [shīyíng] ขออภัยที่ไม่ได้ให้การต้อนรับ
 • 客人入座說 –> 請坐 [qǐngzuò] เชิญนั่ง
 • 陪伴朋友說 –> 奉陪 [fèngpéi] อยู่เป็นเพื่อน
 • 臨分別時說 –> 再見 [zàijiàn] แล้วพบกันใหม่/ลาก่อน
 • 中途先走說 –> 失陪 [shīpéi] ขอตัวก่อน
 • 請人勿送說 –> 留步 [liúbù] ไม่ต้องไปส่ง
 • 送人遠行說 –> 平安 [píng’ān] เดินทางปลอดภัย
 • 初次見面說 –> 幸會 [xìnghuì] ยินดีที่ได้รู้จัก
 • 請人幫忙說 –> 煩請 [fánqǐng] รบกวนหน่อย

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!