สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 152013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 驅逐 อ่านว่า qūzhú ขับไล่

例句:

 • 這些事件導致一些高級外交官被驅逐出境。(外交官 ฑูต ,導致 ทำให้เกิด…ขึ้น ,高級 ชั้นสูง)
  Zhèxiē shìjiàn dǎozhì yīxiē gāojí wàijiāo guān bèi qūzhú chūjìng
  เรื่องราวเหล่านี้ทำให้นักการฑูตระดับสูงถูกขับไล่ออกนอกประเทศ
 • 他被驅逐出境了。
  Tā bèi qūzhú chūjìngle
  เขาถูกขับไล่ออกนอกประเทศแล้ว
 • 我們把偷渡入境的外國人驅逐出境。(偷渡  tōudù ลักลอบเข้าประเทศ)
  Wǒmen bǎ tōudù rùjìng de wàiguó rén qūzhú chūjìng.
  พวกเราขับไล่ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศออกไป

(偷渡 ลักลอบเข้าเมือง ,入境 เข้าประเทศ )

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 驅逐艦  [qūzhújiàn] เรือพิฆาต
 • 驅逐機  [qūzhújī] เครื่องบินขับไล่
 • 驅逐出境 [qūzhúchūjìng]  เนรเทศออกนอกประเทศ ,ขับไล่ออกนอกประเทศ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

YOUTUBE ช่อง "ปล่อยใจเที่ยวทั่วแดนดิน" ฝากกดติดตามด้วยนะคะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!