Jul 172013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

ลักษณะนาม 顿 [dùn]

1. 用于饮食 ใช้กับอาหารการกิน/ระบุความถี่ของการกินอาหารเป็นมื้อ

  • 一顿饭 อาหาร1มื้อ
  • 一顿早餐 อาหารเช้า1มื้อ
  • 三顿饭 อาหาร3มื้อ
  • 饱餐一顿 กินอิ่ม1มื้อ

2. 用于批评,斥责,劝说,打骂等行为 ใช้กับการตำหนิ,วิจารณ์ ,ประฌาน,ดุด่า,ชักชวน ,เกลี้ยกล่อม,คำแนะนำ,ทุบตี(ใช้1เป็นตัวเลขแสดงเท่านั้น)

  • 批评了一顿 วิพากษ์วิจารณ์
  • 痛骂了一顿 ด่าอย่างหนำใจ
  • 打一顿 ทุบตีเฆี่ยนตี
  • 骂一顿 ดุด่าว่ากล่าว
  • 说了他一顿 ตำหนิติเตียน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>