Jul 242013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

…不…白不… […ไม่…ก็น่าเสียดาย/…ไม่…ก็เสียเปล่า]

  • 不做白不做  [bùzuò báibuzuò] ไม่ทำก็น่าเสียดาย
  • 不吃白不吃 [bùchī báibuchī] ไม่กินก็น่าเสียดาย
  • 不卖白不卖 [bùmài báibumài] ไม่ขายก็น่าเสียดาย
  • 不买白不买 [búmǎi báibumǎi] ไม่ซื้อก็น่าเนียดาย
  • 不拿白不拿 [bùná báibuná] ไม่เอาก็น่าเสียดาย
  • 不骗白不骗 [bùpiàn báibupiàn] ไม่โกงก็น่าเสียดาย
  • 不看白不看 [bùkàn báibukàn] ไม่ดูก็น่าเสียดาย

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>